NRK Meny
Normal

Ekspert: – Tingretten har lagt terskelen for lavt

Det er helt riktig av staten å anke dommen om at Anders Behring Breiviks soningsforhold bryter menneskerettighetene, mener professor Kjetil Mujezinovic Larsen.

Anders Behring Breivik føres ut etter siste dag

RETTIGHETER: Oslo tingrett mener massedrapsmannen Anders Behring Breivik har fått krenket sine menneskerettigheter. Staten er ikke enig. Her blir Breivik ført ut av den provisoriske rettssalen i Skien fengsel, der saken om soningsforholdene ble behandlet tidligere i år.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Justis - og beredskapsdepartementet anker dommen om at Anders Behring Breiviks soningsforhold bryter menneskerettighetene.

– Det var helt som forventet. Etter domsavsigelsen ble kjent, regnet jeg med at de kom til å anke, og jeg ser at de har delt den vurderingen, sier professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, Kjetil Mujezinovic Larsen.

Kjetil Mujezinović Larsen

ENIG: Kjetil Mujezinović Larsen hadde forventet at Staten kom til å anke.

Foto: Per Onsheim / NRK

Han sier at det viktigste argumentet for at staten anker, er uenighet om tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering. Det bekrefter regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som har rådet Justis - og beredskapsdepartementet til å anke, overfor NRK:

– Når det gjelder rettsanvendelsen, mener vi tingretten har lagt terskelen for lavt for hva som er brudd på EMKs artikkel 3, sammenlignet med gjeldende rettspraksis, sier han.

– God nok begrunnelse

Mujezinovic Larsen forklarer hvorfor han mener Oslo tingrett har vært for snille, i den forstand at de mener Breiviks soningsforhold krenker menneskrettighetene.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener tingretten har lagt terskelen for lavt.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

– Det handler i sin kjerne om at jeg mener Staten har en god nok begrunnelse for de ulike kontrolltiltakene Breivik er utsatt for, og for å sette ham på et strengt soningsregime, mener Larsen.

Ila fengsel – og forvaringsanstalt har opplyst at Breivik ble kroppsvisitert med avkledning 117 ganger i 2011,199 ganger i 2012 og 76 ganger i 2013. Omfanget av kroppsvisitasjoner ble sterkt redusert i Skien fengsel, og anslås til fem tilfeller totalt. Disse tallene inkluderer ikke kroppsvisitasjoner gjort av politiet.

Larsen skjønner at Oslo tingrett stiller spørsmål ved om alle nakenransakelsene var nødvendige, men påpeker at omfanget var størst i den første perioden Breivik sonet, altså ved Ila fengsel.

– Det kan reises spørsmål ved en del av kontrolltiltakene som har vært gjennomført tidligere, som nakenransakelser og kroppsvisitasjoner, men det er for så vidt et avsluttet kapittel. Slik dommen fremstiller soningsforholdene hans per i dag, så mener jeg staten har en god begrunnelse og at de har iverksatt de tiltakene som trengs for å holde dette innenfor EMKs artikkel tre, sier Larsen.

– Ikke umenneskelig behandling

I Oslo tingretts dom het det blant annet at isolasjonens lengde, manglende begrunnelse for tiltaket og de mange nakenransakelsene Breivik ble utsatt for - særlig ved Ila fengsel og forvaringsanstalt - var viktige momenter for menneskerettighetsbruddet.

I en pressemelding sier justisminster Anders Anundsen at hovedbegrunnelsen for anken er at de forhold Breivik soner under etter statens oppfatning ikke utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter EMK artikkel 3.

Det er menneskerettighetsekspert Kjetil Mujezinovic Larsen enig i.

– Det er deler i faktum som selvsagt gir rom for tvil om den konklusjonen, men det er uansett absolutt grunn for at en høyere retssinstans også skal vurdere de spørsmålene, sier han.

– Ikke overraskende anke

Thomas Horn intervjues på sitt kontor

IKKE OVERRASKET: Thomas Horn er ikke overrasket over anken, og sier at det er utenkelig at den ikke slipper gjennom ankeutvalget.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Thomas Horn, advokat og ekspert på menneskerettigheter og bruk av isolasjon, har kalt dommen et «kraftig varsku». Han mener det ikke er overraskende at Staten anker dommen.

– Staten kunne ikke leve med at de er dømt for menneskerettighetsbrudd, sier Horn.

Han sier at det er en svakhet ved dommen at det ikke står noe om når bruddene skal ha skjedd.

– Den kunne vært mer konkret når det gjaldt hvilke tidspunkt den behandlet, og om staten kunne gjort mer for lempe disse sikkerhetstiltakene, sier han.

– Tror du staten har vurdert følgene av anken, som er at Breivik får ytre seg igjen?

– Staten har åpenbart vurdert følgene av dette. Man har også tatt hensyn til de etterlatte og overlevende fra denne hendelsen. Samlet sett har man likevel ment at dommen er uriktig, og at det er viktig at den ikke blir stående, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger