Barneombudet: – Skilsmissebarna må bli hørt

Barneombudet mener det kan være et brudd på barnekonvensjonen at skilsmissebarn ikke får tilbud om samtaler på familievernkontorene, og vil gjøre dette obligatorisk.

Barneombudet mener det er viktig at også barna blir hørt etter et samlivsbrudd. Barn kan i mange tilfeller ta for mye hensyn til sine foreldre etter et samlivsbrudd mener hun.

– En skilsmisse har selvfølgelig store konsekvenser for et barn, så dette er en rettighet barnet har, sier Lindboe.

Hun mener det kan være et brudd på barnekonvensjonens paragraf 12 når barn ikke blir hørt i avgjørende forhold som angår dem.

Foreldre med barn under 16 år har plikt til å møte til mekling når de skiller lag, men den siste undersøkelsen fra SINTEF i 2011, viste at det kun var fire prosent av barna som ble hørt på landets 49 familievernkontor.

Minst en time

Barnas ønskeliste ved samlivsbrudd fra barneombudet

Barneombudet vil henge opp plakaten med barnas ønskeliste på alle familievernkontorene, men mener alle hjem kan ha nytte av barnas innspill om hva som er viktig for dem.

Hun mener at det må bli obligatorisk å tilby barn minst en times samtale når hjemmet går i oppløsning og foreldrene flytter hver for seg.

– Her er det ikke snakk om at barna skal ha terapi eller at de skal bestemme selv hvor de skal bo. Men de skal bli hørt, få komme med ønskene sine og forklare hvordan konflikten påvirker dem, sier Lindboe.

Det vil uansett være frivillig å benytte seg av et slikt tilbud.

Barneombudet mener at foreldrene lettere kan ta viktige avgjørelser dersom en tredjepart har hørt barnet og videreformidlet dets ønsker på nøytral grunn.

Vil ikke ta beslutningen

Trine Eikrem

– Det blir tydeligere at barn blir påvirket av foreldrenes valg om de får en rett til å ha en stemme inn i det som skal skje, mener psykolog og leder ved Enerhaugen familievernkontor, Trine Eikrem.

Foto: Privat

– Dersom det blir en rettighet så blir det også vanskeligere for den av foreldrene som ikke ønsker at barnet skal bli hørt, å stå for et slikt standpunkt, sier psykolog Trine Eikrem, som leder Enerhaugen familievernkontor.

Selv om barna vil at deres stemme kommer frem, ønsker de sjelden å bære ansvaret for en beslutning.

– Når jeg er ute og snakker med barn så er det mange som er lei seg, bekymret, ikke tør å si fra til foreldrene sine. De gruer seg til jul, lurer på hvor de skal være, lurer på hvor de skal bo, sier Lindboe.

– Er enig

Solveig Horne

Barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne sier hun er enig med barneombudet om at barn må tas hensyn til ved samlivsbrudd.

Foto: © Ilja C. Hendel

Barneombudet mener at samtaletimene også kan brukes til å evaluere en bostedsløsning for å se hvordan barnet opplever ordningen i praksis.

– Jeg er kjent med at flere familievernkontor i dag har samtaler med barn, og vi ønsker å øke omfanget, sier barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne til NRK.

Det er kommet et vedtak fra Stortinget om at samtaletimer for barn skal vurderes.

– Vi vil nå se på hvordan vedtaket fra Stortinget skal følges opp, sier Horne.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger