Hopp til innhold

Redd jobbkutt fører til storulykke

Selskaper som reparerer rør og finner rustskader på oljeplattformer, nedbemanner kraftig fordi oljeselskapene kutter. – Ingen spekulerer i et etterslep på vedlikehold, sier oljeselskapene.

Oljearbeidar på Statfjord B

Flere av de som jobber med å reparere rør og ventiler ute på plattformer har mistet jobben de siste månedene. Men å kutte jobbene blir bare å utsette arbeidet som må gjøres, mener fagforening.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Jeg er bekymra for at de ikke forstår konsekvensene av kuttene de gjør, sier Anne Myhrvold.

Hun er direktør i Petroleumstilsynet, og hun begynner å bli redd for at manglende vedlikehold ute på norske oljeplattformer skal fortsette å øke, og i verste fall ende i en ulykke.

– Ja, det er klart at i ytterste konsekvens så er det nettopp en storulykke, men og mindre ulykker, det man frykter.

Reparerer rør og ventiler

Ved siste opptelling var etterslepet på vedlikehold ute på sokkelen på nesten 100.000 arbeidstimer, 20.000 av disse timene er såkalt sikkerhetskritiske. Det er spesielt teknisk tilstand som er for dårlig.

Selskapet Bilfinger er et av selskapene som gjør disse jobbene, de reparerer når det blir funnet rust på både rør, ventiler og gangbroer, samt mye annet. Men tidligere i måneden fikk de beskjed om at det var mindre behov for de, og 600 mann måtte gå, pluss 210 innleide.

– Det etterslepet vil jo ikke bli noe mindre, det vil jo bare bli enda større, sier Roger Berg-Hansen som er hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i Bilfinger.

Det er samlet inn data om vedlikeholdsstyring i fire år. Tallene fra 2010 til 2013 viser ingen vesentlig forbedring knyttet til styring av vedlikehold.

Rapporten «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet»

De eldste plattformene på sokkelen er fra 70- og 80-tallet, og flere av de trenger kontinuerlig vedlikehold for å være sikre. Berg-Hansen skjønner at selskapene opplever svingninger, men han har liten forståelse for at det er vedlikehold som rammes. Han er redd det spekuleres i et kontrollert etterslep på sokkelen.

– For oss ser det ut som om det er oljeprisen som styrer vedlikeholdsprogrammene, og det gjelder både teknisk vedlikehold og kritiske arbeidsoperasjoner som må gjøres, sier Berg-Hansen.

– Sikkerheten er ivaretatt

Men at de siste tids kostnadskutt går utover sikkerheten vil ikke oljeselskapene være med på. Bransjeforeningen norsk olje og gass er sikre på at selskapene gjør det de skal.

– Vi er sikre på at selskapene gjør de vurderingene som trengs når det gjelder vedlikehold, og vi er sikre på at de ivaretar sikkerheten på en god måte, selv om de kutter kostander. Har de ikke sikkerheten på plass så får de heller ikke holde på, sier informasjonssjef, Maiken Ree i Norsk olje og gass.

Anne Myhrvold i Ptil og Robert Eriksson på Ekofisk-besøk

Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet var i våres på besøk på Ekofisk sammen med arbeidsminister Robert Eriksson.

Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Dette budskapet går ikke helt hjem hos Petroleumstilsynet, de forteller at de vil ha et ekstra blikk på selskapene og installasjonene hvor det kuttes.

– Spesielt i en periode hvor man kutter kostnader vil det være ekstra viktig å unngå at det blir enda mer etterslep. Derfor kommer vi til å ha vår største oppmerksomhet mot det nå, sier Myhrvold.

Oppgitt over bølgedalene

Ree i Norsk olje og gass, påpeker at det er bare kort tid siden flere var bekymret for at høyt aktivitetsnivå ville ha konsekvenser for sikkerheten.

– Når man nå gjør noen små justeringer å normalisere nivået, så er man også bekymret for sikkerheten. Ser man må tallene fra Petroleumstilsynet, så har vi aldri hatt så lavt risikonivå for storulykker som nå, sier Ree.

– Når vi hører at det er over 100.000 timer med etterslep, og 20.000 av disse er sikkerhetskritiske, er det sånn at oljeselskapene spekulerer i å holde et kontrollert etterslep?

– Overhodet ikke. Vi er helt sikre på at selskapene ivaretar sikkerheten selv om de kutter.

For mange av de Berg-Hansen representerer, har arbeidshverdagen blitt til hverdag uten arbeid, og han blir oppgitt når han ser bølgedalene som rammer de så hardt.

– For oss så virker det som om vi setter i gang jobb for en kunde, og på et tidspunkt så skrur de bare av lyset også blir vi stående i tussmørke. Vi kan jo ikke bare stå der og vente til de skrur på lyset og ber oss sette i gang igjen, avslutter Berg-Hansen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger