Hopp til innhold

DSB: – Alvorlig brudd på regelverket å forlate cyanid

Varebilen som inneholdt cyanid, forsvant i løpet av et tidsrom på to timer. – Å forlate en slik last er et alvorlig regelbrudd, sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Politiet etterlyser varebil som fraktet cyanid

Politiet ber om å bli varslet på nødnummer 112 dersom noen ser bilen.

Foto: Privat / Politiet / NTB scanpix

Politiet har fortsatt ikke funnet varebilen som ble meldt stjålet onsdag i forrige uke.

Bilen inneholdt blant annet en beholder med cyanid som skulle til Universitetet i Oslo, noe som gjorde at politiet gikk ut med en etterlysning i helga.

Politiadvokat Camilla Granstrøm sier til NRK at de ikke har noen mistenkte i saken.

Camilla Granstrøm

Politiadvokat Camilla Granstrøm.

Foto: NRK

– Det politiet gjør nå er å gjennomgå videoovervåkning fra området rundt. Det tar tid, og foreløpig er ikke bilen observert, sier hun.

Politiet ble varslet av bileier ved 21.30-tiden onsdag 20. februar om at bilen ikke lenger sto parkert ved Lørenskog stasjon. Den skal ha blitt borttatt mellom kl. 19.30 og 21.30.

Bilen tilhørte et budbilfirma på Romerike. NRK har foreløpig ikke fått kontakt med firmaet eller eieren av bilen.

Både sjåføren og eieren av bilen er avhørt.

– Alvorlig brudd

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB bekrefter at det vil være brudd på landtransportforskriften for farlige stoffer dersom bilen har stått uten tilsyn.

– Det er et alvorlig brudd fordi kaliumcyanid er et veldig giftig stoff. Regelverket for transport av farlig gods både i Norge og resten av Europa er veldig strengt. Det er selvfølgelig for å beskytte befolkningen, sier Pedersen.

I forskriften om landtransport av farlig gods (ADR/RID) heter det blant annet at slikt gods skal være tydelig merket og at alle som har befatning med det skal «vise aktsomhet» og «hindre at farlig gods kommer på avveie eller i urette hender».

Anne Rygh-Pedersen, avdelingsdirektør for Næringsliv, produkter og farlige stoffer

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Foto: Anita Andersen / DSB

Det skal også transporteres og losses «uten unødig opphold». Når det gjelder kaliumcyanid, har man ikke anledning til å forlate kjøretøyet uten tilsyn.

– Man vil unngå uønskede hendelser, at lasten ikke er forsvarlig sikret dersom det for eksempel skulle skje trafikkulykker, og man vil unngå at det skjer andre typer hendelser knyttet til transport av farlig gods, sier Pedersen.

Ifølge DSB er det først og fremst sjåføren som har ansvar for lasten. Pedersen sier flere forskrifter kan være brutt, men vil avvente politietterforskningen.

– Uavhengig av mengde er dette stoffet såpass farlig at det er behov for strenge regler, blant annet for tilsyn med last. Frykten er at den typen stoff skal komme på avveie eller i urette hender, sier Pedersen.

Cyanid stående

Beholderen inneholder 25 gram kaliumcyanid. Den er 9,5 centimeter høy og har en diameter på 4,2 centimeter.

Foto: Merck/Sigma-Aldrich

– Høy prioritet

Saken etterforskes som grovt tyveri, men politiet vet fortsatt ikke om det var bilen eller lasten som var målet.

– Politiet har oversikt over hva slags gods som var i bilen, og det er noe vi undersøker. Men jeg ønsker ikke å gå ut med detaljer om det, sier politiadvokat Granstrøm.

Politiet vil fortsatt ikke utelukke noe, og er også åpne for at bilen kan ha blitt tatt ut av landet. Granstrøm bekrefter at de har vært i kontakt med politiet i andre land, men vil ikke si hvilke.

Plastbeholderen som inneholder cyanid er liten, hvit og har rødt lokk, ifølge politiet. Det er usikkert om den er merket.

Beholderen inneholder 25 gram kaliumcyanid, nok til å ta livet av opptil 125 mennesker. Den ble bestilt fra Sigma-Aldrich, som nylig ble kjøpt opp av det tyske farmasiselskapet Merck.

Regionsjef i Norden, Renée Tunold, vil ikke la seg intervjue av NRK i dag, men har sendt en kommentar på e-post.

«Denne saken har vår høyeste prioritet, og vi tar saken svært alvorlig. Vi samarbeider derfor tett med politiet som ansvarlig myndighet for etterforskningen og vil se på alle sider av saken.»

«Sigma-Aldrich opererer i henhold til gjeldende lokalt og globalt regelverk relevant for vår virksomhet. Våre kontraktspartnere forplikter seg til å følge samme regelverk når de inngår kontrakter med oss,» skriver hun.

Politiet etterlyser varebil som fraktet cyanid

Politiet etterlyser en Mercedes Sprinter som ble stjålet fra Lørenskog stasjon. Bilen er en 2018-modell med registreringsnummer CV 88344.

Foto: Privat / Politiet / NTB scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger