Bekymret over manglende tilsyn i barnehager

Over halvparten av kommunene førte ikke tilsyn i barnehager i 2020. Stenrød Barnehage i Halden har ikke hatt tilsyn siden 2014.

Tommy Larsen, daglig leder i Stenrød barnehage

ETTERSPØR TILSYN: Et tilsyn skal sikre at alle barn trives og får den opplæringen de har rett på. Det etterspør daglig leder Tommy Larsen som ikke har hatt tilsyn siden 2014.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Tilsyn er noe vi etterspør, det er viktig for å opprettholde kvaliteten og det må på plass, sier Tommy Larsen som er daglig leder i Stenrød barnehage i Halden.

Ansvaret for å føre tilsyn i barnehager ligger hos kommunene.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 190 av 356 kommuner ikke førte tilsyn med noen kommunale eller private barnehager i 2020.

Tallene viser også at andelen barnehager som har hatt tilsyn, har falt med ca. 15 prosentpoeng fra 2014 til 2019.

– Barnehagene trenger den dialogen for å utvikle kvaliteten og bli bevisst på sin egen praksis. Man kan jo se for seg at et fraværende tilsyn kan være med på å skape tilbud som ikke er så godt fordi det ikke er noen som vet.

Larsen presiserer at det ikke er grunn til å tro at det foregår regelbrudd, men mener at det er viktig med tilsyn for barnas beste.

NRK kom i kontakt med barnehagen gjennom Private Barnehagers Landsforbund, som mener at kommunene forsømmer sitt ansvar.

– Urovekkende

Et tilsyn skal sikre at alle barn får den opplæringen og oppfølgingen de har krav på og at barnehagene følger regelverket.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde mener at det er urovekkende at det er så mange kommuner som ikke følger opp.

– Barna våre har krav på en trygg og god barnehagehverdag med lek og læring. Vi stiller veldig strenge krav til kvalitet, men da må vi sjekke at det følges opp.

– I rammeplanen stiller vi krav til at det skal være et godt språkarbeid, man skal lære og utvikle seg og det skal være nok pedagoger og ansatte. Da er det viktig at kommunene følger med på at det skjer.

Nå ønsker hun at KS (Kommunesektorens Organisasjon) skal komme på banen.

– Ikke riktig

– Dette baserer seg forutsetningen om at tilsyn er det viktigste virkemiddelet for å sikre kvalitet i barnehagene og det er ikke riktig, sier Helge Eide som er direktør for samfunn, velferd og demokrati for Kommunesektorens organisasjon.

Helge Eide, direktør for samfunn i KS

Helge Eide mener at tilsyn ikke er det viktigste virkemiddelet for å sikre kvalitet i barnehager.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRKFoto: Wilhelm Sverdvik / NRK

–Det er andre ting som er viktigere, for eksempel veiledning til barnehagene. Det driver kommunene utstrakt med, både til egne og private barnehager, sier Eide og fortsetter:

Det er et mye viktigere virkemiddel enn tilsyn alene.

Ifølge Eide har kommunene de siste årene basert seg på risikobasert tilsyn.

–Der det er grunn til å tro at det er noe som bør sjekkes så er det der kommunene går inn målrettet. Det er mer fornuftig bruk av tiden.

– Kan folk være trygge på at barna deres har det bra i barnehagen?

– Ja vi vet fra foreldreundersøkelse som er gjort at foreldre er godt fornøyde med barnehagetilbudet. Så vet vi selvsagt at det ikke er sånn det er 100 % tilfredshet med alt. Det må det jobbes med hver eneste dag, først og fremst i den enkelte barnehage.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger