Hopp til innhold

Flertall for kontrollsak mot regjeringen

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sikrer flertall for at det åpnes kontrollsak mot regjeringen etter habilitetssakene knyttet til tre statsråder.

2 Statsminister Jonas Gahr Støre 22. juli 2023

KONTROLLSAK: Opposisjonen på Stortinget har bestemt seg for å åpne kontrollsak mot regjeringen i forbindelse med bruddene på hablitetsreglene som er blitt avslørt denne sommeren.

Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Vi mener det er grunn til å åpne kontrollsak mot statsrådene Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe. Og vi ønsker å behandle dette som én samlet sak fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NRK.

Stortingsrepresentant for Høyre Peter Frølich

SAMLET SAK: Høyres Peter Frølich mener det er rett å behandle habilitetssakene samlet. Han går inn for kontrollsak mot regjeringen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Frølich presiserer at kontrollsaken ikke vil rette seg direkte mot Brenna, Trettebergstuen og Moe, men at den vil handle om regjeringens håndtering - basert på de tre enkeltsakene.

Han understreker videre at dette er Høyres utgangspunkt foran møtet i kontroll- og konstitusjonskomiteen torsdag. Men NRK får bekreftet at både Venstre og Fremskrittspartiet har konkludert på samme måte som Høyre.

Dermed er det allerede et avklart flertall for å åpne sak mot regjeringen. Det er fordi kontrollkomiteen har såkalte mindretallsrettigheter, som sier at det er nok at en tredel av komiteens medlemmer krever å igangsette undersøkelser eller å åpne sak.

Kontrollkomiteen har i alt ti medlemmer. Høyre har to og Venstre og Frp har én hver.

Regjeringsskifte 2021

BYTTER: Regjeringen Støre på Slottsplassen etter valgseieren i 2021. Siden da har flere statsråder måttet gå av.

Foto: Heiko Junge / NTB

Vil ha kontrollsak

– Det er naturlig at Stortinget oppretter en kontrollsak og ser de ulike sakene i sammenheng. Det er det mest fornuftige. Vi har å gjøre med alvorlige brudd på reglene om habilitet, sier Venstres medlem av kontrollkomiteen, Grunde Almeland.

Fremskrittspartiets Carl I. Hagen er på samme linje. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ikke har svart godt nok på spørsmålene som ble stilt av kontrollkomiteen, allerede før avgangen til Ola Borten Moe som minister for forskning og høyere utdanning.

Les også Ber om Trettebergstuen-råd: Riksrett ett av tre alternativer

Anette Trettebergstuen tydelig berørt mens hun melder at hun går av som Kulturminister.

– De mangelfulle svarene fra statsministeren, understreker Fremskrittspartiets ønske om å utvide kontrollsaken mot kunnskapsminister Tonje Brenna, til en samlet kontrollsak som går grundig gjennom alle habilitetssakene i regjeringen Støre, sier Hagen.

Carl I. Hagen Arne Strand bisettes

MISFORNØYD: Frp-veteran Carl I. Hagen er ikke fornøyd med svarene Støre har gitt Stortinget så langt.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han forventer bred støtte til kravet om å opprette kontrollsak og gjennomføre høringer.

Dette er saker som handler om helt grunnleggende tillit til demokratiet. Det er derfor avgjørende at også regjeringen og de andre opposisjonspartiene vil bidra til dette, sier Hagen.

Statsministerens svar til Stortinget, kritiserer Hagen på følgende vis:

– Støre svarer ikke på Stortingets spørsmål om en å få en fullstendig oversikt over alle habilitetsvurderingene som er foretatt fra regjeringen tiltrådte til dags dato. Støre unnlater også å besvare spørsmålet om han kan utelukke om flere utnevnelser i perioden er gjort av inhabile statsråder. Dermed har ikke Stortinget fått svar på grunnleggende spørsmål for å undersøke hvordan regjeringen har forholdt seg til habilitetsreglene, sier Hagen.

Les også Selv ikke Ola Borten Moe hadde flere politiske liv

Ola Borten Moe

Andre gang

En kontrollsak omfattes normalt av høringer og ender uansett i en innstilling som skal behandles av Stortinget i plenum.

Utfallet av en kontrollsak er ikke gitt, men behandlingen kan ende med et kritikkvedtak mot regjeringen, statsministeren eller enkeltstatsråder eller i alvorligste fall – med mistillit.

Det er andre gang Stortinget åpner sak mot Støre-regjeringen. Forrige gang gjaldt det regjeringens håndtering av bistandsanmodninger fra Ukraina.

Høyres Peter Frølich sier sakene som har vært framme i sommer, tyder på mangefulle rutiner i regjeringen når det gjelder håndtering av habilitetsproblemer.

– Det er snakk om alvorlige saker som innebærer brudd på reglene som er satt for å beskytte tilliten til demokratiske prosesser, sier han til NRK.

Frode Jacobsen, som er ett av Arbeiderpartiets to medlemmer i kontrollkomiteen, sier det ikke er avklart hvordan Ap stiller seg til kravet om å åpne kontrollsak.

– Vi har ikke konkludert. Jeg ser fram til møtet på torsdag og vil diskutere spørsmålet der, sier han.

Les også Listhaug mener Brenna ikke svarer godt nok for seg

Kunnskapsminister Tonje Brenna (ap)

AKTUELT NÅ