Equinor: Kraftig resultatfall i tredje kvartal

Equinor leverer svakere tall enn ventet, tar ned forventningene til oljepris og skriver ned verdier for 27 milliarder kroner.

Troll A-plattformen med den nye gassmodulen som ble installert sommeren 2020.

IKKE LIKE GØY: Verdien av Equinors produksjon har blitt kraftig påvirket av koronapandemien. Bildet er av Troll A med den nye gassmodulen som ble installert i august i år.

Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa / Equinor

Equinors resultat i tredje kvartal ble enda dårligere enn analytikerne ventet på forhånd.

Eldar Sætre

SISTE DANS: Avtroppende konsernsjef Eldar Sætre i Equinor legger i dag fram Equinors kvartalstall for siste gang.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Våre finansielle resultater er preget av svake priser ettersom regioner i hele verden fremdeles er hardt påvirket av pandemien. Vi ser resultatene av vår kraftfulle respons på uro i markedet, med betydelige kostnadsforbedringer og streng finansiell disiplin, sier konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Det justerte driftsresultat før skatt var på 780 millioner dollar, tilsvarende ca 7,3 milliarder kroner.

780 millioner dollar er et stykke under det et utvalg analytikere hadde ventet på forhånd. Snittet av deres anslag var 1.034 millioner dollar.

Resultatet var også langt svakere enn tilsvarende tall for samme kvartal i 2019. Da var resultatet 2,59 milliarder dollar.

Mye av grunnen til de svake tallene handler om oljeprisen. Denne har som kjent falt som følge av koronapandemien.

Equinor oppgir at de i snitt fikk 52,5 dollar per fat i tredje kvartal i fjor, mens snittprisen i tredje kvartal i år var 38,3 dollar per fat.

Trøsten får være at tallene i det minste er bedre enn i forrige kvartal.

Skriver ned verdier for 27 milliarder kroner

Equinor tar også nedskrivninger på 2,93 millioner dollar i kvartalet, eller drøyt 27 milliarder kroner.

Dette skyldes i hovedsak at selskapets forventninger til olje- og gassprisene framover er tatt ned. I tillegg er anslagene på hvor mye olje og gass som er igjen i feltene Equinor eier redusert noe.

– Det er fremdeles betydelig usikkerhet knyttet til den framtidige prisutviklingen for råvarer, noe som understreker viktigheten av styrket konkurranseevne og finansiell robusthet, sier Sætre.

Mesteparten av nedskrivningene kommer i den internasjonale virksomheten til Equinor. 1,38 milliarder dollar tas i USA, 1,18 milliarder i den internasjonale virksomheten for øvrig og 0,37 milliarder dollar i Norge.

Selskapet skryter for øvrig av kostnadskutt i børsmeldingen som følger kvartalstallene:

– Equinor er i rute for å levere på tiltaksplanen som ble lansert i mars 2020 på 3 milliarder USD for å styrke økonomisk robusthet, blant annet en reduksjon av driftskostnader på 0,70 milliarder USD, heter det i meldingen.

Senker oljeprisforventninger

Equinor gjør også det som mange oljeselskaper har gjort før dem i 2020, nemlig å senke selskapets offisielle forventninger til oljeprisen framover.

Selskapet forventer nå at oljeprisen skal stige fra dagens rundt 40 dollar fatet til 65 dollar fatet i 2025. Dette er betydelig ned fra den gamle forventningen på 78 dollar i 2025.

I 2040 er forventningen tatt ned fra 82 dollar per fat til 64 dollar per fat.

Mye motbakke i 2020

Så langt er også 2020 langt mindre å rope hurra for enn 2019 var for Equinors del.

I årets første ni måneder er Equinors justerte driftsresultat på 3.181 milliarder dollar. Tilsvarende tall for de første ni månedene i 2019 var 9.934 milliarder.

Det tilsvarer et resultatfall på 68 prosent.

Selskapet kan dog glede seg over at produksjonen er økt med om lag 9 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Equinor produserte i snitt 1.994 millioner fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal.

Ny mann tar over roret

Dette blir for øvrig siste gang konsernsjef Eldar Sætre legger fram kvartalsresultatet til Equinor. Tidligere i år varslet han nemlig at han går av som toppsjef etter seks år, og mer enn 40 år i Equinor.

Anders Opedal

NY TOPPSJEF: Anders Opedal tar over som Equinor-sjef neste uke.

Foto: Harald Pettersen

Anders Opedal tar over som ny konsernsjef 2. november.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger