Hopp til innhold

Barneombudet: Brudd på barnekonvensjonen å skille foreldre og barn i Syria

Regjeringen bryter barnekonvensjonen om de skiller barn fra sine foreldre i leirene i Syria, sier Barneombudet. De ber regjeringen få barna og foreldrene til Norge så snart som mulig.

Norsk IS-kvinne og hennes to barn i interneringsleiren al-Hawl

Norsk IS-kvinne og hennes to barn i interneringsleiren al-Hawl. NRK møtte dem den 19. mars i år.

Foto: Christine Svendsen / NRK

– Retten til familieliv er en av de sterkeste rettighetene barn har, og den skal det mye til å omgå. Skiller man barn fra foreldre vil regjeringen få problemer, sier fagsjef Camilla Kayed i Barneombudet til NRK.

Hun mener Norge er forpliktet både av Barnekonvensjonen og av den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen til å ta barna med sine foreldre til Norge:

– Jeg er litt skuffet over at de har brukt så lang tid på å komme hit, og at de ikke umiddelbart tenkte at disse barna skal vi hjelpe. Jeg håper de kan få fortgang i dette nå slik at barna kommer tilbake.

Solberg: – Vil ikke hente mødrene

Statsminister Erna Solberg sa i NRKs Politisk kvarter tirsdag at det kun er aktuelt å hente foreldreløse barn fra leirene Syria. Senere på dagen sa Solberg at det også er aktuelt å hente barn fra Syria der foreldrene gir samtykke til å skilles fra barna.

– Hva tenker du nå om at Barneombudet mener dere bryter barnekonvensjonen dersom dere skiller barn fra sine foreldre i Syria?

– Vi har hele tiden sagt at vi ikke kan skille barn fra foreldre uten samtykke fra foreldre, derfor har vi en prioritet på de barna som er foreldreløse eller antatt foreldreløse, for å hjelpe de først, sier Solberg til NRK lørdag.

Krf landsmøte

JOBBER SAMMEN: Statsminister Erna Solberg talte lørdag på KrFs-landsmøte. –Vi jobber sammen for å finne en løsning på å hjelpe de svakeste, sier Solberg til NRK på spørsmålet om KrFs arbeid med en resolusjon for å få alle norske barn og mødre hjem fra leirer i Syria.

Foto: Marius Helge Larsen / NTB scanpix

– Vil du si at Norge etter barnekonvensjonen har en plikt å hente barna fra leirene i Syria?

– Det er ikke en vurdering vi har nå, men foreløpig er det ikke det som er hovedutfordringen. Nå er hovedutfordringen å finne måter å gjøre dette på, identifisere norske barn, sikre at det er de riktige, og finne måter å hente de ut på.

Solberg presiserer at det er viktig for regjeringen å sikre at Norge ikke henter tilbake personer som utgjør en sikkerhetsrisiko.

– Det er ikke regjeringens politikk å flytte mødre som frivillig har sluttet seg til IS tilbake til Norge på dette tidspunktet, sier Solberg.

Barn av fremmedkrigere med norsk tilknytning

18 barn som er norske eller har norsk tilknytning er gjort rede for i leiren Al Hawl, nordøst i Syria. 15 av barna har en mor eller far med norsk statsborgerskap.

Foto: NRK/Privat

Jusprofessor: – Ikke holdbart

Men Solbergs forslag om at det kan være aktuelt å hente barn med foreldrenes samtykke, er ikke holdbart, mener en av Norges ledende eksperter på Barnekonvensjonen.

Kristin Sandberg er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo og har ledet FNs barnekomité i flere år. Hun mener et samtykke en forelder gir under press ikke vil være gyldig.

– Om en mor skal avgi samtykke til å gi fra seg sitt barn så skal det være et fritt og informert samtykke, og man skal legge vekt på hva som er til barnets beste. Når moren ikke har noe valg er det vanskelig å se hvordan samtykket er fritt og informert. Det vil ikke bli sett på som reelt, og derfor heller ikke noe man kan legge juridisk vekt på, sier Sandberg.

– Er det noen måte Norge kan la foreldre bli igjen i Syria uten å bryte internasjonale konvensjoner?

– Det er vanskelig for meg å se det. Skal man ta barna hjem og la foreldrene bli igjen, er det i strid både med Barnekonvensjonen og Menneskerettighetskonvensjonens bestemmelser om rett til familieliv.

– Men mødrene kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, de har vært del av en brutal terrororganisasjon?

– Da må man vurdere det når de kommer hit. Man kan ikke skille foreldrene fra barna som et ledd i at barna tas hjem hit, sier Sandberg.

– Barn må ikke brukes som fribillett

Jusprofessoren påpeker at det er stor forskjell på å bli adskilt fra en forelder som blir igjen i Syria, og en som eventuelt blir fengslet i Norge:

– Blir det aktuelt å straffe mødrene, så kan de ha samvær i fengsel så det ikke blir et traumatisk brudd med mor der barnet ikke aner hvordan det går i Syria, sier hun.

Solberg mener Sandbergs argumenter er inne i kjernen av problemene regjeringen har påpekt.

– Derfor prioriterer vi nå de barna som er foreldreløse i det arbeidet vi gjør med å identifisere hvem som er norske barn, sier statsministeren.

Al Hawl, Syria

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide presiserer overfor NRK i en mail at regjeringen er opptatt av at barna ikke skal gi fremmedkrigere adgang til Norge. Ifølge Søreide vil de stoppe familiegjenforening med fremmedkrigere.

– Vi har sagt at vi må forsikre oss om at barn ikke brukes som en fribillett til Norge for fremmedkrigere som ikke er norske statsborgere. Det vil altså ikke bli gitt familiegjenforening dersom det viser seg at en utenlandsk IS-kriger er far til et norsk barn, og så dukker opp senere. Norske fremmedkrigere blir straffeforfulgt hvis de kommer til Norge, sier Søreide til NRK.

AKTUELT NÅ