Datasystem som skal innføres i Norge er utskjelt i Danmark: – Det er helt gak-gak

Helse Midt-Norge kaller et nytt elektronisk journalsystem som skal innføres «et stort teknologisk løft». I Danmark har det gitt pasienter feil dose medisin og beskrives som vanskelig å bruke.

Legeteam

Leger ved St. Olavs hospital i Trondheim blir de første som tar i bruk den nye elektroniske pasientjournalen som blir kalt Helseplattformen. Danske kolleger advarer sterkt mot datasystemet som skal brukes.

Foto: St.Olavs hospital

Overlege Jacob Rosenberg ved Herlev hospital advarer mot det elektroniske journalsystemet som kan bli innført i Trøndelag og Møre og Romsdal om drøyt to år – og seinere kanskje i resten av landet.

– Vi har brukt dette systemet i snart tre år, og fortsatt har vi store problemer med det, sier Jacob Rosenberg, som også er regionpolitiker for partiet Liberal Alliance.

Jacob Rosenberg

– Det beste er å omgjøre beslutningen, det er et helt forferdelig tungvint system, sier overlege og regionpolitiker Jacob Rosenberg i København.

Foto: Privat

Han snakker om pasientjournalen «Sundhedsplatformen», levert av det amerikanske selskapet Epic Systems Corporation.

Det ble først innført i Region Hovedstaden for tre år siden, deretter i Region Sjælland. I resten av landet har de valgt en annen løsning som det ikke har vært store problemer med.

– Teknologisk løft

Men Helse Midt-Norge vil altså innføre en versjon av systemet bak Sundhedsplatformen og har kalt det Helseplattformen. Det skal først innføres på St. Olavs hospital og kommunehelsetjenesten i Trondheim. Deretter skal resten av helseregionen følge etter.

14. mars avgjør styret i Helse Midt-Norge om de skal signere kontrakten. Kostnadsrammen for prosjektet er på 2,7 milliarder kroner.

Helse Midt-Norge er av Helsedepartementet utpekt som foregangsregion for elektronisk pasientjournal.

Administrerande direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl

Administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge hevder Epics system fungerer godt i flere land.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Tanken med Helseplattformen er at oppdatert pasientinformasjon skal være tilgjengelig både hos fastlegen, på sykehuset, helsestasjonen eller sykehjemmet samtidig.

– Det har vi ikke hatt muligheten til hos oss før. Det er et stort teknologisk løft, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.

Gjennom Helseplattformen skal legene også skrive ut resepter og henvise pasienter videre.

Kritisert av Riksrevisjonen

I Danmark har Riksrevisjonen rettet skarp kritikk mot Sundhedsplatformen.

– Man kan ikke tro at det er profesjonelle folk som er i stand til å lage et så dårlig produkt, sa formann for statsrevisorene Peder Larsen til Danmarks Radio sist sommer.

– Det verste er at vi ikke kan stole på at pasientene får den medisinen vi utskriver, sier formann i Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

Sundhedsplatformen har nemlig gjort at mange pasienter har fått feil dose medisin. Det gjelder mange slags medisiner, men spesielt hjertemedisin og antidepressiva.

– Det har også blitt gitt altfor store doser med cellegift til barn. Heldigvis har det ikke tatt livet av dem, sier Jacob Rosenberg.

helsepersonell

Illustrasjonsfoto.

Foto: F.Destoc / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Epic Systems Corporation hevder i en e-post til NRK at medisinfeilene skyldtes mangel på samsvar i kodene mellom det danske medisinregisteret og Epics system og at denne feilen nå er rettet.

Kan dere forsikre at de samme feilene med medisindosering som er påvist i Danmark ikke vil oppstå i Norge?

- Ja, disse problemene skyldes forhold som er spesielle for Danmark, skriver Sumit Rana, en av toppsjefene i Epic.

– Komplisert å bruke

Jacob Rosenberg beskriver Sundhedsplatformen som utrolig komplisert å bruke. Han forteller at en ung lege nylig brukte en hel time sammen med tre overleger på å henvise en pasient til en annen avdeling.

– Fire høyt utdannede personer som har brukt systemet i flere år, klarte ikke å finne ut av det. Det er helt gak-gak, for å si det rett ut.

I Folketinget ser det nå ut til å være flertall for å skrote Sundhedsplatformen i forbindelse med en større helsereform for hele Danmark. Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti leder

Liselott Blixt

Liselott Blixt (DF) leder helsekomiteen i Folketinget.

Foto: Steen Brogaard

Helse- og eldreutvalget i Folketinget. Hun mener Sundhedsplatformen tar for mye av legenes tid, det blir for mange feil og den koster for mye.

– Det undrer meg derfor at Norge ser ut til å velge det systemet, sier Liselott Blixt.

Administrerende direktør Stig Slørdahl hevder Epics system fungerer godt på sykehus i flere land, blant dem USA, Storbritannia og Nederland.

– Men vi vil selvsagt lære av feilene som er gjort i Danmark, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger