Hopp til innhold

Ber om ni måneders fengsel for Hege Haukeland Liadal

Påtalemyndigheten mener bedrageritiltalte Hege Haukeland Liadal (Ap) har misbrukt vervet som stortingsrepresentant for å begå bedrageri, og ber om ni måneders fengselsstraff.

Hege Haukeland Liadal

PROSEDYRE: Hege Haukeland Liadal i forkant av aktoratets prosedyre tirsdag 7. desember. I bakgrunn er forsvarerne Erik Lea og Eirik Helland.

Foto: Mathilde Moe Kaupang / NRK

Tidligere stortingspolitiker Hege Haukeland Liadal (49) er tiltalt for grovt forsettlig bedrageri overfor Stortinget. Liadal erkjenner ikke straffskyld.

Selv har hun sagt at hun har handlet uaktsomt, men ikke med forsett.

Onsdag presenterte politiadvokat Kristin Rusdal det påtalemyndigheten mener er rett straffeforslag.

De legger inn påstand om fengselsstraff i ni måneder, for uriktige opplysninger i 56 reiseregninger mens hun var stortingsrepresentant.

I tillegg mener de Liadal for forsettlig grovt bedrageri skal betale 125.353 kroner og 55 øre, minus det hun allerede har tilbakebetalt.

Summen vil ifølge aktoratet da komme på om lag 107.000 kroner. I tillegg mener de hun bør dømmes til å betale saksomkostninger på 300.000 kroner.

Forsvarer Erik Lea sier onsdag at han ikke ønsker å kommentere saken mens prosedyrene pågår. Resten av uken er satt av til forsvarets prosedyre.

Aktor: – Snakker ikke sant

Saken er nå i sin sjette uke i retten, og det var tirsdag og onsdag klart for aktors prosedyre.

Reiseregningene i tiltalen omfatter blant annet reiser påtalemyndigheten mener Liadal ikke har vært på, reiser som ikke kan knyttes til stortingsvervet og tjenestereiser som ikke gir rett til refusjon.

I prosedyren gikk aktor gjennom det de mener er bevis for at Liadal med viten og vilje har forledet Stortinget til å utbetale seg refusjon som hun ikke har krav på.

Liadal har understreket at hun ikke har sendt inn reiseregninger for å berike seg.

Hun har sagt at det kan være vanskelig å skille mellom private reiser og jobbreiser, og forklarte at hun rutinemessig la inn reiseregninger i forkant av en reise, og at hun kan ha glemt å endre dem.

Dette mener hun er årsaken til at det er levert inn regninger for reiser som ikke har funnet sted, eller som har blitt endret.

Aktor gikk tirsdag hardt ut og hevdet dette ikke var riktig.

Det er ikke sant. Det vi ser er at alle er opprettet enten kort tid før reisen, eller under reisen, eller endog kort tid etter reisen, og sendt inn i nær tilknytning til dette, sa Pettersen, som sa at kun et fåtall av reiseregningene er opprettet lang tid i forveien.

Mener retten bør se bort fra forklaring

Aktor påpeker at Liadal har endret forklaring overfor Aftenposten, Stortinget og politiet om enkelte av regningene. Selv har Liadal sagt at hun har problemer med å huske detaljer tilbake i tid.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen sa hun stusset over at Liadal har forklart at hun ikke husker den enkelte reise eller reiseregning, men samtidig hevder at hun nå er mer sikker på at reiseregningene er riktige.

Påtalemyndigheten mener at retten i mange tilfeller kan se bort fra hennes forklaring om hva som har skjedd, fordi hun er klar på at hun ikke husker det hun forklarer seg om, men rekonstruerer en historie om hvordan det kan ha vært, sa Pettersen tirsdag.

Statsadvokaten la fram tidligere avgjørelser om at tjenestepersoner ikke har adgang til å foreta «privat motregning» basert på at man i stedet skulle hatt refusjon for andre utgifter en annen reise.

Motiv for å tilsløre sannheten

– Det er et stort fall fra å sitte på stortinget, og være en av folkets ypperste tillitspersoner, til å sitte som tiltalt i en straffesak som springer ut i at en har misbrukt den tilliten, sa Pettersen.

Dette mener aktoratet gir Liadal motivasjon for å tilsløre sannheten.

Tilpasningen er motivert av at hun nå risikerer å få uheldig søkelys på seg, og må betale tilbake, men også at hun risikerer å få straff.

Aktor holder også ved at Liadal kan ha et økonomisk motiv, selv om det ikke er snakk om veldig store summer.

Det har kommet frem i retten at Liadal har hatt en årlig inntekt på en drøy million kroner. I tillegg til stortingsvervet har hun hatt noe inntekt fra en stilling som styreleder i Rutebåten Utsira.

– Jeg har hatt rot med egen økonomi, sa Hege Haukeland Liadal i sin forklaring i november.

Aktor viser til at Lidal har hatt forbrukslån og lite sparepenger. I perioden 2013–2019 har hun hatt inkassokrav på til sammen 856.000 kroner. Aktor mener dette gir et klart økonomisk motiv.

Tiltalt for grovt forsettlig bedrageri

Den 9. april 2019 skrev Aftenposten at Arbeiderparti-politiker Hege Haukeland Liadal hadde levert inn fiktive reiseregninger som stortingsrepresentant. Hun innrømmet da at hun hadde gjort feil, og erkjente at hun hadde levert regninger for reiser hun aldri hadde vært på.

Stortingets administrasjon politianmeldte henne for mulig misbruk av reisegodtgjørelse, og i november 2020 bekreftet advokat Erik Lea at Hege Haukeland Liadal var siktet for grovt bedrageri.

Tiltalen om forsettlig grovt bedrageri overfor Stortinget som kom i mars omfatter 56 reiseregninger fra høsten 2016 til høsten 2018, på til sammen om lag 118.000 kroner.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen og politiadvokat Kristin Rusdal

Statsadvokat Monica Krag Pettersen og politiadvokat Kristin Rusdal.

Foto: Mathilde Moe Kaupang / NRK

Oppjusterer beløpet i tiltalen

Påtalemyndigheten har siden oppjustert beløpet i tiltalen til over 125.000 kroner.

Aktoratet understreket dog at beløpet ikke er det viktigste her. Det er først og fremst at Liadal skal ha misbrukt vervet som stortingsrepresentant.

– Normalt vil beløpets størrelse stå sentralt for om bedrageriet er grovt, men i vår sak er beløpet underordnet, sa statsadvokat Monica Krag Pettersen.

– Selv om retten finner at Liadal bare skal dømmes for noen av reiseregningene, noe av beløpet, så vil det uavhengig av dette være tale om et grovt bedrageri.

Hvor mange uriktige reiseregninger har betydning for omfanget av bedrageriet, og deretter straffeutmålingen, ikke om hun skal domfelles, mener aktoratet.

Siste dag i retten er satt til 15. desember.

Liadal-saken er den andre saken om reiseregninger som havner i retten. I 2020 ble Mazyar Keshvari (Frp) ble dømt til 11 måneders ubetinget fengsel for bedrageri.

AKTUELT NÅ