Ber staten kastrere nesten 100.000 løskatter

Det anslås at det er mellom 50.000 og 100.000 hjemløse katter i Norge. Nå krever dyrevernorganisasjonen NOAH at det offentlige tar på seg ansvaret med å kastrere katter i stedet for å avlive dem.

Nå vil dyrevernerne at staten tar ansvar og kastrerer hjemløse katter.

Norge har rundt 800.000 katter, opptil 100.000 av dem er hjemløse.

Det har ingen klar oversikt over hvor mange det er av dem her i landet, men ifølge Mattilsynet kan det dreie seg om 800.000. Og de blir stadig flere.

Av disse antas det at mellom 50.000 og 100.000 er hjemløse. De er sultne og de lider, og når kulda og etter hvert vinteren kommer går de inn i en vanskelig tid i møte. Svært mange blir avlivet hvert år.

Siri Martinsen, Noah
Foto: Bente Isefjær / NOAH

– Vi må se på hvordan vi på en best mulig måte kan få ned antallet hjemløse dyr, slik at de dyrene også får et godt liv, forteller NOAH-leder Siri Martinsen til NRK

– Det man bruker penger på er å avlive, mens man i stedet kunne ha brukt pengene forebyggende ved å gripe inn tidligere.

– Kastrering på statens regning

Siden katter får mange avkom - og siden hjemløse katter kan slite med å finne nok mat - betyr et godt liv kastrering, mener NOAH. Dyrevernorganisasjonen vil at myndighetene skal bruke penger på nettopp dette i stedet for avlivning.

– Man kan tilby kastrering på statens regning slik at man ikke plutselig har 20 katter, men at det blir med de to kattene som den privatpersonen oppdager i hagen sin og får anledning til å kastrere, og så kan gi mat og ly i hagen. Da har man et lite omsorgsprogram gående, sier Martinsen.

– Ikke Mattilsynets oppdrag

Seksjonssjef for dyrevelferd i mattilsynet, Torunn Knævelsrud
Foto: Mattilsynet / FLICKR

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, sier til NRK at mange vil at tilsynet skal ta et ansvar for disse kattene og hjelpe til med å ta vare på dem - hjelpe til med omplassering, betale for sterilisering, ID-merking og den slags.

– Men det ligger ikke i det oppdraget som Mattilsynet har fått av politikerne, sier hun.

Selv om det offentlige ikke betaler for kastrering, mener tilsynet at alle eiere bør sørge for å kastrere katter som går ute. Alle katter bør også ID-merkes, mener Mattilsynet.

Og tar du av deg en hjemløs katt, er du katteeier.

– Hvis denne katten blir alvorlig syk eller skadet så den trenger veterinærtilsyn, så har du et ansvar for å gjøre noe med det. Du har et ansvar for at katten får ivaretatt basale behov, sier Knævelsrud.

SISTE NYTT

Siste meldinger