Hopp til innhold

Hege Haukeland Liadal: Jeg har hatt rot med egen økonomi 

Den bedrageritiltalte arbeiderpartipolitikeren forteller i retten at hun på tross av høy lønn, ikke alltid har hatt kontroll på betaling av regninger.

Liadal og forsvarere

ANDRE DAG I RETTEN: Hege Haukeland Liadal sammen med sin forsvarere Erik Lea og Eirik Helland.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

På andre dag i retten borrer aktor Monica Krag Pettersen i økonomien til Hege Haukeland Liadal.

– Jeg har sagt at jeg har hatt god økonomi på grunn av stortingslønn, sier Liadal.

Liadal har over flere år hatt en samlet lønn på rundt en million kroner med stortingslønn og lønn for styreverv ved Rutebåten Utsira.

Hun forteller likevel at hun har hatt en del regninger som har gått til inkasso.

– Jeg har ikke alltid hatt kontroll på betaling av regninger. Jeg har hatt rot med egen økonomi, sier hun.

Aktor viser til høy kredittkortgjeld og forbrukslån. Flere høye regninger har gått til inkasso.

Påtalemyndigheten tok i mars ut tiltale mot Liadal for grovt forsettlig bedrageri mot Stortinget rundt 118.000 kroner. Tiltalen gjelder 56 reiseregninger hun har levert inn til Stortinget.

Aktoratet i saken mot Liadal

Aktoratet: Politiadvokat Kristin Rusdal og statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

Vanskelig å skille mellom privat og jobb

Aktor vil vite når Liadal mener at hun har rett til å føre en reiseregning. Påtalemyndigheten mener reiseregningene i tiltalen er uberettigede.

– Er det vanskelig å skille mellom private- og jobbreiser?

– Ja, det kan være vanskelig, sier Liadal.

Hun forteller at hun ofte blir bedt om å stille på politiske ting også når hun er på private reiser.

Liadal mener at nesten alt hun gjør det gjør hun som stortingsrepresentant. Også hvis hun er med mannen sin på en kunstutstilling i Tysvær kommune, hvor han jobber som kulturkonsulent.

Liadal sier at hun ikke sender reiseregninger når hun er i bryllup eller andre private selskap.

– Vil en begravelse kunne være en tjenstereise? spør forsvarer Erik Lea.

– Absolutt, svarer Liadal.

– Vil noen 60-årslag kunne være tjenestereise og noen være private?

– Absolutt!

– Når er du bare privat?

– Nesten aldri. Men om jeg har vært i et foreldremøte på skolen og samtidig blitt bedt om å orientere om noe som stortingsrepresentant så har jeg ikke sendt reiseregning, svarer Liadal.

Aktor Monica Krag Pettersen spør Liadal om hun noen gang ber om refusjon for en utgift som andre har hatt.

– Det kan ha skjedd ja, sier Liadal.

Hun forklarer at det kan ha vært transportkostnader fra en festmiddag, hvor hun for eksempel har delt drosje med en person som har skyldt henne penger. Den andre har betalt drosjen. Liadal har fått regningen og sendt den inn som krav til Stortinget.

Les også: Brøt sammen i gråt da hun skulle forklare seg om reiseregninger

Reiser som ikke fant sted

Rundt halvparten av reisene i tiltalen har ikke funnet sted, mener påtalemyndigheten.

Liadal forklarer at hun rutinemessig har opprettet reiseregninger i forkant, allerede når hun begynte å planlegge reisene.

Hun forklarer at dette er årsaken til at hun har levert inn krav om å få dekket reiseutgifter hun ikke har hatt. For eksempel at reisen har blitt avlyst, eller har blitt flere døgn kortere.

– Men hensikten har vel vært å endre til riktige opplysninger før du sender inn hvis noe er endret? spør aktor.

– Jo, men da kan jeg ha gjort det på feil reise, sier Liadal.

Aktor stiller seg undrende til at Liadal har gjort så mange feil som hun har tjent penger på.

– Jeg skjønner at du tenker at jeg kan ha fått mer penger, men jeg kan også ha fått mindre penger, sier Liadal

Aktor påpeker at det er funnet svært mange reiseregninger med feil som gjør at Liadal har fått ekstra penger, og kun ett tilfelle hvor det er en feiloppføring som hun har tapt penger på.

Dommer Steinar Backe stusser på praksisen med å levere in reiseregninger på forhånd.

– Var dette noe alle representantene gjorde?

Dommer Steinar Backe

Tingrettsdommer Steinar Backe

Foto: Tonje Grimstad / NRK

– Jeg kjenner representanter som kom med en bærepose på slutten av året og ba om hjelp. Vi ble bedt om å sende inn fortløpende, svarer Liadal.

– Hva er det ved systemet som oppfordrer til å legge inn på forhånd? spør dommeren.

– Du kan legge inne på dato. Før kunne du også sende inn før reisen var avsluttet, sier Liadal.

– Ble ikke dette mye ekstraarbeid for både deg og de ansatte på Stortinget, når man måtte rette opp feil etterpå? undrer Backe.

– Jeg oppfattet ikke at jeg gjorde så mange feil, svarer Liadal.

– Hva er det som gjør at du sender inn reiseregning på samme dag som reisen ikke har funnet sted? spør aktor.

Forsvarer Erik Lea sier at det at reisene ikke har funnet sted er en påstand fra aktoratet.

Aktor finner frem til en e-post-korrespondanse med Stortinget hvor Liadal ber om å få strøket reiser som hun er i tvil om har funnet sted. Det skjedde etter at Aftenposten bar om innsyn i hennes reiseregninger.

Det var Aftenposten som 9. april 2019 avslørte mange feil med Liadals med reiseregninger.

Aktor spør på nytt hvorfor Liadal sender inn krav på å få dekket en reise samme dag som den ikke har funnet sted.

Liadal sier at aktiviteten kan ha endret seg og at hun ikke da nødvendigvis har oppdatert reiseregningen slik at det står riktig aktivitet.

– Men du ser jo dato og sted, sier aktor.

– Jeg vet ikke om jeg ser dato og sted, hvis jeg har skrevet det inn i merknader så gjør jeg kanskje det, svarer Liadal.

– Men du kan jo åpne og se hva du har ført?

– Ja, jeg skulle ønske jeg hadde gjort det.

Aktor påpeker at det er reiser i tiltalen hvor reiseregningene er påbegynt og sendt inn etter at reisene ikke fant sted.

Aktor undrer på hvorfor Liadal gjør et poeng av at hun la inn reiser opp til flere uker før de skulle finne sted.

– Det er ingen av reisene i tiltalen som er lagt inn lang tid i forveien, sier aktor.

Liadal gjentar at hun hadde for vane å legge reiser inn lenge før.

Mener reiseregningene er riktige

Forsvarer Erik Lea spør Liadal om hvordan hun reagerer da Aftenposten ber om innsyn og begynner å grave i reiseregninger hun leverte i 2016.

– Oppstår det en tvil da?

– Jeg vil heller si at det oppstår et kaos i hodet, som er vanskelig å være i, sier Liadal.

– Hvorfor blir du i tvil?

– Fordi det har vært endringer ... Fordi, de gravde og gravde, svarer Liadal.

– Fikk du panikk, spør forsvareren.

– Nei, jeg forsøkte å svare.

– Fra å være i god tro 2016, til å være i tvil når Aftenposten begynte å grave. Hvor sikker er du nå på at reiseregningen er riktige nå? spør Lea.

– Jeg er mer sikker på at disse reiseregningene er riktige nå, svarer Liadal.

Forsvareren spør om inkassosakene Liadal har hatt er knyttet til problemer med å betale eller om det er økonomisk rot. Liadal svarer at det er rot.

– Jeg er nok bedre på å lage et nasjonalbudsjett, enn jeg er på mitt eget husholdningsbudsjett, sier Liadal.

Uriktige krav om diettpenger

Aktor spør den tiltalte ut om hvorfor hun ved flere anledninger har gjort krav på diettpenger når hun har overnattet hjemme.

– Hva er det som gjør at det blir feil gang på gang?

– Jeg har ikke noen god forklaring på det. Kanskje markøren har stilt seg feil, eller at jeg har glemt å huke av riktig boks, svarer Liadal.

Aktor påpeker at de regnskapsansvarlige i flere e-poster ba Liadal om å være mer nøyaktig i sine opplysninger.

– Hvorfor er du ikke, gang på gang, mer nøyaktig?

– Hvis jeg hadde hatt noe godt svar skulle du ha fått det. Det eneste jeg vet er at jeg ikke har gjort dette for å berike meg. Jeg har ikke tenkt på at feil opplysninger har utløst diettpenger, sier Liadal.

Omfattende tiltale

Ifølge tiltalen skal også det ha vært mye galt med reiseregningene for reisene som fant sted. Stortinget skal dermed ha dekket utlegg Liadal ikke skulle ha fått dekket:

  • Mange reiser skal ikke ha vært knyttet til jobben som stortingsrepresentant.
  • Dagsturer skal ha blitt meldt som reiser med overnatting.
  • Det skal ha blitt meldt inn krav om bilgodtgjørelse på turer hvor Liadal ikke hadde brukt egen bil.
  • Liadal skal ha krevd å få dekket reise og kost, når hun fikk gratis transport og middag.
  • Hun skal ha oppgitt at pendlerstrekningen tur/retur Haugesund – Oslo var mye lengre enn den virkelig er.
  • En reise hun oppga som pendlerreise skal egentlig har vært en del av en Spania-ferie med familien.

Stortinget har krevd erstatning fra Liadal som tilsvarer beløpet i tiltalen.

De neste dagene vil det bli en rekke vitner fra Stortinget, politiet, representanter for kommuner i Rogaland og også fra Rutebåten Utsira hvor Liadal har vært styreleder.

Det er satt av seks uker til saken. Siste dag i retten er 15. desember.

AKTUELT NÅ