Hopp til innhold

Erkjenner menneskerettighetsbrudd i norsk eldreomsorg

Helsedirektør Bjørn Guldvog bekrefter at han kjenner til brudd på menneskerettighetene i norsk eldreomsorg. Senter for menneskerettigheter sier de er oppriktig bekymret for situasjonen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet bekrefter at han er kjent med brudd på menneskerettighetene i norsk eldreomsorg

Her forteller direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet at deler av norsk eldreomsorg bryter menneskerettighetene.

– Jeg vet at innenfor enkelte deler av denne sektoren, og for enkelte mennesker, så brytes menneskerettighetene. Det er noe av det som bekymrer meg mest.

Bjørn Guldvog leder Helsedirektoratet fra én av de øverste etasjene i direktoratets bygning på St. Olavs plass. Bak ham stikker Oslo rådhus opp som to røde utropstegn i et grått ullteppe av regn og lave skyer. Som om selve byen forsøker å komme med et varsku om det en del eldre i Norge blir utsatt for i tjenesten som skulle sikre dem en trygg og verdig alderdom.

– Jeg er svært urolig, og jeg tenker at vi har et godt stykke igjen før vi har den eldreomsorgen vi ønsker oss.

Han er ikke den eneste som er bekymret.

«Frihetsberøvelse, ulovlig tvang og underernæring»

I en serie saker skal NRK sette søkelys på dokumentert systemsvikt innen flere samfunnssystemer i Norge. Ett av disse er eldreomsorg. NRK har tatt ut forskningsrapporter og annen offentlig dokumentasjon som beskriver eldreomsorgen og lagt dem ut på en ressursside som viser dokumentasjonen på hva som er galt med norsk eldreomsorg.

Les også: Edgar ser den mørke siden av norsk eldreomsorg

Én av rapportene er «Årbok om menneskerettighetene i Norge 2013» fra Senter for menneskerettigheter ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo De har viet et helt kapittel til situasjonen på norske sykehjem.

Senteret peker på at det finnes en rekke eksempler fra norske sykehjem på utstrakt frihetsberøvelse, ulovlig tvang, mangel på respekt for eldre, nedlatende behandling og underernæring.

For å nevne noe.

– De mest grove tilfellene er omsorgssvikt som fører til døden, seksuell utnyttelse, tyveri og grov tvang og neglisjering. Det er også mindre grove situasjoner som kan innebære brudd på menneskerettighetene. Det kan for eksempel være ulovlig bruk av tvang, fastbinding og medisinering uten samtykke for å holde en beboer rolig, sier seniorkonsulent Marit Lomundal Sæther på Senter for menneskerettigheter ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo.

I årboken står det blant annet:

«Både forskning og tilsynsrapporter fra 2013, samt stadig tilbakevendende og graverende saker i media, indikerer at beboere på sykehjem opplever manglende omsorg og mangel på nødvendig helsehjelp.»

– Godt dokumentert flere steder

Seniorkonsulent Marit Lomundal Sæther ved Norsk senter for menneskerettigheter

Seniorkonsulent Marit Lomundal Sæther ved Norsk senter for menneskerettigheter er engstelige for menneskerettighetssituasjonen i norsk eldreomsorg.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Lomundal Sæther sier menneskerettssituasjonen på norske sykehjem ikke bør være noen overraskelse hverken for ledelsen i helse-Norge eller politikerne.

– Den dokumentasjonen vi har hentet inn går over relativt lang tid, og det er mange aktører som har vært aktive på feltet som har varslet myndighetene om problematiske hendelser. Dette er ikke bare enkelthendelser, men også større undersøkelser over flere tiår som det ikke ser ut til å ha blitt gjort noe med i praksis.

NRK har gått gjennom en rekke rapporter, tilsyn og stortingsmeldinger som omhandler flere sider av eldreomsorgen i Norge. Flere av disse bekrefter utfordringene både Senter for menneskerettigheter og helsedirektøren peker på.

Som for eksempel rapporten etter at Helsetilsynet sjekket norske kommuners rutiner rundt bruk av tvang på sykehjem i 2011-2012.

De avslørte lovbrudd i 89 av 103 kontrollerte kommuner.

I rapporten heter det blant annet:

«Tilsynet avdekket utstrakt bruk av tvang i strid med regelverk».

I Helsetilsynets rapport om ernæring fra 2010 avdekket tilsynet lovbrudd i 14 av 21 kommuner som ble sjekket. I rapporten heter det blant annet:

«Etter Statens helsetilsyns oppfatning er det en reell fare for at eldre med ernæringsproblemer ikke blir fanget opp av kommunens tjenesteapparat, og dermed heller ikke får nødvendig helsehjelp til å få dekket sitt grunnleggende behov for mat og drikke».

Det finnes også offentlig tilgjengelig forskning der ansatte på sykehjem rapporterer om både egen og andres handlinger som ligger opp mot, eller over, grensen til å være brudd på menneskerettigheter.

Ni av ti pleiere innrømmer å ha gitt inadekvat pleie

I doktorgradsavhandlingen «Inadekvat pleie og omsorg, overgrep og forsømmelser i Norske sykehjem» fra NTNU fra desember i 2013, kommer det frem omfattende dokumentasjon av en karakter som Senter for menneskerettigheter mener ligger opp mot, eller over, grensen.

I avhandlingen sier ni av ti ansatte som er med i avhandlingen at de både har sett og selv vært med på tilfeller av inadekvat pleie.

Dette inkluderte å gå rett inn på beboeres rom uten å banke, å ta på beboere bleie for å slippe å følge dem på toalettet, å ikke bytte bleie selv om det er nødvendig og å neglisjere beboerens tannhygiene.

– I tillegg er det eksempler der pleiere ikke har gitt beboere nok mat eller hjelp ved å ignorere dem. Slike tilfeller kan være i strid med retten til forsvarlige helse- og omsorgstjenester, sier Lomundal Sæther.

I menneskerettsårboken heter det blant annet:

«Gjennomgangen ovenfor indikerer en svært alvorlig situasjon hvor det kan forekomme omfattende og til dels grove brudd på menneskerettighetene overfor eldre på norske sykehjem. Dette er en uakseptabel situasjon»

Helsedirektør Guldvog sier han er kjent med avhandlingen til NTNU.

– Hva tenker du når du leser slike ting som dette om norsk eldreomsorg?

– Jeg tenker at vi har et godt stykke igjen til den eldreomsorgen vi ønsker oss, og at dette handler om å forsikre seg om at man har forstått det enkelte menneskets behov for hjelp. Der er vi ikke i mål enda, sier Guldvog.

AKTUELT NÅ