Hopp til innhold

Det er ikke for sent å få aske-erstatning

Det er ikke for sent å få refundert utgifter i forbindelse med askeskyen som rammet lufttrafikken i Europa for ett år siden. Til nå har asken kostet flyselskapene SAS og Norwegian 890 millioner kroner.

Vulkanaske fra Eyjafjallajökull

Slik så det ut da utbrudd i vulkanen Eyjafjallajökull stanset flytrafikken i store deler av Europa for ett år siden.

Foto: Olafur Eggertsson / REUTERS

I dag er det ett år siden utbruddet fra den islandske vulkanen Eyjafjallajökull som spredte aske i luftrommet over Europa.

LES: Frykter nytt vulkanutbrudd på Island

Askeskyen som spredte seg gjorde at tusenvis av avganger ble kansellert og titusenvis av passasjerer ble rammet.

Store tap for flyselskapene

Askeproblemene kostet flyselskapet SAS omtrent 700 millioner kroner. 19 000 SAS-passasjerer har sendt skriflige erstatningskrav relatert til askeskyen. SAS har utbetalt 20,5 millioner kroner kun som refusjon av billetter. Og fortsatt kommer det inn krav til selskapet om erstatning for tapte billetter og andre utgifter.

Askeproblemene har til nå kostet flyselskapet Norwegian 170 millioner kroner. De har utbetalt omlag 10,5 millioner kroner i 5000 ulike saker etter askeproblematikken. Denne summen er kun for mat og hotell for passasjerer som ble sittende askefaste .

LES: Årets katastrofer har kostet dyrt

LES: Milliardtap for SAS i 2010

To års frist

SAS informasjonssjef Knut Morten Johansen sier til NRK at det fortsatt ikke er for sent å få refundert krav til selskapet. I henhold til loven har man to år på seg til å kunne rette et erstatningskrav til flyselskapet.

Passasjerer i Bangkok

Passasjerer ble sittende askefaste over hele verden, her i Bangkok. fordi fly ikke kunne reise over Europa fordi det var fare for at aske kunne ødelegge motor og andre deler av flyet.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Men det er naturlig nok ofte vanskeligere å dokumentere tap og utlegg så lenge etter, men i prinsippet har man de samme rettigheter. Hvis reisen ikke ble gjennomført fordi flyet ble kansellert på grunn av asken, så refunderer vi fortsatt. Men, en flybillett er normalt gyldig bare ett år, så det å få refundert den begynner å haste, sier Johansen.

Han legger vekt på at de vet årsaken til alle kansellerte avganger, så det nytter ikke å komme med falske askekrav.

Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

LES: Askefast i India i over to uker

Trente på ny askesituasjon

I går og i dag har det pågått en stor askeøvelse i regi av FNs luftfartsorganisasjon, ICAO, der mange luftfartsaktører har deltatt.

I øvelsen deltar rundt 70 flyselskaper og luftfartsmyndigheter fra hele Europa. Målet er å teste ut beredskapsplaner og prosedyrer for hvordan vilkanske aske i luftrommet skal håndteres.

Flere ganger under askekrisen fikk British Airways-fly lette, mens norske fly måtte stå på bakken da asken fra Eyjafjallajökull lammet europeisk luftfart. SAS håper at askeregelverket i Europa blir harmonisert allerede før sommeren.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier vi trenger mer kunnskap om hvordan vulkansk aske påvirker luftfarten og legger vekt på behovet for mer samarbeid over landegrensene for å samordne regler og råd ved en ny askesituasjon.

Europeisk samarbeid

– I Norge er vi helt avhengige av det internasjonale arbeidet som pågår når vi vurderer nasjonale tiltak. Vi har derfor nær kontakt med den nordiske delegasjonen til ICAO, og har oppfordret om at dette arbeidet må få høy prioritet. Og vi deltar selvsagt aktivt i de prosessene som finner sted i Europa, sier Kleppa.

Ifølge Kleppa er det sett i gang internasjonalt arbeid for å samordne hva flyselskapene og statene skal gjøre neste gang vulkansk aske sprer seg i luftrommet. ICAO har som mål å evaluere alle strategiske spørsmål i forbindelse med med nye askeskyer.

Luftfartstilsynet har tatt opp spørsmålet om et felles regelverk med sine europeiske kolleger. og samferdselsministeren oppfordrer EU-kommisjonen om å sette fart i dette arbeidet.

– Vi har hatt dialog med myndighetene over lengre tid, men så langt har vi ikke lykkes med å få harmoniseringen av regelverket på plass. Men jeg er veldig glad for at både luftfartsdirektøren og samferdselsministeren vil sørge for at dette skjer. Jeg både håper og tror at et harmonisert regelverk vil kunne være på plass før sommeren, sier flygesjef Bjørn Granviken i SAS til NTB.

SE: Se video av hvor askeskyen blir til – timelapse av Eyjafjallajökull

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ