Erna Solberg vil ha lederrolle i klimaarbeidet

Verdens land sliter med å enes om klimatiltak. Nå vil statsminister Erna Solberg og den norske regjeringen lede an i arbeidet.

Erna Solberg og Tine Sundtoft på besøk på Meteorologisk institutt

Statsminister Erna Solberg besøkte i dag Meteorologisk institutt sammen med klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Foto: Trude Bakke / NRK

Når 125 stats- og regjeringssjefer møtes på et klimatoppmøte i FN, stiller Norge med både statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Tine Sundtoft og utenriksminister Børge Brende – og gjør det klart at de vil ha ledertrøya på toppmøtet.

– Norge har alle verktøyene som trengs

– Norge har alle verktøyene som trengs for å ta en lederrolle, sier Ingrid Lomelde, leder av WWF Norges klima- og energiteam.

– Det viktigste vi kan gjøre, er å bidra til at verden slutter å investere i problemene og begynner å investere i løsningene, sier hun.

Lomelde forventer derfor at den norske regjeringen bruker Statens Pensjonsfond Utland, populært kalt Oljefondet, til å investere direkte i fornybar energi.

– Det gir et kraftig signal til verdens finansmarkeder, sier Lomelde.

«Krevende klimamål»

Til Dagens Næringsliv i dag sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft at det er krevende for Norge å nå klimamålene innen 2020.

– Vi vil oppfylle våre internasjonale forpliktelser, men slik det ser ut nå, ser vi at det er veldig krevende å nå målet for nasjonale utslippsreduksjoner i 2020. Men det skal ikke være til hinder for at vi skal prøve, sier Sundtoft til avisen.

– Den gangen en vedtok 2020-målene, var en veldig ambisiøs. Men så har en ikke vært flink nok til å få frem hvor langt unna man er, legger hun til.

– Hadde klimakrisen vært en bankkrise, hadde den vært løst

Det mener leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet rimer dårlig med ønsket om å ha en lederrolle på FNs klimatoppmøte.

– Når Sundtoft sier at vi har satt oss for høye mål, og at vi ikke kan nå dem, frykter vi at det er et signal om at man har tenkt å gjøre mindre for å bekjempe klimaendringene. Det henger veldig dårlig sammen med at man vil ha ledertrøye i arbeidet, sier Haltbrekken til NRK.

Det er FNs generalsekretær Ban Ki-moon selv som har tatt initiativ til klimatoppmøtet. Det har han gjort for å legge ekstra press på partene, og for å få fart på den internasjonale klimainnsatsen.

Og et dytt kan de trenge.

– Slik virkeligheten ser ut i dag, er vi på stø kurs mot 4–5 graders oppvarming. Hvis ikke våre politiske ledere holder det de selv sier, styrer vi bevisst mot en katastrofe, sier Haltbrekken, som er utålmodig.

– Hadde klimakrisen vært en bankkrise, hadde den vært løst for lenge siden, mener han.

Nå forventer Haltbrekken konkret handling fra norsk side.

– Det viktigste Norge kan gjøre, er å la en del av de allerede oppdagede fossile ressursene bli liggende i bakken, sier han.

Bak rapporten The New Climate Economy Report, som legges frem i dag, står en gruppe ledet av tidligere president i Mexico, Felipe Calderón, som har fått i oppdrag å se på sammenhengen mellom klima og økonomi.

Blant medlemmene i gruppen er Jens Stoltenberg, som legger frem rapporten i Oslo. Samtidig legges rapporten frem i både New York og Addis Abeba.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger