Ber Statoil ta sin del av ansvaret

Statoil får kritikk av både LO, Rederiforbundet og Norsk industri fordi det kuttes jobber, samtidig som det er etterslep på vedlikehold. Frykten er at det går på sikkerheten løs.

Sturla Henriksen og Gerd Kristiansen under Konkraft-møte

Både Sturla Henriksen i Rederiforbundet og Lo-sjefen Gerd Kristiansen peker begge på Statoil.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Jeg er bekymret fordi det ser ut som om Statoil skyver mye jobb foran seg. Når oppturen kommer igjen, så blir det vanskelig å håndtere.

Sturla Henriksen i Rederiforbundet sitter langs et bord i lokalene til forbundet han leder. Ved siden av han sitter Norsk industri, LO og Norsk olje og gass. De tre første peker spesielt på Statoil, når de skal snakke om hvordan det har seg at så mange hundre jobber har forsvunnet i oljebransjen de siste månedene.

– Mulig å dempe skadevirkningene

Gerd Kristiansen i LO mener Statoil kunne brukt muligheten som nå byr seg til å stoppe oppsigelsesrushet, og samtidig gjøre noe som monner.

– Det er fullt mulig å sette i gang vedlikehold for Statoil. Det er et ganske stort etterslep på det på sokkelen. Så, det er mulig å dempe skadevirkningen og alle de oppsigelsene vi nå ser, sier Kristiansen.

Hun påpeker at om vedlikeholdet utsettes lenge nok, så kan det gå på sikkerheten løs. Den bekymringen deler hun med Petroleumstilsynet (Ptil), som tidligere i høst har gitt uttrykk for at alle jobbkuttene kan føre til storulykke.

Tor Arnesen er styreleder i Norsk olje og gass

Tor Arnesen er styreleder i Norsk olje og gass.

Foto: ONS

For det er et stort etterslep på vedlikehold på norsk sokkel, tall fra Ptil viser at det er 100.000 timer utestående vedlikehold ute på plattformene, hvorav 20.000 er sikkerhetskritiske. Dette vil ikke arbeidsgiverforeningen Norsk olje og gass gå med på uten videre.

– Det er ikke et veldig stort etterslep på vedlikehold, her har det pågått veldig mye godt vedlikeholdsarbeid, og det pågår mye nå, sier Tor Arnesen som er styreleder i norsk olje og gass.

– Men Ptil har tall som viser et stort etterslep?

– Hvis man ser på hva de enkelte bedriftene gjør, så gjør de et veldig godt vedlikeholdarbeid. De tilpasser det selvfølgelig til kostnadsnivå slik at man opprettholder konkurransedyktighet og et godt sikkerhetsnivå. Første prioritet er alltid helse, miljø og sikkerhet.

Vedlikehold skulle være redningen

Både Statoil og Norsk olje og gass holder fast ved at de holder et høyt nivå når det gjelder vedlikehold, men både Rederiforbundet, LO og Norsk industri mener mange av jobbkuttene kunne vært unngått om de nå arbeidsløse kunne blitt brukt til nettopp vedlikehold.

Stein Lier-Hansen i Norsk industri peker på at nettopp vedlikehold og modifikasjoner, var den type jobber de hadde håpet på da de store byggekontraktene for oljeplattformer gikk til Korea tidligere.

– Vi synes det er uheldig for vi var forberedt på at vi skulle få en del vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på sokkelen etter at flere store oppdrag om bygging av plattformer gikk ut, sier Lier-Hansen.

Stein Lier Hansen.

Stein Lier-Hansen mener det er for store svingninger i oljebransjen.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Både han og Henriksen understreker at de forstår at Statoil må ta dne del hensyn når det gjelder pengestrøm og utgifter, men at selskapet likevel kunne bidratt til en mer stabil bransje.

– Det er litt klondykestemning i oljebransjen. Det kan gi enorme inntekter ett år, og inntekssvikt neste året. Det som karakterieres selskapene er at de kanskje har hatt mer fokus på topplinja, og ikke på bunnlinja, sier Lier-Hansen.

Statoil sier at de fortsetter vedlikeholdsprogrammene sine som planlagt, og at jobbkuttene ikke går på sikkerheten løs.

De fire aktørene LO, Norsk industri, Norsk olje og gass og Rederiforbundet har samlet seg om en felles uttalelse når det gjelder situasjonen i oljebransjen under et møte i dag. Og har bedt om et møte med regjeringen for å kunne møte utfordringene fremover.

SISTE NYTT

Siste meldinger