Hopp til innhold

Dette sa Breivik i retten

Utskrift av det Anders Behring Breivik sa på fengslingsmøtet i Oslo tingrett 14. november 2011.

Fengslingsmøtet begynner med innledning av tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Deretter gis ordet til Anders Behring Breivik.

Breivik: Når to parter møtes er det normalt at begge parter får lov til å presentere seg. Jeg har til nå ikke fått lov til det. Så jeg skal gjøre det nå.

Jeg er en militær kommandør i den norske motstandsbevegelsen og en ridder justituarius i Knights Templar Norge, som er i senter av Europa.

Og når det gjelder din habilitet, så har jeg innvendinger mot den fordi du har fått ditt mandat fra organisasjoner som støtter multikulturalisme i Norge. Mulitikulturalismen er en antinorsk hatideologi som er designet for å dekonstruere den norske etniske gruppe. Å dekonstruere norsk etnisk gruppe, det er det samme som norsk etnisk rensing.

Tingrettsdommer Torkjel Nesheim: Ja, takk Breivik. Det tror jeg holder for dette formålet. Det jeg stilte deg spørsmål til deg om, er om du erkjente straffskyld eller ikke. Da får du svare ja eller nei på det.

Breivik: Jeg erkjenner handlingene, men ikke straffskyld.

Dommeren: Det er greit. Da noterer vi det for rettsboken - at du ikke gjør det.
Det er slik - som du sikkert vet - så har du ikke noen plikt til å forklare deg her i dag. Ønsker du å forklare deg om forhold som er relevant for saken? For dette fengslingsmøtet?

Breivik: Ja, jeg ønsker det.

Dommeren: Da skal du få lov til å gjøre det. Det som er viktig nå, er at du prøver å konsentrere deg om å forklare ting som er relevant for dette fengslingsmøtet. Det som skal behandles i dag, som du er kjent med gjennom politiets begjæring, det er at politiet har begjært deg fortsatt fengslet i 12 uker til. I tillegg så har de begjært brev, besøks – og medieforbud i 12 uker.

Det retten er særlig interessert i å høre noe om, det er hvordan du stiller deg til dette, og hvordan forholdene er i fengselet.

Breivik: Jeg aksepterer ikke fengsling. Som jeg sier…

Dommeren: Du begjærer deg løslatt?

Breivik: … er jeg en militærkommandør…(utydelig mumling, red.anm.)

Dommeren: Det jeg stilte spørsmål om, Behring Breivik - begjærer du deg løslatt?

Breivik: Og, ehh, jeg aksepterer ikke fengsling …

Dommeren: Ja? Du aksepterer ikke fengsling? Du begjærer deg løslatt?

Breivik: Ja.

Dommeren: Ønsker du å forklare noe mer rundt varetektsoppholdet? Forholdene i fengselet?

Breivik: Jeg har egentlig ikke så mange ytterligere kommentarer til det jeg allerede har formulert. Men, det jeg sa tidligere var at hvis man først skal bruke en torturmetode, så er det bedre å bruke en som er tilpasset norsk (utydelig mumling), så jeg ser på det som en veldig irrasjonell form for tortur, da.

Dommer: Altså det å sitte i varetektsfengsling?

Breivik: I Saudi Arabia har de en veldig god metode som de bruker mot al Qaida. Der kan du kombinere det med informasjonsutvelgelse.

Dommer: Okei.

Breivik: Ut over det har jeg ingen kommentarer.

Dommer: Du har ikke utover det noen kommentarer. Det er greit. Da blir det anledning til å stille spørsmål til deg, Behring Breivik. Da er det først aktoratet, jeg vil høre med aktoratet om dere ønsker å stille noen spørsmål?

Aktor (Kraby): Ingen spørsmål takk.

Dommeren: Er det noen spørsmål fra forsvaret?

Forsvarer: Ja, spørsmål.

Du har sittet isolert nå lenge, Breivik. Kan du si littegrann om hvordan du opplever det å sitte isolert?

Breivik: Jeg har ikke store problemer med det. Det var et problem i begynnelsen med tanke på det å tilpasse seg, fra en veldig aktiv livsstil til en veldig passiv. Men for øyeblikket så går det helt greit.

Forsvarer: Ingen flere spørsmål.

Dommeren: Da kan du få sette deg, Breivik. Da fortsetter vi fengslingsmøtet videre. Og da er det slik at jeg ber aktor gi en kort begrunnelse for begjæringen, og særlig ønsker jeg noe belyst fra aktor, bevisforspillelsesfare-forholdet, og restriksjoner til siktede.

Fengslingsmøtet i Oslo tingrett har på dette tidspunktet foregått i rundt fem minutter. Etter dette går møtet sin gang i rundt et kvarter, med innlegg fra aktor, politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby og forsvarer Geir Lippestad. Pressens talsmann, politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle, har kort redegjort for sitt syn på referatforbudet mot slutten av fengslingsmøtet, når Anders Behring Behring avbryter dommeren og ber om ordet.

Dommeren: Takk for det, Stanghelle. Ehmm…

Breivik: Får jeg lov til å komme med en kommentar, før du opphever…
Dommeren: Nå skal jeg først ta referatforbudet, Behring Breivik, så kan du komme med en kommentar etterpå.

Da opphever retten referatforbudet helt, i medhold at domstolloven 129, fjerde ledd. Det er tatt inn rettsboken.

Og så skal Behring Breivik få ordet helt kort. Da må det være noe som er relevant for saken, Behring Breivik.

Breivik: Jeg forstår det slik at de fornærmede er til stede for første gang. Får jeg lov til å tale til dem (utydelig mumling, red.anm) i fem minutter?

Dommeren: Nei, det får du ikke nå.

Breivik: Nei vel.

Dommeren: Da er retten hevet. Da vil rette trekke seg tilbake, og treffe en kjennelse om fengslingspørsmålene. Det vil bli da en pressekonferanse i tinghuset, klokken ett, det er vel det som er tillyst, der kjennelsen vil bli lest opp. Kjennelsen vil bli meddelt Breivik i fengselet.

Da er retten hevet.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger