Hopp til innhold

Staten skal spleise på regninga når strømmen blir for dyr

Fra og med neste strømregning skal staten betale halvparten av det som overstiger en spotpris på 70 øre per kWh, foreslår regjeringen.

DIREKTE KLOKKA 12: Regjeringen med pressekonferanse om strømsituasjonen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil være til stede på pressekonferansen.

Jonas Gahr Støre presenterer regjeringens strømpakke

– Nå stiller fellesskapet opp for hverandre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Foto: Kambiz Zakaria / NRK

Onsdag varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en milliardpakke for å hjelpe husholdninger med høye strømregninger denne vinteren, men detaljene rundt pakken har latt vente på seg.

– I dag kan regjeringen presentere et svar på strømkrisen mange folk i Norge opplever. Nå stiller fellesskapet opp for hverandre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Priskutt fra og med januarregninga

Fra og med neste strømregning kommer norske husstander til å få et fratrekk på fakturaen. Halvparten av det som overstiger en spotpris på 70 øre kilowattimer dekkes av staten.

Det er uklart hvor dyr denne sikringsordningen blir, men anslås til 5 milliarder kroner, forteller finansminister Vedum.

Ordningen vil omfatte forbruk i månedene fra og med desember til og med mars og gjelder for strømforbruk opp til 5000 kilowattimer per måned. Hytter og fritidsboliger er ikke omfattet av ordningen.

– Målet er at husholdningene skal få fratrekket allerede på fakturaen i januar når strømregningen for desember skal betales, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen med forbehold om at forslaget får gjennomslag i Stortinget.

SV sier til NRK at de vil hjelpe regjeringen å få strømpakken raskt i havn.

Ordningen skal administreres av nettselskapene og gjelder uavhengig av hvilken type strømavtale man har. De som allerede har fått økt bostøtte, vil også omfattes av den nye ordningen.

Regjeringen understreker likevel at strømregningene kommer til å være høyere i vinter enn vi har vært vant til de siste ti årene.

De vil heller ikke ta initiativ til å utsette den mye omtalte nettleiemodellen som trer i kraft fra nyttår, men er åpne for å diskutere den med Stortinget.

Tredje trinn

Sikringsordningen blir tredje trinn i regjeringens pakke med tiltak for å bøte på høye strømregninger.

Trygve Slagsvold Vedum presenterer regjeringens strømpakke

De samlede tiltakene vil koste opp mot 10 milliarder kroner, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: KAMBIZ ZAKARIA / NRK

Fra før er regjeringspartiene og SV blitt enige om et kraftig kutt i elavgiften i vinter.

I tillegg har regjeringen foreslått flere tiltak for dem med dårligst økonomi:

  • Bostøtten skal økes med 1500 kroner hver måned fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner kroner til sammen. Tidligere i høst fikk bostøttemottakerne også 3000 kroner ekstra.
  • Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner kroner.
  • Studenter som kan dokumentere strømutgifter, skal få 3000 kroner i ekstra lån. Av dette skal 1200 kroner gjøres om til stipend.

Summen av alle tiltakene beløper seg til mellom 9 og 10 milliarder kroner.

Uklart om fjernvarme

På spørsmål fra pressen om fjernvarmekunder vil omfattes av sikringsordningen, svarte Marte Mjøs Persen.

– Her må fjernvarmeleverandørene innrette seg etter strømprisen.

Hun svarer dermed ikke på om borettslag og sameier som varmer opp leiligheter og rekkehus med denne energiformen vil få tilsvarende hjelp som strømkundene.

– Vi er usikre på hva dette betyr for fjernvarmekunder. Det vil være litt spesielt om strømprodusentene får betalt, men ikke fjernvarmeprodusentene. At regjeringen tar regningen for strømkundene og ikke fjernvarmekundene, vil være spesielt og noe vi må diskutere med Olje- og energidepartementet, sier daglig leder i Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang Tomren-Berg, til NRK.

NVE skriver derimot på sine nettsider at fjernvarmekunder også vil omfattes av ordningen:

«Fjernvarmekunder vil du også få lavere pris, men ikke utbetalt penger. Regelverket for fjernvarme tillater ikke at prisen fastsettes høyere enn prisen for elektrisk oppvarming. Den foreslåtte kompensasjonsordningen medfører at prisen på elektrisk oppvarming reduseres, og skal derfor også telle med når fjernvarmeprisen settes. Ordningen for strømpris vil derfor virke direkte på hvordan fjernvarmeprisen settes.», skriver NVE.

Jeg stusser på at regjeringen pålegger fjernvarmeselskapene å redusere sine priser til sine kunder, mens de samtidig kompenserer strømkundene for strømprodusentenes høye priser. Vi vil nå gå i dialog med myndighetene om innretningen i denne delen av ordningen, sier Tomren-Berg.

Komikere med kronerulling

Strømprisene har satt rekord på rekord denne høsten, noe som har fått stor oppmerksomhet. Norske aviser har meldt om familier som selger kjæledyr og eldre som står opp midt på natta for å koke kaffe for å takle innhugget i privatøkonomien.

I tillegg er det mangel på ved flere steder i landet. I Sirdal deler kommunen ut kontantstøtte for å hjelpe innbyggerne med å betale strømregningen.

Og norske komikere har satt i gang en stafett på sosiale medier hvor de utfordrer kolleger til å betale strømregningen for enkeltpersoner.

Samtidig går kraftselskapene så det suser, og i Agder Energi ligger de ansatte an til å få en julebonus på minst 25.000 kroner hver.

AKTUELT NÅ