Fortsatt ikke flere i arbeid med Nav

Åtte år etter at Nav-reformen ble vedtatt i Stortinget, har den fortsatt ikke klart å få ned antallet som går på stønad, viser ny forskning.

NAV

NOE BEDRING, MEN LANGT IGJEN: De første åra etter at Nav-reformen ble innført var det færre brukere som gikk over i jobb enn tida før reformen. Selv om situasjonen har bedret seg i det siste, er det omtrent like mange på stønad nå som før reformen ble vedattt i 2005.

Foto: Hans Erik Weiby

– De to første åra etter reformen ble innført var det cirka tre til fem prosent færre som gikk over i jobb enn det var før reformen, sier Elisabeth Fevang til NRK.

Elisabeth Fevang

Elisabeth Fevang ved Frisch-senteret sier Nav ifølge deres forskning så langt ikke har oppfylt målene politikerne vedtok.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Sammen med Simen Markussen og Knut Røed har hun skrevet artikkelen «Effekter av Nav-reformen» som legges fram på Trygdeforskningsseminaret tirsdag.

Forskerne ved Frisch-senteret har i undersøkelsen sett nærmere på om Nav har oppfylt hovedmålene om flere i arbeid, og færre på stønad, fra de første Nav-kontorene ble etablert i 2006 og til de siste ble åpnet i 2011.

Forskernes konklusjon er klar: Nav har så langt ikke lyktes med å nå målene.

Noe bedring

– Men når vi ser lenger fram i tid, så er situasjonen blitt noe bedre, tilføyer Fevang.

Hun peker på at antallet som de siste åra har kommet seg ut i arbeid nå er mer eller mindre det samme som før Nav-reformen ble innført.

– Det kan tyde på at det har vært en innføringsperiode med turbulens og omstillingsproblemer, og at det har gått noe bedre etter hvert, sier Fevang.

Ifølge arbeidslivsforskerne er det grunn til å tro at det er store forskjeller mellom ulike Nav-kontor når det gjelder hvordan omstillingsprosessen har foregått.

De konkluderer med at reformen har skapt størst problemer for de store kommunene.

– Ambisiøs og komplisert reform

Yngvar Åsholt

Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, er ikke overrasket over forskernes funn, men tror situasjonen skal bli bra for Nav på lang sikt.

Foto: NAV

Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, er ikke overrasket over forskernes funn.

– NAV var en veldig ambisiøs og komplisert reform som snudde opp ned på hele organisasjonen på veldig kort tid, sier Åshold til NRK.

Han sier manglende IKT-støtte underveis også har stukket kjepper i hjula under utrullinga av det nye systemet.

– Jeg tror det fremdeles er mye og hente, men at vi har greid å heve oss en del, det synes jeg er veldig positivt, svarer han.

– Men Nav har jo allerede vært i gang i mange år, burde dere ikke ha kommet mye lengre enn dere er i dag?

– Jeg tror vi faktisk har kommet lenger enn det resultatet i Frisch-undersøkelsen viser, men det har også vært store endringer i arbeidsmåten underveis her.

– Jeg synes derfor ikke at det er så veldig rart at dette tar tid, selv om jeg gjerne ha sett at det hadde gått enda fortere enn det har gjort, selvfølgelig, svarer kunnskapsdirektøren i Nav.

Optimistisk på lang sikt

Ifølge Åsholt er Nav allerede i gang med tiltak som skal gjøre dem bedre. Disse er spesielt rettet mot ungdom som står i fare for å falle ut av videregående skole og personer som har større behov for hjelp.

I tillegg skal Nav:

  • Øke sin kompetanse for å bli bedre på å veilede sine enkeltbrukere
  • Bruke enda mer tid på dem som har ekstra stort behov for hjelp
  • Få tettere kontakt med lokale arbeidsgivere
  • Få et bedre samarbeid med andre offentlige instanser

Åsholt tror tiltakene allerede vil gi bedre resultater for Nav om kort tid:

– Vi er fortsatt i stabiliseringsfasen. Jeg tror tallene gradvis kommer til å bli bedre allerede i 2013-2014, men Nav-reformen må sees i et ganske langsiktig perspektiv, sier Åsholt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger