Hopp til innhold

Breivik nektet fri rettshjelp – advokat må jobbe gratis

Dersom Anders Behring Breivik taper ankesaken i Borgarting lagmannsrett, får ikke advokaten hans betalt. Advokat-utgiftene er allerede på flere hundre tusen kroner. – Det spiller ingen rolle, sier advokat Øystein Storrvik.

Anders Behring Breivik og Øystein Storrvik

Anders Behring Breiviks advokat, Øystein Storrvik, får kun betalt dersom han vinner frem med søksmålet drapsmannen har anlagt mot Staten.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Da tingretten behandlet Breiviks søksmål i mars, var det ennå ikke avgjort om massedrapsmannen ville få innvilget fri rettshjelp. Breivik hadde riktignok fått avslag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men avgjørelsen var anket til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Først i mai kom det endelige avslaget. Departementet mener massedrapsmannen ikke har krav på å få dekket utgiftene i forbindelse med rettssaken.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet forstår at saken er av stor betydning for klager, men finner likevel ikke at det er grunnlag for å innvilge fri sakførsel i denne saken, skriver departementet i sin avgjørelse.

– Påvirker ikke saken

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, sier dette ikke påvirker saken i det hele tatt, og at han er forberedt på føre den hele veien til Strasbourg om nødvendig.

– Da vi anla dette søksmålet bestemte vi oss for at dette ikke skulle få noen betydning. Vi så at mulighetene var ganske store for at vi ikke ville nå frem. Sånn gikk det også, og da kjører vi saken videre akkurat som før, sier advokaten.

Det foreligger i dag et enormt erstatningskrav mot Breivik etter terroraksjonene 22. juli 2011. Breivik har dermed ingen mulighet til å betale advokatens salær.

Er dette et såkalt pro bono-oppdrag?

– Ja, vi har ingen annen kilde til godtgjørelse enn å vinne frem. Det er den eneste tenkelige kilden for godtgjørelse i denne saken.

I tingretten vant Breivik frem. Domstolen konkluderte med at massedrapsmannens soningsforhold bryter med Menneskerettighetene. I tillegg ble Staten dømt til å betale 330.000 kroner i saksomkostninger, men i og med at dommen er anket, har Storrvik så langt ikke fått betalt en krone for jobben.

Sakskostnader slås sammen

Ina Strømstad

Tingrettsdommer Ina Strømstad sier sakskostnadene er advokatens salær.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

Ifølge sakskostnadsoppgavene som partene leverte etter tingrettssaken var Statens omkostninger i overkant av 240.000 kroner. Dersom Breivik taper i lagmannsretten, og dømmes til å betale sakskostnadene, risikerer Breivik å motta en langt større regning fra Staten.

– Den som taper saken må som hovedregel betale sakskostnadene for tingretten og lagmannsretten. Det gjelder også i Høyesterett, sier tingrettsdommer Ina Strømstad.

Ifølge Strømstad beregnes kostnadene ved at hver av partene legger frem en kostnadsoppgave etter prosedyrene der de beregner sine sakskostnader ved saken.

– Kostnadene omfatter advokatens salær, som er timepris ganger antall arbeidede timer, og andre utgifter i anledning saken – typisk reiseutgifter og utgifter til kopiering. Ankende parts kostnader omfatter også et rettsgebyr, som beregnes av retten ut fra antall rettsmøtedager, sier tingrettsdommeren.

Men i og med at Breivik ikke er betalingsdyktig, vil Staten neppe se noe til sakskostnadene dersom han taper.

Borgarting lagmannsrett behandle ankene i saken om Breiviks soningsforhold. 
Ankesaken vil bli avholdt i gymsalen i Skien fengsel hvor Breivik soner forvaringsdommen på 21 års fengsel ved avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS).

AKTUELT NÅ