Hopp til innhold

Dyrebeskyttelsen avlivet 46 hjemløse katter: – Det er en tragisk prosess

Forrige helg tok dyrebeskyttelsen i Bodø med seg en veterinær og dro til Røst for å ta seg av en koloni på 150 forvillete katter. Dyrevelferden var så dårlig at 46 katter måtte avlives.

Syke og skadde katter ble avlivet

Kolonien på Røst talte anslagsvis 150 katter, og det ble en stor jobb å sette opp feller for å fange så mange som mulig. Av de 61 kattene de klarte å fange inn, ble tilstanden til hele 46 katter funnet å være så dårlig at de måtte avlives.

Foto: dyrebeskyttelsen

Det ble en tøff jobb for de sju frivillige fra Dyrebeskyttelsen i Bodø og veterinæren som forrige helg dro til Røst for å ta seg av en koloni med hjemløse katter som var ute av kontroll.

Kolonien talte anslagsvis 150 katter, og det ble en stor jobb å sette opp feller for å fange så mange som mulig. Av de 61 kattene de klarte å fange inn ble tilstanden til hele 46 katter funnet å være så dårlig at de måtte avlives.

Det er selvfølgelig skader, slåssing, ting de setter seg fast i. Og innavl blir et problem på en slik plass med mange katter på et lite område. Blant annet så fikk vi enn ei hokatt som var drektig, men den hadde ikke patter. Så det sier litt om hva innavl kan føre med seg, sier Vibeke Wensell Hakkebo i Dyrebeskyttelsen i Norge, avdeling Bodø.

Katt uten tenner, på Røst

Kattene hadde sykdommer og skader eller som her uten tenner.

Foto: dyrebeskyttelsen

Økende problem i landet

Hvert år hjelper Dyrebeskyttelsen her i landet mellom 5000 og 6000 hjemløse katter, og problemet er økende. På Røst har bestanden av hjemløse katter kommet helt ut av kontroll, og derfor så vi at vi måtte ta grep, forteller teknisk sjef i kommunen Tom Ragnar Pedersen.

– Vi har jo vært av den formening at de som har matet disse kattene på en måte har hatt omsorgen og tatt ansvaret for dem. Men så har vi sett at dette ikke har gått, og at dette kunne bli et smitteproblem, et faunaproblem og ikke minst et dyreveldferdsproblem. Og vi fikk da kontakt med Dyrebekyttelsen som har hatt en aksjon på Røst.

Tom Ragnar Pedersen

Tom Ragnar Pedersen, tekniske sjef i Røst kommune

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Store mørketall

Selv om Dyrebeskyttelsen hjelper mange katter, er det mange de ikke får hjulpet. Delvis på grunn av store mørketall, og ikke minst på grunn av ressursmangel.

– Vår aktivitet er for en stor del basert på frivilliges innsats og dermed begrenset, sier Vibeke Hakkebo. Hennes oppfordring til katteeiere er id-merking og sterilisering.

Likevel mener de det er positivt at det er økt rapportering om hjemløse katter,fordi folk er blitt mer bevisst på at katter ikke greier seg ute alene i norsk vinterklima.

15 katter skal adopteres

Under lette protester blir åtte uker gamle Facepuff tvangskoset på fanget til Vibeke Hakkebo, som et ledd i å gjøre kattungen tam.

Den er en av de 15 kattene som hadde god nok helsetilstand og som ble tatt med tilbake til Bodø av dyrebeskyttelsen for omplassering, etter helsesjekk, ormekur, vaksine og steriliering. Hakkebo vet at de får et bedre liv enn det som ventet dem på Røst.

– Det er 15 katteliv som kommer til å bli gode katter alle sammen.

Facepuff- lett skeptisk til menneskelig berøring. En av 15 katter som skal adopteres bort.

Facepuff- lett skeptisk til menneskelig berøring

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Dyrebeskyttelsen på Røst for å fange hjemløse katter.

Dyrebeskyttelsen på Røst for å fange hjemløse katter

Foto: dyrebeskyttelsen