Hopp til innhold

Byretten avviste Monsens søksmål

Søksmålet i forbindelse med den nye ekteskapsloven fra filosofen og forfatteren Nina Karin Monsen, og 13 andre, er avvist i Oslo byrett.

Nina Karin Monsen på talerstolen
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Nina Karin Monssen opplyste torsdag at kjennelsen ville bli anket til lagmannsretten.i

Les også: Stevner staten for retten

- Ikke lenger en kulturinstitusjon

De 14 saksøkte i september i fjor staten ved Barne- og likestillingsdepartementet fordi de mente endringene i ekteskapsloven ikke kunne gjelde deres allerede inngåtte ekteskap.

Retten legger til grunn at saksøkernes argumentasjon mot innholdet i lovendringene ikke er tilstrekkelig til å få saken fremmet for domstolen.

Saksøkerne sier at ekteskapet har fått et annet innhold etter at loven gir homofile par adgang til å gifte seg. Det er ikke lenger en kulturinstitusjon, men et partipolitisk instrument.

Noe retten ikke kan ta stilling til

Etter det retten forstår, ønsker ikke saksøkerne at heterofile og homofile par skal reguleres av samme ekteskapslov:

Saksøkerne gir uttrykk for at de kunne ha akseptert en ordning hvor det ble gitt to ulike lover for heterofile og homofile ekteskap.

Dette er imidlertid et spørsmål om lovteknikk som lovgiver tar stilling til. Domstolens oppgave er å ta stilling i konkrete rettstvister, jf tvisteloven § 1-1 (1)", heter det i dommen fra Oslo byrett..

Retten slår fast at saksøkernes argumentasjon mot innholdet i lovendringene ikke er tilstrekkelig til å få saken fremmet for domstolen.

Les også: Monsens klage ikke tatt til følge

Les også: - Jeg er ingen homofob

LES: Nina Karin Monsens foredrag "Barnets nye verden"

AKTUELT NÅ