Dobling i trygdesvindelsaker i utlandet

Nav har intensivert jakten på nordmenn som flytter utenlands og tar med seg trygdeytelsene. I fjor avdekket etaten svindelsaker for 50 millioner kroner.

Phuket

IKKE HER: Det er ikke i Phuket du skal oppholde deg når du mottar dagpenger fra Nav. 25 personer ble avslørt for trygdesvindel i Thailand i fjor.

Foto: TEH ENG KOON / Ap

Totalt ble 169 personer anmeldt for trygdesvindel i utlandet i løpet av fjoråret. En dobling sammenlignet med tallene for 2013, forteller Magne Fladby sjef for Seksjon for Arbeid og inntektssikring i Nav.

– Økningen skyldes at vi har intensivert kontrollene. Nav Kontroll har nå en egen utenlandsgruppe som vil prioritere dette enda sterkere framover, sier Fladby til NRK.

Langtidsopphold

Halvparten av den anmeldte har tatt med seg arbeidsavklaringspenger ut av landet, mens en tredel har hevet dagpenger når de ikke har oppholdt seg i Norge.

– Arbeidsavklaringspenger innebærer en plan for oppfølging for å komme tilbake til arbeidslivet. Skal du ha rett på dagpenger må du oppholde deg i Norge, sier han.

I gjennomsnitt er det snakk om trygdesvindel for 300.000 kroner i hver av de anmeldte sakene.

– Det høye beløpet tyder på at disse sakene har pågått i lang tid. De det dreier seg om har nærmest bosatt seg i utlandet, sier han.

Flest i Thailand

Navs kontrollører samarbeider med valutaregisteret for å avsløre pengetransaksjoner i utlandet, i tillegg følger de med på andre åpne kilder, uten at Fladby vil avsløre alle metodene de bruker i jakten på svindlerne.

De har også avslørt personer som reiser hjem til Norge for å møte opp til avtalte møter, men som så drar rett utenlands igjen. Disse har blitt avslørt av stempler i passene.

Det er Thailand som er det enkeltlandet hvor man har avdekket flest saker. Deretter følger Tyrkia.

– Det er i grove trekk etniske nordmenn som oppholder seg eller bor i Thailand og mottar ytelser. Vi ser også at 60 prosent av sakene omhandler andre land i Asia, og der kan det være snakk om personer med annen etnisk bakgrunn, sier Fladby.

Strenge vilkår for unntak

Fladby tror de bare har pirket i overflaten av problemet, og at det er flere nordmenn som nyter godt av velferdsgodene uten å oppholde seg i landet.

– Det ville vært naivt å ikke tro at det er mørketall, sier Fladby.

Dagpenger og arbeidsavklaringspenger kan unntaksvis eksporteres til utlandet, men da må det avklares med Nav.

– Det er strenge vilkår for å ta med disse ytelsene ut av landet. Vi kan ikke se at noen av de vi har anmeldt har fått innvilget dette. De fleste av dem har også hatt langvarige opphold i utlandet, noen av dem i flere år, sier Fladby.

SISTE NYTT

Siste meldinger