Hopp til innhold

Håper etterisolering skal halvere fyringsutgiftene

Her blåser han isolasjon inn på det gamle, kalde loftet for å redusere strømforbruket. Dette og andre enøktiltak i bygninger kan spare mer energi enn alle vindkraftverk i Norge produserte i fjor.

Joachim Leirbakken fra Aaslund AS blåser isolasjon inn på et kaldt loft i Solhaug menighetshus i Skotselv, Øvre Eiker.

Her blåser Joachim Leirbakken 30 centimeter ny isolasjon inn på det kalde mørkeloftet i Solhaug menighetshus i Skotselv. – Det hjelper på varmen. Mange gamle hus har nesten ikke isolasjon på loftet sier han.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Her blåser vi inn 30 centimeter isolasjon. Det kommer til å hjelpe, sier Joachim Leirbakken.

Han er denne dagen på jobb i Solhaug menighetshus i Skotselv, Øvre Eiker i Buskerud. Der håper de etterisolering skal gi dem et lunere hus og lavere strømregninger.

På utsida står kollegaen Lukasz Jawor fra Aaslund AS, og lemper isolasjon opp i en maskin. Den kverner isolasjonen og mater den inn i slangen som fører opp til loftet. Der oppe spruter Joachim i løpet av noen timer 45 kubikkmeter isolasjon ut over loftet.

– Ved å blåse isolasjonen inn, kommer vi godt til mellom bjelkelag og annet her oppe, sier han.

Etterisolering av Solhaug menighetshus i Skotselv i Øvre Eiker.

Inne i tilhengeren gjør Lukasz Jawor klar isolasjon som blåses opp og inn på det kalde loftet i Solhaug menighetshus.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Tilsvarer mer enn all vindkraft

Beregninger NVE har gjort, viser at det er lønnsomt for eierne å spare 13 TWh energi i bygninger i Norge, med en strømpris inkludert avgifter på én krone eller mindre per kilowattime.

Det er mer enn den samlede produksjonen fra alle norske vindkraftverk i fjor (9,5 TWh) og tilsvarer omtrent 10 prosent av strømforbruket i Norge.

Det er et betydelig potensial for energieffektivisering i bygninger, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Vindturbiner på Storheia, Åfjord, Fosen

Aldri før er det produsert så mye vindkraft i Norge som i fjor. Men enøk i bygninger kan skaffe oss enda mer energi enn alle vindkraftverk produserte i fjor, ifølge NVE.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

En TWh er en milliard kilowattimer. En enebolig på 150 kvadratmeter bruker i gjennomsnitt 20.000 kilowattimer strøm i året.

Håper å halvere fyringsutgiftene

– Det var jo nesten ikke isolasjon der oppe. Det var så dårlig som det kunne bli, sier pensjonert byggmester Tore Haare. Nå jobber han frivillig for Solhaug menighetshus.

– Jeg tror vi skal klare å redusere fyringsutgiftene med 50 prosent, sier Haare.

Menighetshuset har vært lite i bruk under koronaen, og det har ikke stått så mye varme på.

Tore Haare (t.v) og Jon Mamen ved Solhaug menighetshus i Skotselv, Øvre Eiker.

– Jeg tror vi kan halvere fyringsutgiftene, for det var nesten ikke isolasjon på loftene, sier pensjonert byggmester Tore Haare (t.v.). – Det tilsvarer dugnadsinnsats for 25.000 kroner, sier Jon Mamen, som er leder for husstyret.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Da det var vanlig drift her, hadde vi jo over 50.000 kroner i strømutgifter, sier Jon Mamen, leder i husstyret for Solhaug menighetshus.

– Kan vi halvere fyringsutgiftene, tilsvarer det jo det en dugnadsinnsats for 25.000 kroner i året, sier han.

Smarthus og etterisolering

Ifølge NVE kan det lønnsomt spares 9 TWh i næringsbygg, 3 TWh i småhus og i underkant av 1 TWh i boligblokker. Det er ti år siden NVE sist gjorde slike beregninger.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, NVE.

– Kraftutbygginger er ofte kontroversielle. Da er det særlig viktig å bruke den energien vi allerede har effektivt, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Det kommer stadig bedre og billigere smarthusteknologi som gjør at vi kan styre oppvarmingen av bygg mye mer effektivt. Og så er det mye å vinne på etterisolering av gamle hus, sier Kjetil Lund.

Som andre sparetiltak nevner NVE i tillegg energioppfølging, natt- og helgesenking av temperatur, styringssystem for belysning, energieffektivt belysningsutstyr og tiltak som gjelder ventilasjon.

– Vi vet at kraftutbygginger ofte er kontroversielle. Derfor er det særlig viktig at vi bruker den energien vi allerede har effektivt, sier Kjetil Lund.

Tromsø

Energieffektivisering i næringsbygg og boliger, som her i Tromsø, kan lønnsomt spare 13 Twh energi, viser beregninger fra NVE. Det er mer enn alle norske vindkraftverk produserte i fjor.

Foto: Bernt Olsen / NRK

AKTUELT NÅ