Ba lovavdeling vurdere oppsigelse

Grete Faremo ba lovavdelingen i eget departement vurdere om hun kunne gi politidirektør Øyvind Mæland sparken, eller om andre måtte gjøre det.

Grete Faremo

Justisminister Grete Faremo fikk vurdert sin habilitet

Foto: Siv Sandvik / NRK

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Torsdag ba justisminister Grete Faremo Justisdepartementets lovavdeling om å vurdre hennes habilitet i forhold til politidirektør Øyvind Mæland.

I svaret heter det blant annet:

«Vi viser til henvendelse i dag med anmodning om en vurdering av statsråden og konstituert departementsråds habilitet ved behandling av spørsmål om politidirektør Øystein Mælands tjenesteforhold. Så vidt vi forstår, inkluderer saken spørsmål om departementet skal gå inn for at politidirektørens tjenesteforhold skal avsluttes».

LES HELE BREVET NEDERST I SAKEN

– I klartekst betyr det at hun har bedt lovavdelingen vurdere om hun kan si opp Mæland, eller om noen andre må gjøre det, sier leder i Venstre, Trine Skei Grande.

Les også: – Han har ikke fått tid til å vise hva han kan
Les også: – Synes det er en spennende start på utviklingen i norsk politi
Les også: Mæland: – Kommisjonsrapporten er et nullpunkt vi må videre fra

Den tolkningen er også Høyres stortingsrepresentant André Oktay Dahl enig i.

– Og det virker som om dette (å gi Mæland sparken, red.anm) har vært planlagt fra Faremos side, sier Dahl.

Kunne ikke utelukke oppsigelse

Øystein Mæland

Øystein Mæland

Foto: NRK

Justisminister Grete Faremo sier til NRK at hun avstod fra å gjøre personvurderinger etter fremleggelsen av 22. julikommisjonens rapport som felte en knusende dom om over norsk politi.

På torsdag oppga statsråden den strategien.

– Når du ba lovavdelingen vurdere din habilitet, var det fordi du allerede vurderte å gi Mæland sparken?

– Torsdag morgen kom jeg til at jeg ikke lenger kunne utelukke pesonellmessige konklusjoner for noen i etaten. Da kom jeg til at det var riktig å få min habilitet vurdert når det gjaldt politidirektøren. Jeg valgte da å be lovavdelingen om en vurdring, for jeg ønsker å være ryddig i disse tingene, sa Faremo til NRK torsdag kveld etter at det var klart at Mæland hadde trukket seg fra stillingen.

Mæland ble torsdag underrettet om at Faremo hadde gått til det skritt å få sin habilitet vurdert.

André Oktay Dahl

André Oktay Dahl

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Bare timer senere, etter å ha fått en massiv tillitserklæring fra samtlige polititopper i Norge, trakk altså politidirektøren seg fra sin stilling.

– Dårlig ledelse

Oktay Dahl sier Faremos handlemåte ikke er i tråd med justisministerens egne krav til lederskap.

– Hun har vært opptatt av at ledere skal være åpne, ærlige og redelilge. Det ser det ikke ut til at Faremo har vært her, sier Oktay Dahl.

Han sier også at det er spesielt at Faremo hevder at hun ikke har snakket med politidirektøren på flere dager når politietaten er inne i en av etatens mest alvorlige kriser siden andre verdenskrig.

HER ER HELE BREVET

Prinsipputtalelse/fortolkning, 16.08.2012

Til: Ledelsen

Fra: Lovavdelingen Saksnummer: 201205516

Avdelingsdirektør Toril K. Høyland, Ekspedisjonssjef Knut Helge Reinskou

Enkelte spørsmål om habilitet

Vi viser til henvendelse i dag med anmodning om en vurdering av statsråden og konstituert departementsråds habilitet ved behandling av spørsmål om politidirektør Øystein Mælands tjenesteforhold. Så vidt vi forstår, inkluderer saken spørsmål om departementet skal gå inn for at politidirektørens tjenesteforhold skal avsluttes.

Vurdering av statsrådens habilitet

Om tilknytningen mellom statsråden og politidirektøren har vi fått opplyst at Mæland var statssekretær for statsråden i en tidligere periode som justisminister, og at de deretter har hatt en viss kontakt. De har møtt hverandre i privat sammenheng anslagsvis tre til fire ganger per år, herunder i hans hjem. Mæland er etter det opplyste en del av en forholdsvis bred vennekrets, og en person av betydning for statsråden, men ikke blant de nærmeste av hennes venner.

Forholdet mellom statsråden og politidirektør Mæland er ikke omfattet av oppregningen av habilitetsgrunner i forvaltningsloven § 6 første ledd. Spørsmålet blir dermed om det foreligger inhabilitet etter § 6 annet ledd, som lyder:

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.»

Det sentrale spørsmålet etter § 6 annet ledd blir om tilknytningen mellom statsråden og politidirektør Mæland innebærer et særlig forhold som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet ved behandling av spørsmål om Mælands tjenesteforhold. Vurderingen etter bestemmelsen beror på et skjønn, der både sakens karakter og graden av tilknytning mellom de to må tas i betraktning.

Det tidligere samarbeidet som henholdsvis statsråd og statssekretær medfører ikke i seg selv inhabilitet. Den private kontakten som er beskrevet, er sentral for vurderingen. Isolert sett trenger heller ikke det omfanget av kontakt som det her er tale om, medføre inhabilitet, men må vurderes på basis blant annet av hva saken gjelder.

Vi legger til grunn at de spørsmål om Mælands tjenesteforhold som skal behandles, kan ha stor betydning for ham, og at de vurderinger av tjenesteforholdet som skal gjøres, kan innebære – eller utad bli oppfattet som å innebære – kritikk. Dette er momenter som taler i retning av inhabilitet. Med særlig vekt på den store betydningen saken forutsetningsvis kan ha for Mæland, anser vi at situasjonen ligger nær opp mot inhabilitet.

Vurdering av konst. departementsråds habilitet

Det er opplyst at departementsrådens ektefelle var Mælands sjef i helsevesenet i en periode på anslagsvis tre år, før etableringen av Oslo universitetssykehus. Departementsråden og Mæland har truffet hverandre i privat sammenheng, anslagsvis ett selskap per år, men ikke hjemme hos hverandre.

Også for vurderingen av departementsrådens habilitet, må det foretas en vurdering etter forvaltningsloven § 6 annet ledd. Etter vårt skjønn medfører ikke det som er opplyst om tilknytningen mellom departementsråden og Mæland et særlig forhold som er egnet til å svekke tilliten til departementsrådens upartiskhet ved behandling av spørsmål om Mælands tjenesteforhold.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger