Enke tapte 200.000 kroner etter forvirrende Nav-brev

Enke Jorunn Eide-Fredriksen fikk 9000 kroner mindre i pensjon fordi hun misforsto et Nav-brev. Nav selv mener innholdet er «forholdsvis tydelig», men endrer rutinene.

Nav-brev

Jorunn Eide-Fredriksen skjønte ikke formuleringen i dette brevet fra Nav. Det førte til at hun har fått 9000 kroner mindre utbetalt i nesten to år.

Foto: Privat / NRK

Les brevet fra Nav til Eide-Fredriksen nederst i denne artikkelen.

Jorunn Eide-Fredriksen (69) fra Østerås i Bærum ble enke da mannen gikk bort for to år siden. I den første linjen av brevet hun fikk fra Nav etter mannens bortgang, stod det at pensjonen hennes hadde blitt «omregnet med virkning fra 1. september 2011».

Eide-Fredriksen tolket brevet som noe positivt, midt i sorgen, og trodde det ville innebære høyere pensjonsutbetalinger. Problemet var imidlertid at utregningen bare gjaldt en del av hennes nye pensjon.

Litt lenger ned I brevet er det også nevnt at enken kunne søke om såkalte «gjenlevenderettigheter», gjennom å fylle ut skjemaet som var vedlagt.

69-åringen fant imidlertid ikke igjen begrepet «gjenlevenderettigheter» i skjemaet, og skjønte derfor ikke at det var relevant for henne.

Har du eksempler på forvirrende brev fra Nav? Tips oss her!

Føler seg snytt

Da Eide-Fredriksen ikke foretok seg noe, gikk hun samtidig glipp av 9000 kroner i måneden før skatt, såkalt gjenlevendepensjon. Penger hun hadde krav på som følge av mannens bortgang.

– De pengene ville jeg brukt til litt flere reiser, hjelpe barna litt med penger og leve et godt liv generelt, sier Jorunn Eide-Fredriksen til NRK.

Etter flere klager har hun fått utbetalt en liten del av beløpet. Likevel reagerer hun sterkt på at Nav nå bare etterbetaler for tre måneder. Ifølge enken etterbetalte Nav tidligere for inntil tre år.

– De skyldte meg 200.000 kroner. Jeg har fått igjen 30.000 kroner, så da kan du regne ut hva de skylder meg nå, sier Eide-Fredriksen.

Hun mener hun har blitt snytt for penger av Nav.

– Dette er pensjon som tidligere ble beregnet automatisk, inntil første januar 2011. Hvorfor Nav nå plutselig tenker at alle skal kunne greie å regne det ut selv, skjønner ikke jeg, sier enken.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kjersti Monland

Ytelsesdirektør Kjersti Monland har ansvaret for at etterlatte over 67 år får utbetalt riktig pensjon.

Foto: NAV

Nav: – Forholdsvis tydelig

Ytelsesdirektør Kjersti Monland har ansvaret for utbetalingene av pensjonene til etterlatte over 67 år. Hun mener at Nav har gitt god informasjon til Jorunn Eide-Fredriksen og andre i hennes situasjon. Samtidig erkjenner hun at Nav kan forbedre brevene sine.

– Burde Jorunn Eide-Fredriksen forstått dette brevet?

– Vi mener at vi gir god informasjon, men ser at den kunne vært enda tydeligere. Derfor innfører vi nå en ordning der vi sender en påminnelse en måned etter at vi har sendt det første brevet. I oppfølgingsbrevet minner vi om at det må søkes om gjenlevendepensjon, sier Monland.

– Hvorfor ikke skrive det ordentlig med en gang?

– Vi skriver forholdsvis tydelig, og nå legger vi også ved en veiledning til søknadsskjemaet i første utsendelse. Vi ser at vi kan forbedre brevene våre, men inntil vi greier det, har vi bestemt at vi sender en påminnelse.

Kvinner rammes hardest

Den såkalte gjenlevendepensjonen innebærer at tilleggspensjonen kan økes, dersom den avdødes tilleggspensjon og den etterlattes, ganget med en faktor, blir høyere enn den pensjonen etterlatte ville oppnådd alene.

For kvinner som blir etterlatte kan dette bety mye, da de ofte har vært hjemmearbeidende mens mannen har hatt mest betalt arbeid.

Dersom denne gruppen får en del av den avdødes tilleggspensjon, kan det øke den etterlattes pensjon betraktelig. I Jorunn Eide Fredriksens tilfelle dreide det seg om 9000 kroner mer hver måned, før skattetrekket.

Ekspert: – «Statlig trygdemisbruk»

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad har skrevet «Pensjonsboka». Han har møtt mange som er i samme situasjon som Jorunn Eide-Fredriksen.

I likhet med den 69 år gamle enka trekker Engelstad fram Navs rutineendring fra første januar 2011. Før dette fikk etterlatte over 67 år automatisk omregnet pensjonen.

– Det greide NAV å gjøre, uten noe knussel, i over 40 år. Nå har de innført en ny rutine, som går ut på at de bare omregner grunnpensjonen. i tillegg må den enkelte selv søke, for å se om de har rett på økt tilleggspensjon.

Engelstad mener i tillegg at brevet som nå sendes ut, er klønete formulert.

– Følgen av denne nye rutinen er at et ukjent antall enker, og noen enkemenn, ikke får det de har krav på og taper i pensjon hver eneste måned.

– I tillegg så får de ikke etterbetalt mer enn tre måneder når de oppdager det, hvis de oppdager det. Jeg vil går så langt som til å si at dette er egentlig en form for statlig trygdemisbruk, når folk ikke får det de har krav på, sier Engelstad.

Han mener Nav i denne saken har «gått over streken». Ifølge Engelstad må endringen som skjedde første januar 2011 omgjøres, og alle saker som har oppstått i etterkant behandles på nytt.

I tillegg forlanger han at både grunnpensjon og tilleggspensjonen bør bli behandlet automatisk.

– Dette er en form for prinsipprytteri, som ikke kan forsvares. Jeg kan ikke se en eneste grunn til at Nav skulle innføre denne nye rutinen.

– Følte meg som null og niks

Eide-Fredriksen selv sier at hele prosessen med å klage på vedtaket har fått henne til å føle seg dårlig behandlet.

Hun beskriver en «vegg av saksbehandlere», som i liten grad har hørt på hennes argumenter.

– Jeg synes definitivt at Nav har gjort feil. Jeg er også veldig irritert fordi jeg vet at dette må gjelde veldig mange andre også, som heller ikke har fått med seg denne lille vrien Nav har gjort, sier enken.

Hun forteller videre at den første henvendelsen hun sendte til Nav om saken, ikke ble regnet som en klage. Da hun ringte Nav for å purre på henvendelsen sin, ble hun fortalt at grunnen var at brevet ikke var merket med «Klage», øverst, slik reglene tilsa.

– På den siste klagen da fikk jeg bare et svar om at Nav ikke kunne se at de hadde gjort noe feil. Jeg mener at de har forsømt sin opplysningsplikt, sier enken.

37 av 60.000 har søkt

Jorunn Eide-Fredriksen

Jorunn Eide-Fredriksen opplivede at hun ikke ble hørt da hun forsøkte å få omgjort vedtaket fra Nav.

Foto: Privat / NRK

Totalt har Nav sendt rundt 60.000 slike brev til etterlatte over 67 år. Rundt 37.000 har svart med å søke om mer pensjon.

– Det kan være gode grunner til at folk ikke søker. Det kan være at de ikke har rettigheter, og selv vurderer det slik at de ikke har det, sier Monland i Nav.

Hun legger samtidig til at brevet enken sendte første gang nå vil bli behandlet som en klage.

– Det betyr at vi behandler saken på nytt. Det kan ta inntil seks måneder, men kan også gå raskere, dersom vi har de opplysningene vi trenger.

Monland sier formuleringen «som følge av dette er din pensjon omregnet» bare gjelder enkens opptjente tilleggspensjon, ikke gjenlevendepensjonen. Hun innrømmer samtidig at dette kan misforstås.

– Vi ønsker jo å være tydelige i vår kommunikasjon, så vi har startet å sende ut en påminnelse. Slik er vi sikret at gjenlevenderetten og søknaden om det, blir forstått.

– Viktig å ta kontakt

Monland forklarer at den nye ordningen om at man må søke om gjenlevendepensjon har kommet som en følge av pensjonsreformen.

– Nav har ikke informasjon som gir et fullt ut godt nok grunnlag i sakene til å foreta en sånn beregning uten å få inn tilleggsopplysninger, sier hun.

– Men før så skjedde det automatisk. Hva er forskjellen på før og nå?

– Da skjedde det automatisk når du fikk alderspensjon og da ble beregningene gjort med det utgangspunktet vi hadde eller vi ba om tilleggspensjon.

– Hva tenker du om at eldre kvinner rammes hardest av endringene og Navs informasjonspolitikk?

– Vi ser at de som oftest får gjenlevendepensjon, fortsatt er kvinner. Vi jobber for å bedre informasjonen vår og hvis det er sånn at du et øyeblikk lurer på om du har en rettighet, så er det viktig å ta kontakt med NAV.

Brev til enke

Dette var den første siden av brevet Jorunn Eide-Fredriksen fikk tilsendt da ektemannen døde. Resten av brevet inneholdt diverse skjemaer enken skulle fylle ut.

Foto: Skjermdump / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger