Hopp til innhold

Dette har Anders Behring Breiviks søksmål kostet

Anders Behring Breiviks søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene har til nå kostet nesten 1,5 millioner kroner i advokatutgifter.

Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik mener soningsforholdene hans bryter med menneskerettighetene. Søksmålet har til nå kostet nesten halvannen million kroner. I tillegg kommer domstolenes utgifter knyttet til gjennomføringen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lagmannsrettens ankebehandling av Breiviks søksmål mot staten ble avsluttet i Skien fengsel onsdag forrige uke.

De seks dagene som gikk med til gjennomføringen av saken, ble ingen billig affære med et advokatsalærer på over 1000 kroner i timen, og er langt fra noe Breivik selv er i stand til å dekke.

Ifølge sakskostnadsoppgavene som partene leverte i etterkant, kostet saken totalt 857.401 kroner. Da saken ble behandlet i tingretten, var tilsvarende advokatutgifter på 574.538 kroner.

Slår man sammen begge instansene, har advokatutgiftene nå kommet opp i 1.431.939 kroner.

Øystein Storrvik

Advokat Øystein Storrvik må jobbe gratis for Breivik dersom Breivik ikke når frem med sitt søksmål mot staten.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

343 timer

I april i fjor konkluderte Oslo tingrett med at Breiviks soningsforhold bryter med menneskerettighetene. Staten ble dømt til å betale 330.000 kroner i sakskostnader til Breiviks advokat, Øystein Storrvik.

I og med at staten anket, er dette penger Storrvik ikke har sett noe til.

Denne gangen er sakskostnadene til Storrvik langt høyere, og dersom Breivik vinner frem i lagmannsretten, og staten dømmes til å betale sakskostnadene, må de ut med 462.325 kroner.

Storrvik og hans kollega, Mona Danielsen, har bruk 343 timer til forberedelser og gjennomføring av ankebehandlingen, og med en timepris på 1020 kroner, er Storrviks sakskostnader så langt i underkant av 800.000 kroner.

Tre advokater

I lagmannsretten var det Regjeringsadvokaten som førte saken på vegne av staten. I tillegg til regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, var også advokat Marius Emberland og advokat Hilde Ruus til stede under hovedforhandlingen i Skien fengsel.

Ifølge sakskostnadsoppgaven brukte advokatene 185 timer i forbindelse med saken. Med en timepris på 1450 kroner, var advokatenes salær på 268.000 kroner. I tillegg kommer utgifter til kopiering og vitner.

Totale sakskostnader for staten i lagmannsretten var på 395.076 kroner.

Ingen fri rettshjelp

Anders Behring Breivik har i dag et enormt erstatningskrav mot seg, og har ingen mulighet til å betale advokatens salær. Han har heller ingen mulighet til å betale statens sakskostnader dersom han taper saken.

Da saken var til behandling i tingretten, søkte Breivik om fri rettshjelp, men fikk endelig avslag i mai. Storrvik har vært tydelig på at dette ikke har noe å si for søksmålet selv om han risikerer å bli sittende igjen uten en krone dersom de ikke vinner frem.

Breivik har ikke søkt om fri rettshjelp for ankebehandlingen, men Storrvik har uttalt at han er forberedt på føre den hele veien til Strasbourg om nødvendig.

– Bør få dekket salæret

Statsbudsjett 2017. Abid Raja (V) i vandrehallen etter at regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjettet 2017 for Stortinget torsdag.

Advokat og stortingspolitiker Abid Raja (V) mener Storrvik bør få sakskostnadene sine dekket.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Stortingspolitiker og advokat Abid Raja (V) mener Storrvik fortjener en klapp på skulderen, og at han bør få sine sakskostnader dekket.

– Ingen advokater skal måtte jobbe gratis selv om de forsvarer terroristers menneskerettigheter. Rettsstaten kan ikke belage seg på at enkelte advokater påtar seg pro bono-oppdrag når saksøker ikke er i stand til å betale for seg, sier Raja.

Han er klar over at det kan virke usmakelig at Breivik går til sak for å ivareta sine menneskerettigheter.

– Det er rettigheter han ikke levnet sine ofre, men vi er like fullt en rettsstat som er forpliktet til visse minimumsstandarder, sier Raja.

Han er bekymret for rettssikkerheten til de aller svakeste – de fangene som ikke har advokater som er villige til å jobbe gratis. Samtidig avviser han at Storrvik representere en så profilert klient som Breivik for å oppnå oppmerksomhet.

– Det har ingen betydning i denne saken. For egen regning reiser han prinsipielle spørsmål – at staten tapte i første runde taler i forsterket grad for at Storvik burde fått dekket sine minimumskostnader, sier Raja.

I tillegg til partenes utgifter, har gjennomføringen av rettssaken kostet Borgarting lagmannsrett om lag 600.000 kroner å gjennomføre.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener Breivik-saken ikke kan sammenliknes med andre saker som har vært tatt opp i den Den europeiske menneskerettsdomstol.

AKTUELT NÅ