Barna som flykter alene er stadig yngre

Mellom januar og juni kom 196 enslige mindreårige under 15 år til Norge. Det er fire ganger så mange som i fjor på samme tid, viser tall fra UDI.

Barn på asylmottak (Illustrasjonsfoto)

Mellom januar og juni kom det 972 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, 196 var under 15 år, viser tall fra UDI.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Vi ser en klar tendens, sier Birgitte Lange, assisterende direktør i UDI.

Birgitte Lange

Birgitte Lange, assisterende direktør i UDI.

Foto: Nora Lie

I fjor på denne tiden var hver tiende enslige mindreårige asylsøker under 15 år. I år er hver femte enslige mindreårige asylsøker under 15. De aller fleste kommer fra Afghanistan og Eritrea.

– Vi vet ikke årsaken, men vi ser samme tendens også i Sverige, sier Lange.

Barnevernet øker sengeplassene

Mens UDI har ansvaret for de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år, har barnevernet ansvaret for de under 15 år. Disse barna bor på egne omsorgssenter mens de venter på å et fosterhjem eller en kommune å bo i.

Mellom januar og juni kom det 972 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, 196 var under 15 år. Før juli i fjor kom 545 enslige mindreårige asylsøkere, av dem 48 under 15 år, viser tall dra UDI.

Synne Engh-Hellesvik

Synne Engh-Hellesvik i Bufetat øst.

Foto: Bufetat

– Vi er bekymret for bosettingen ute i kommunene, sier fungerende direktør i Bufetat region øst, Synne Engh-Hellesvik.

Ifølge henne tar det lengre tid å finne en kommune til barna nå enn tidligere og det er behov for flere omsorgssenter der barna kan bo mens de venter på et permanent bosted.

– Vi har nå plassert 188 barn på våre omsorgssentre. Vi har 89 statlige plasser, så det betyr at vi må få på plass flere omsorgssenter og kjøpe private plasser.

Hun understreker at alle barna som har kommet til nå har fått plass på omsorgssenter, med godkjent standard.

– Foruroligende økning

– Vi merker at en del av de enslige mindreårige asylsøkerne nå er veldig unge, sier nestleder i Vergeforeningen, Ine Johannessen.

Ine Johannessen

Ine Johannessen i Vergeforeningen

Foto: Marit Gjellan

Vergene hjelper barna som kommer til Norge gjennom asylprosessen.

– Mange av barna er veldig traumatiserte og i sjokk når de kommer til Norge. De er i en utrolig vanskelig situasjon og dette er nok enda verre for dem som er så unge som under 15 år.

– Lyver sannsynligvis ikke på alderen

95 prosent av barna under 15 år får opphold i Norge ifølge Bufetat. Jo yngre barna er dess mindre sannsynlig er det at de lyver om alderen sin, forteller UDIs Lange. Tidligere har det vært mye snakk om voksne som sier de er under 18 år for å øke sjansene for opphold i Norge.

– Vi kan ikke vær helt sikre på at de som sier de er under femten år faktisk er det, men når noen sier de er så unge og ser unge ut, er det større sannsynlighet for at de er under 18 år enn 16–17 år, sier Lange.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger