Krever at PST forteller hvilke flypassasjerer som ble ulovlig overvåket

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overvåket i en årrekke lister over norske flypassasjerer. Alle som er blitt ulovlig registrert må få vite det, mener Petter Eide (SV).

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og stortingsrepresentant Petter Eide (SV)

ALVORLIG FEIL: Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) mener PST har gjort en alvorlig feil og bør beklage. Her sammen PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Foto: Ketil Kern / NRK

PST fikk uvanlig kraftig kritikk fra EOS-utvalget denne uken, etter at de i årevis har samlet inn informasjon om nordmenns flyreiser. Ulovlig, mener utvalget, som har i oppdrag å passe på de hemmelige tjenestene.

– Jeg vil gå så langt som å si at politiet har begått en så alvorlig feil, at alle de hundretusener nordmenn som har havnet urett i politiets register må få vite det. Det er helt uakseptabelt at politiet har kartlagt mine feriereiser og at jeg da er i et politiregister, sa stortingsrepresentant Petter Eide (SV) i Dagsnytt 18 fredag kveld.

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV)

– Vi kan ikke akseptere at politiet opptrer ulovlig. Det svekker tilliten til politiet, Sier stortingsrepresentant Petter Eide (SV).

Foto: NRK

Han mener PST nå må be om unnskyldning og gjøre opp for seg.

Beklager

EOS-utvalget opplyser at PST fikk beskjed allerede i 2014 om at de ikke kunne samle inn informasjon om nordmenns flyreiser.

Opplysningene har de fått gjennom direkte tilgang til Norwegians system for billettbestilling, samt informasjon fra åtte andre flyselskaper.

Totalt skal det dreie seg om opplysninger om i alle fall rundt 1 million reisende årlig, ifølge EOS-utvalgets rapport.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sier til NRK at det er misforståelse at alle disse er blitt registrert i politiet registre.

– Det er ikke slik at vi har registrert hver og en som har reist med fly. Det har vært målrettet søk i disse passasjerlistene. Men vi har oppbevart listene for lenge og det beklager vi sterkt, sier han.

PST-Sjef Hans Sverre Sjøvold

BEKLAGER: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold beklager sterkt at de har oppbevart passasjerlistene for lenge.

Foto: Darrud / NRK

Uenighet

Det har vært en uenighet mellom EOS-utvalget og PST når det gjelder det juridiske grunnlaget for å kunne innhente flypassasjerlistene.

– Vi mente vi hadde rett til å gjøre det, men det har nok vært en rettslig situasjon i grenseland, sier Sjøvold.

Det kan være informasjon i bookingsystemene som er viktig for PST etterretningsarbeid, som de fleste andre land har tilgang til.

– Det er et ønske fra vår side å få legalt tilgang til det, men vi har ikke det i dag og det må vi forholde oss til, sier han.

– Vi har ikke lov til å hente ut informasjon fra bookingsystemene i dag, og det har vi fått sterk kritikk for og den er meget berettiget, sier Sjøvold.

Kraftfulle ord

Han synes EOS-utvalget har brukt kraftfulle ord i sin rapport om PST denne gangen, og mye av det er berettiget.

– Det er EOS oppgave å følge med og kontrollere arbeidet vi gjør, og at vi gjør jobben innenfor de rammene som er, sier Sjøvold.

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H).

VIKTIG MED TILLIT: Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) mener tillit er veldig viktig for PST.

Foto: NRK

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) mener det må starte et repareringsarbeid dersom tilliten til PST skal opprettholdes.

– Jeg sier opprettholdes, for vi kan glede oss over at vi har en etterretningstjeneste som stort sett holder seg til lover og regler og at vi har et EOS-utvalg som passer på at de ikke går for langt, sier Tetzschner.

Rydder opp

PST er allerede i gang med å rydde opp, og er i gang med å se på rutinene.

– Vi må sørge for at den informasjonen vi får inn forvaltes på en ordentlig måte, at registeret og sletterutiner er i orden og det er vi svært opptatt av. Vi ønsker ikke å ha på oss at vi gjør ulovlige ting overfor norske borgere, sier PST-sjefen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal behandle meldingen og avgi en innstilling til Stortinget.

SISTE NYTT

Siste meldinger