Hopp til innhold

Equinor gjør det bedre enn ventet – men justerer ikke oljeprisanslaget

Oljeprisanslaget til Equinor forble uendret da selskapet la frem ferske kvartalstall. Men konsernsjef Eldar Sætre avviser at dette har noe med gjeldsgraden til selskapet å gjøre.

Equinor ASA i Bergen

I dag legger Equinor frem kvartalstall for andre kvartal. Tallene sier noe om hvordan det har gått for selskapet mellom april og juni i år.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Fredag la Norges største selskap frem kvartalstall for de tre siste månedene. Da ble det klart at oljegiganten, i motsetning til andre store energiselskaper, ikke har justert sine prisforventninger på lengre sikt.

Altså fortsetter Equinor å bruke en oljepris på 80 dollar fatet til å verdsette sine eierandeler på lang sikt.

Samtidig var det første gang selskapet har skilt ut USA-virksomheten i en kvartalsrapport. Og tallene viser at bare i USA tapte oljekjempen 3,15 milliarder kroner før skatt, mot et overskudd på 1,38 milliarder kroner året før.

Lavere forventninger ville ledet til større nedskrivninger

Oljebransjen har vært hardt rammet av koronakrisen og påfølgende lav oljeetterspørsel i koronatiden.

Hadde Equinor skrudd ned oljeprisforventningene nærmere nivået oljeselskaper som BP og Eni har lagt sine forventninger, sier senior porteføljeforvalter og mangeårig Equinor-analytiker Trond Omdal i Pensum Asset Management at tapene i USA ville blitt betydelig større.

– Hvis de hadde brukt det, har selskapet selv sagt at da kunne det kommet ytterligere 15 milliarder dollar i nedskrivninger, altså 135 milliarder norske kroner. Da ville gjeldsgraden vært over 40 prosent mot dagens 29, langt over sitt eget mål og hva mange av de andre sammenlignbare selskapene har, sier Omdal til NRK.

Eldar Sætre

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Som svar på dette utspillet refererer Equinor til konsernsjefen Eldar Sætres svar på spørsmål om gjeldsgrad fra NRK på pressekonferansen.

– Gjeldsgraden, hvis du indikerer at den skal være styrende for vår vurdering av oljeprisen, så vil jeg ta sterk avstand fra det. Jeg er faktisk nødt og pålagt å ha et selvstendig syn, og en vurdering av oljeprisen som fungerer deretter. Det ville vært helt uakseptabelt om jeg lot den type ting påvirke og styre hva jeg mener om oljeprisen, sier Sætre på pressekonferansen.

Nye milliardnedskrivninger

Når prisforventningene nedjusteres, faller også verdien av det selskapet eier. På samme måte kan verdiene igjen oppjusteres dersom selskapet legger en høyere fremtidig oljepris til grunn i sine prognoser. Shell, BP og Eni har alle nedjustert sine anslag til 55–60 dollar fatet.

I årets første kvartal nedjusterte Equinor prisforventningene fra det de hadde vært tidligere, og skrev ned verdier for 25 milliarder kroner.

Også dette kvartalet har Equinor skrevet ned verdier for 3,4 milliarder kroner, hovedssakelig knyttet til et gassprosesseringsanlegg i Norge og leting, ifølge selskapet.

På pressekonferansen begrunner Sætre beslutningen med at det er andre aktører som har høyere prisforventninger enn Equinor, men at selskapet er klare over usikkerheten som er knyttet til den fremtidige oljeprisen.

En realistisk prisvurdering

Sætre trekker frem analyseselskapet Wood Mackenzie som en aktør med et høyere fremtidig oljeprisanslag enn Equinor.

– En oljepris på 80 dollar, gir det en realistisk verdivurdering av eiendelene til Equinor?

– Ja så lenge vi tror på 80 dollar, og det gjør vi jo, så er det en realistisk vurdering. Vi er jo opptatt av at markedet skal kunne gjøre sin vurderinger så vi oppgir jo sensitiviteter. Vi er veldig tydelig på hva, hvis man legger til grunne andre forutsetninger, hvilke nedskrivninger må vi eventuelt gjøre i i regnskapene, det er noe vi viser sensitiviteter på i årsregnskapene våre, sier Sætre til NRK.

Men blant de store oljeselskapene er det energiselskapet Total som er nærmest Equinor på fremtidig oljeprisanslag på nordsjøolje. De opererer med et anslag på 74 dollar i 2030.

Trond Omdal er senior porteføljeforvalter i Pensum Asset Management.

Trond Omdal er senior porteføljeforvalter i Pensum Asset Management.

Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Overraskende oljeprisanslag

Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier synes ikke at det er så spesielt at Equinor valgte å ikke sette ned oljeprisanslaget.

– Jeg synes egentlig de bare kan la det være. Hvem vet hva oljeprisen kommer til å være om fem år eller ti år, de får heller leve med de avskrivningene, sier han til NRK, og legger til;

– De kommer sikkert til å skrive det ned, om ikke tredje kvartal så fjerde.

Men Omdal kaller valget for aggressivt.

– Litt overraskende at de ikke gjør noe med det, og hvis du skal bruke forsiktighetsprinsippet så vil du nok argumentere at det er aggressivt å bruke 80 dollar, sier Omdal til NRK.

Bedre resultat enn ventet

Equinors kvartalstall viser et justert resultat etter skatt på 646 millioner dollar, tilsvarende rundt 5,96 milliarder kroner.

I andre kvartal i fjor leverte selskapet et resultat etter skatt på 1,48 milliarder dollar, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Det justerte resultatet før skatt kom på 354 millioner dollar, mot 3,153 millioner dollar i andre kvartal året før.

– Rapporten var jo mindre dramatisk enn man trodde. Det var litt spekulasjon i om Eldar Sætre skulle trekke seg, og det gjorde han ikke. Man trodde det skulle være en dramatisk rapport, med mye action, men det var det ikke, sier Olaisen.

På torsdag var ryktet om konsernsjefens avgang blant annet tatt opp i Finansavisen.

Reddet av trading

På forhånd var det ventet et justert resultat før skatt på minus 237 millioner dollar, tilsvarende minus 2,17 milliarder kroner, ifølge analyser fra 25 eksperter som Equinor selv har hentet inn.

De samme ekspertene forventet et justert driftsresultat etter skatt på minus 222 millioner dollar. Konsensusestimatene som kom forrige uke inkluderte ikke nedskrivninger. Resultatet ble altså bedre enn ventet.

– Uten trading-resultatet ville dette resultatet vært det dårligste og første negative siden børsnoteringen. Men så reddes det av veldig gode trading-resultat. På drift så er det et veldig svakt resultat, selvfølgelig på grunn av lav oljepris, sier Omdal.

Equinor har den seneste tiden blitt preget av avsløringen til Dagens Næringsliv, som tidligere i år skrev om en påstått omfattende ukultur da selskapet satset på landbasert olje- og gassproduksjon i USA.

Nedskrivninger preget også forrige kvartal

Ved årsskiftet var tapene over 200 milliarder kroner, med daværende dollarkurs. Equinor har sagt til NRK at selskapet har et mål om å ta igjen mest mulig av det tapte. I juni ble det kjent at Riksrevisjonen skal undersøke selskapets utenlandsinvesteringer.

– Våre finansielle resultater for andre kvartal ble påvirket av svært lave realiserte olje- og gasspriser på grunn av Covid-19-pandemien, men også av sterke resultater fra tradingvirksomheten i volatile markeder, sier Sætre i pressemeldingen fra selskapet.

I årets første tre måneder leverte selskapet et underskudd på 705 millioner dollar, mot et overskudd på 1,7 milliarder dollar i fjor.

Oljeprisen er fredag morgen på rundt 43 dollar fatet. Så langt i år har prisen på et fat nordsjøolje falt 29,84 prosent.

AKTUELT NÅ