Flertallet av departementene bryter Faremos sikkerhetsfrister

Departementene har fortsatt ikke planene klare for hvordan de skal bedre samfunnssikkerheten etter 22. juli. Justisministerens tidsfrister brytes.

Departementene har fortsatt ingen planer for hvordan de skal bedre samfunnssikkerheten etter 22. juli. Justisministerens tidsfrister brytes.

NETT-TV: Hareide etterlyste departementenes beredskapsplaner under trontaledebatten 4. oktober, og fikk bare delvis svar fra Faremo. Se hele utvekslingen her.

– En jobb må gjøres. Det haster.

Med disse ordene innledet justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) sin redegjørelse til Stortinget om oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens knusende rapport.

KrF: – Bekymringsfullt

Deretter fortalte hun at samtlige departementer raskt skulle rapportere om hvordan de følger opp funnene i rapporten.

Fristen var 1. oktober. Den klarte nesten ingen å holde.

Ifølge informasjonsavdelingen i Justisdepartementet har de aller fleste departementene derfor bedt om en utsettelse.

– Det er bekymringsfullt, sier KrF-leder og tidligere leder av den særskilte 22. juli-komiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide, til NRK.no.

Presset Faremo i Stortinget

Under trontaledebatten i Stortinget torsdag ba han Grete Faremo om klare svar:

– Er disse rapportene fra de ulike departementene på plass? Og hvordan vurderer statsråden de ulike oppfølgingene fra de ulike departementene, spurte han fra Stortingets talerstol.

I sitt svar bekreftet Faremo at alle departementene hadde plikt på seg til å levere innen fristen. Samtidig unnlot hun å svare direkte på om alle rapportene var innlevert, og nevnte ingenting om utsettelse.

– Det er viktig at vi nå bearbeider de rapportene som er kommet inn, sa Faremo og forsikret Hareide om at de vil følge opp svarene i en kommende stortingsmelding.

Se hele replikkutvekslingen i videoen øverst i artikkelen.

Det er Grete Faremo som har ansvaret for å samordne sikkerhet- og beredskapsarbeidet i alle departementer og deres underliggende etater.

Lover å bedre risikoforståelse og lederkultur

27. august fikk alle departementsrådene beskjed om å skrive en rapport som gir en «oversikt over risiko og sårbarhet i egen sektor», samt «departementenes arbeid med ledelse, holdninger og kultur».

Bakgrunnen er at 22. juli kommisjonen kommer med ramsalt kritikk av både ledelseskulturen og risikoforståelsen i statsforvaltningen.

Men svarene lar altså vente på seg. Kun et fåtall av departementene klarte å levere innen fristen, men på grunn av sykdom hos saksbehandlerne har ikke Justisdepartementet vært i stand til å svare NRK om hvilke departementer dette gjelder.

– Arbeidet tar for lang tid

Justisdepartementet har også tatt på seg å presentere et «felles nasjonalt målbilde» for samfunnssikkerhet.

I tillegg til å redegjøre for oppfølgingen av 22. juli-rapporten innen 1. oktober, har derfor alle departementene fått i oppgave å sende inn sine egne beredskapsmål innen midten av oktober.

Deretter skal det settes ned en «interdepartemental arbeidsgruppe». I et brev datert 12. september i år kommer det fram at det første utkastet til denne rapporten ikke vil være klar før neste vår.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Grete Faremo innrømmet at lederkulturen fra topp til bunn innen justissektoren må endres, i sin redegjørelse for Stortinget.

NETT-TV: Faremo sa til Stortinget at rapportene skulle være på plass innen 1. oktober. Her kan du se hele redegjørelsen.

I mellomtiden er Hareide og resten av opposisjonen på Stortinget utålmodige.

– Regjeringas oppfølging (av 22. juli rapporten, red.anm.) har ikke den framdriften jeg hadde forventet etter en slik hendelse, sier Hareide til NRK.no.

Han viser til NRKs avsløring om at politiets egne tillitsvalgte sier at beredskapen ikke har blitt bedre etter 22. juli, og sier det nå tegner seg et bilde av at sikkerhetsarbeidet i regjeringa ikke går fort nok.

– Regjeringa har vist evne til å se alvoret i situasjonen, men evner de også å følge opp med egne handlinger som er helt nødvendige på dette området, spurte Hareide under trontaledebatten torsdag.

Ifølge Justisdepartementet får det imidlertid ingen konsekvenser for deres videre arbeid at flesteparten av departementene ikke rakk den første tidsfristen. NRK får opplyst at det dreier seg om korte utsettelser, og at de først nå skal sette i gang med å behandle rapportene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger