Hopp til innhold

Etterforsker overgrepssaker mot barn

Politiet i Oslo etterforsker nå tre store overgrepssaker. Til sammen 100 barn og unge skal ha vært utsatt for overgrep via internett. Én av sakene har minst 50 fornærmede.

Grete Lien Metlid

BER FORELDRE FØLGE MED: – Det som før skjedde i det offentlige rom, på steder hvor barn og unge oppholder seg, er nå flyttet over til internett, sier leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Overgripere presser, manipulerer og lurer barn og unge til å gjennomføre seksuelle aktiviteter. Mange av disse overgrepene er svært alvorlige. Ofrene påføres en stor belastning ved å gå å holde på disse tingene uten å tørre å si i fra, sier Grete Lien Metlid.

Som leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt følger hun utviklingen på nettet nøye. Hun ser at det er her økningen i antall overgrep er klart størst.

Tre saker - 100 fornærmede

– Det som før skjedde ute i det offentlige rom, på steder hvor barn og unge oppholder seg, er nå flyttet over til internett. Da må vi forholde oss til det og jobbe målrettet for å bekjempe denne kriminaliteten, sier Grete Lien Metlid.

Overgripere presser, manipulerer og lurer barn og unge til å gjennomføre seksuelle aktiviteter

Leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid

Oslo politidistrikt opplever en markant vekst i antall overgrepssaker mot barn og unge. Svært mange av overgrepene skjer på nettet. I 2015 var det en økning på 157 i antallet anmeldte seksuallovbrudd. Det tilsvarer en økning på 28,5 prosent sammenliknet med 2014.

– I noen av disse sakskompleksene er det flere titalls barn og unge. I tre av sakene er det til sammen 100 fornærmede. Ofrene er spredt over hele landet.

– Må regne med flere overgrep

Politiet ber nå foreldre skjerpe oppmerksomheten, følge med på barnas nettbruk og snakke med barn og unge om hvem man kan møte på nettet.

Grete Lien Metlid

Leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Økt bruk av sosiale medier gjør at vi må regne med at en del av overgrepene kommer til å skje der.

Oslopolitiet ser den samme tendensen på landsbasis som et resultat av at politiet har intensivert arbeidet med å avsløre gjerningsmennene.

Økt bruk av sosiale medier gjør at vi må regne med at en del overgrep kommer til å skje der

Leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid

Én overgriper - mange ofre

Via chatteprogram på internett kommer ofrene i kontakt med overgriperne. Relativt få overgripere kan stå bak en rekke lovbrudd.

– Én mann kan begå en rekke overgrep mot mange sårbare personer over hele landet. Vi har flere slike saker i flere politidistrikt nå, sier Grete Lien Metlid.

Den kraftige økningen i antall anmeldelser gjør at politiet nå må rette mer av sin aktivitet inn mot etterforskning av denne type kriminalitet. Mange av sakene avdekker politiet selv.

– Må vente flere rettssaker

I 45 prosent av sakene gjør politiet digitale beslag. Disse må gjennomgås og sikres, noe som er svært ressurskrevende.

Én mann kan begå en rekke overgrep mot mange sårbare personer over hele landet

Leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid

– Det starter gjerne med at noen sier ifra. Så blir dette meldt til politiet. Gjennom etterforskningen blir ofte flere overgrep oppdaget. Vi må nok vente flere rettssaker og tiltaler i tiden som kommer, sier Grete Lien Metlid.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ