Hopp til innhold

Borettslag med fellesmåler får ikke strømhjelp av staten

Regjeringens krisehjelp mot høye strømpriser gjelder ikke for sameier og borettslag som har oppvarming, strøm og varmtvann på fellesmåler.

Blokker i Groruddalen

IKKE OMFATTET: Beboere i borettslag med fellesmåler for strøm vil ikke bli nyte godt av regjeringens kompensasjonsordning.

Foto: Morten Holm / NTB

Lørdag presenterte regjeringen sitt svar på galopperende strømpriser og lovet å redusere regningene.

Fra og med neste faktura får norske husstander et fratrekk. Halvparten av det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime (87,5 øre inkludert moms) dekkes av staten.

– Nå stiller fellesskapet opp for hverandre, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Men folk som bor i borettslag og sameier og har felles strømmåler, er tilsynelatende ikke en del av dette fellesskapet.

Felleskostnader kan øke

Olje- og energidepartementet bekrefter overfor NRK at borettslag og sameier ikke omfattes av ordningen.

Mens hver leilighet regnes som en husholdning, regnes selve borettslaget som næringskunde.

Dermed vil man kunne måtte betale full strømpris over fellesutgiftene for ting som for eksempel:

  • Belysning utendørs og i trapperom og boder
  • Fellesvaskeri
  • Elektrisk oppvarmet sentralvarmeanlegg og varmtvann
  • Lading av elbil i garasjeanlegg

NRK kjenner til at en rekke borettslag allerede har varslet at felleskostnadene skrus opp for å ta høyde for økte strømutgifter gjennom vinteren.

Dermed må nordmenn som bor på denne måten både leve med høyere strømkostnader for sin egen leilighet, men også betale betydelig mer for fellesstrømmen.

Beboerne får hele regninga

I Tveita borettslag i Oslo ble 2700 radiatorer skiftet ut for ti år siden. Oppvarmingssystemet gjenvinner varmen fra ventilasjonen og er i tillegg utstyrt med en varmepumpe.

Men siden dette anlegget går på strøm fra fellesanlegget, vil de ikke nyte godt av ordningen fra regjeringen.

Trond Simen Andersen og Bård Folke Fredriksen

Trond Simen Andersen (t.v.) er styreleder i Tveita Borettslag og frykter økte fellesutgifter. Han får støtte fra Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Foto: NRK

Styreleder Trond Simen Andersen sier de nå vurderer omprioriteringer i budsjettet eller å bruke av borettslagets buffer.

– Til syvende og sist så er det beboerne som må betale det. Da kan det medføre høyere månedsleie, men vi håper at vi skal klare det på en måte som ikke rammer beboerne, sier Andersen til NRK.

Han anslår at 60 prosent av strømforbruket går på fellesanlegget. Det inkluderer blant annet oppvarming og varmtvann.

– Jeg synes denne ordningen slår veldig skjevt ut. Med fellesanlegg får du ingenting, sier Andersen.

– Helt urimelig

Administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund Bård Folke Fredriksen sier mange borettslag og sameier kan havne i samme situasjon

– Det virker helt urimelig at villahuseiere og rekkehuseiere skal få kompensasjon for alt over 70 øre per kilowattime, mens borettslag ikke får, sier Fredriksen til NRK.

– Det virker veldig formalistisk å utelukke borettslag og sameier fordi de har et organisasjonsnummer, og nærmest skal være et selskap som driver næringsdrift. Et borettslag er først og fremst boligen til folk og en organisasjon folk eier selv. Da er det helt rimelig at de får nøyaktig samme kompensasjon.

Ifølge Fredriksen bor én million nordmenn i tradisjonell blokkbebyggelse her i landet.

– Mange av dem vil tape store summer sammenlignet med dem som bor i enebolig og rekkehus eller har alt på individuell måler, sier Fredriksen.

Dyrere fjernvarme

Mange kunder med fjernvarme kommer til å få et prishopp fra nyttår når forbruket avregnes.

Ifølge energiloven skal prisen på fjernvarme ikke overstige strømprisen. Men med de ekstraordinært høye strømprisene vi har sett de siste månedene, vil også fjernvarmekunder merke det.

NVE skriver på sine nettsider at også fjernvarmekunder vil få lavere pris og at regjeringens kompensasjonsordning skal virke direkte inn på hvordan fjernvarmeprisen settes.

Men i motsetning til borettslag med elektrisk sentralvarme, vil de som har fjernvarme bli omfattet av kompensasjonsordningen.

«Dette gjelder selv om fjernvarmen betales av et borettslag og hver enkelt leilighet betaler for fjernvarmen som del av felleskostnadene. NVE vil legge til grunn at alternativet til fjernvarme i borettslag er at hver leilighet har elektrisk oppvarming bak egen måler, og at kompensert pris for elektrisk oppvarming dermed blir sammenligningsgrunnlaget.», skriver NVE.

Med andre ord betyr det at også borettslag og sameier vil få redusert pris på fjernvarme, beregnet ut fra hva det ville kostet å varme opp leilighetene med elektrisitet.

Regjeringen vil se på løsning

Amund Vik, statssekretær i Olje og energidepartementet

Mandag skal myndighetene møte nettselskapene for å se på en løsning, sier Amund Vik i Olje- og energidepartementet.

Foto: Arvid Samland/OED

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet sier de er klar over at enkelte ikke fanges inn av ordningen, og at det er noe de vil se på.

– Grunnen til at fellesmålerne ikke er med i ordningen, er at de ofte er registrert på et næringsnummer og ikke på husholdninger som denne ordningen primært er designet for å treffe, sier Vik til NRK.

– Så er det noen borettslag og sameier som har mye fellesforbruk. Der må vi se hvordan vi eventuelt kan få det inn. Reguleringsmyndighetene har derfor et møte med relevant e aktører i morgen for å se på det, sier Vik.

– Men hvorfor var ikke dette på plass før dere presenterte ordningen?

– Det er alltid noen detaljer som må jobbes med videre. Det er en stor ordning som treffer husholdningenes strømforbruk i en veldig krevende tid hvor strømprisene er høye, svarer Vik.

– Det er mange mennesker som bor i et borettslag eller sameie med felles måler. De må også få beskyttelse mot de høye strømprisene, sier Lars Haltbrekken (SV).

– Hvis regjeringen ikke legger fram en løsning selv, vil SV ta dette inn i forhandlingene på Stortinget, legger han til.

– Vi må finne en løsning også for disse

AKTUELT NÅ