NRK Meny
Normal

Storberget avviser å ha kjent til SDU

To justisministre og utenriksministeren avviser at de kjente til overvåkningsgruppen SDU, og at disse holdt til utenfor den amerikanske ambassaden.

Video Høring om ulovlig overvåkning av nordmenn

Justisminister Knut Storberget (Ap) sier han ikke hadde kjennskap til ambassadeovervåkningen før saken brast i media.

Foto: Nyhetsspiller

Justiskomiteen holder i dag en åpen høring på bakgrunn av Storbergets redegjørelse i ambassadesaken 17. november 2010.

– Jeg har vært kjent med at tidligere ansatte i politiet har hatt sikkerhetsmessige oppdrag ved ambassaden, svarte Storberget på spørsmål fra saksordfører Anders B. Werp (H).

Storberget forklarer at dette skjedde før han ble justisminister, og at han ikke hadde gjort noe mer med saken etter at han fikk posten.

– Ikke godkjent

Komitéleder Per Sandberg spurte om det noen gang har foregått overvåkning av norske statsborgere som er i strid med norsk lov i saken:

– Jeg er ikke kjent med at norske myndigheter har godkjent aktiviteter på norsk jord som skulle være ulovlig. Det ville være veldig spesielt, svarte Storberget.

Knut Storberget og Jonas Gahr Støre

Knut Storberget og Jonas Gahr Støre på vei til pressekonferanse om ambassadeovervåkningen i november 2010.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Gruppen SDU skal ha drevet overvåkning fra lokaler utenfor ambassaden, ifølge TV2.

– Har justisministeren kjent til gruppen SDU og hva gruppen drev med? spurte Sandberg.

– Jeg kjente ikke til begrepet SDU. og kjente heller ikke til at de hadde lokaliteter utenfor ambassaden, svarte Storberget.

Hans Frode Asmyhr (Frp) mente justisministeren var altfor vag ved å si «begrepet SDU» og «lokaliteter utenfor ambassaden»:

– Jeg kan ikke svare klarere at det kjente jeg ikke til. Men jeg kjente til at det var ansatt tidligere politifolk ved ambassaden for å ivareta sikkerhet, svarte Storberget.

Skjønnsmessige grenser

Flere av komitémedlemmene ba Storberget utdype hvor han mener grensen går hvis andre land vil drive overvåkning ved sine ambassade, som sikkerhetstiltak.

Slike spørsmål må vurderes fra sak til sak, svarte justisministeren, og viste til at det er politiets oppgave å vurdere.

– Det er skjønnsmessig ganske vanskelige grensedragninger, erkjente justisministeren som svar i til saksordfører Werp.

– Det må være en sikkerhetsmessig begrunnelse, og det må stilles genser for hvor systematisk og inngripende tiltakene skal være. Det er opp til politiet å ved skjønn å avgjøre, la han til.

(Saken fortsetter under bildet)

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og justiminister Knut Storberget

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og justiminister Knut Storberget fikk begge spørsmål.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Våpen ved Obama-besøk

På spørsmål fra Sandberg om han kjente til om taushetsbelagte opplysninger hadde kommet på avveie, svarte Storberget at han ikke visste noe utover det som hadde blitt meldt i media:

– Det er grunn til å ta på alvor, enten det er ambassader eller andre som mottar taushetsbelagte opplysninger.

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap) spurte om hva konsekvensen kan bli av politiets etterforskning. Storberget svarte at han ville ta stilling til det når den tid kommer.

Flere overvåkingsgrupper ved amerikanske ambassader rundt omkring i verden kan ha vært bevæpnet, ifølge dokumenter fra den amerikanske utenrikstjenesten.

Werp stilte justisministeren spørsmål om Storberget kjente til slike forhold i Oslo:

– Slik jeg forstår er det gitt tillatelse til, blant annet i tilknytning til Barack Obamas besøk, svarte Storberget.

– Skulle ha vært informert

– Det å igangsette en virksomhet som SDU var, skulle vi vært informert om. Men det operative ansvaret for sikkerhet ligger andre steder, sa utenriksminister Støre under høringen.

Sandberg (Frp) lurte på hvor lenge han hadde kjent til begrepet SDU:

Støre svarte at han ikke kjente til «SDU» før rett i forkant av TV2 skulle sende nyhetsinnslaget om ambassadeovervåkningen, eller da innslaget ble sendt.

Det skal ikke ha vært funnet noen avtaler som tilsier at virksomheten var godkjent fra norsk side, enten fra UD, Oslo-politiet, PST eller Politidirektoratet.

– Kan man tro at de har vært etablert en stille forståelse for at gruppen ble etablert? spurte Sandberg.

– Jeg synes det er vanskelig å spekulere i det, svarte Støre.

Han viste til at det ikke var funnet noe som tydet på noe slikt i UDs interne gjennomgang av saken.

– Selv om jeg hører den amerikanske versjsonen. Amerikanerne sier at de har oppfattet at de har informert, sa utenriksministren.

Fikk ikke anmodning

Akthar Chaudhry (SV) viser til at Sveits har avvist USAs forespørsel om å få overvåke utenfor ambassaden:

– Hvorfor vurderer vi og behandler vi annereldes enn Sveits, som vi kunne sammenligne med oss i denne saken? spurte Chaudhry.

– Det er veldig vanskelig for meg å gå inn å vurdere det. Jeg vil understreke at vi ikke har mottatt en anmodning om å gå inn og godkjenne noe, svarte Støre.

– Det å ivareta sikkerheten gjennom en slik enhet er i prinsippet ikke forbudt i Norge. Spørsmålet er om de har brutt loven, sa utenriksministeren.

Dørum: Ingen fullmakter

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum gjentok at han ikke visste om SDU før TV2 la frem informasjon for ham.

Dørum fastslo at CIA aldri fikk fullmakter til noe i Norge i 2003.

Dørum sa også at hans generelle inntrykk var at politiet ha ham den informasjonen de ba om.

Støre, Dørum og polititopper

Blant spørsmålene justiskomiteen belyser under høringen knyttet til overvåkning av nordmenn, er:

  • Hvem visste at USA overvåket nordmenn gjennom den hemmelige organisasjonen SDU (Surveillance Detection Unit)?
  • Hvor langt utenfor egen ambassade kan et land drive overvåking?

Justiskomiteen ønsker å finne ut om det er politiske dimensjoner i saken som Stortinget senere skal ta stilling til. Seks personer har blitt kalt inn for å redegjøre for hva de vet om saken.

Bortsett fra Storberget skal utenriksminister Jonas Gahr Støre og tidligere justisminister Odd Einar Dørum representere den politiske ledelsen.

Politidirektør Ingelin Killengren, politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, og PSTs Janne Kristiansen representerer sine etater i saken, og skal svare på spørsmål fra komiteen i de 5,5 timene som er satt av til høringen.

– Overvåket 24 timer i døgnet

Leif Karsten Hansen

Ifølge TV 2 hadde Leif Karsten Hansen (72) en svært sentral rolle da den hemmelige overvåkingsgruppen Surveillance Detection Unit (SDU) ble etablert i Handelsbygningen våren 2000.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

TV 2 slapp nyheten i starten av november 2010 da de fortalte om overvåkingen som skal ha pågått «24 timer i døgnet» siden våren 2000.

Overvåkerne var medlemmer av gruppen SDU som hadde hovedkvarter i den såkalte Handelsbygningen, like ved den amerikanske ambassaden i Oslo.

Gruppen overvåket folk utenfor ambassaden, og folk som var med på demonstrasjoner i Oslo.

Overvåkerne har bakgrunn fra politiet, forsvaret og sikkerhetsbransjen. De skal ha tatt bilder og ha sendt sensitive personopplysninger til USA. Flere hundre nordmenn skal ha havnet i et register hos amerikanske myndigheter.

Den tidligere Treholt-spaneren Leif Karsten Hansen har innrømmet at han var med på å starte den omstridte overvåkingsgruppen. Han har beskrevet virksomheten som uproblematisk.

Kritikk av Storberget

Storberget har blitt kritisert for sin redegjørelse av saken i Stortinget av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, ifølge NTB.

Storberget slo fast at den amerikanske ambassaden i Oslo ikke trengte noen tillatelse for å opprette en egen overvåkingsenhet, og at en slik enhet har rett til å observere personer, nedtegne informasjon og ta bilder.

Lund mente at dette utsagnet var misvisende.

– Det spørsmålet gjelder, er hvor langt ambassaden kan drive overvåking av personer utenfor ambassadens eget område, i dette tilfellet ved hjelp av norske overvåkingsspesialister, skrev han i en kronikk i Klassekampen i slutten av november.

(Saken fortsetter under bildet)

Bygget der overvåkingen skal ha blitt drevet fra / Ketil Lund

Bygget der overvåkingen skal ha blitt drevet fra.

Foto: Scanpix

Behandlingen av Storbergets redegjørelse har også ført til bråk. Høyre sikret seg saksordførervervet ved hjelp av Arbeiderpartiet, noe Fremskrittspartiet har reagert på.

Per Sandberg

Leder i justiskomiteen, Per Sandberg, ble 'overrasket og forbannet' da Høyre fikk saksordførervervet.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Det har gått politikk i saken. De to partiene som satt med regjeringsmakten da overvåkingen foregikk, ønsker selv å ha styring med arbeidet i justiskomiteen. Dette skal de ikke klare å oppnå. Avgjørelsen gjør oss bare enda mer oppsatt på å komme til bunns i saken og finne ut hvem som har visst hva, sa justiskomiteens leder Per Sandberg til NTB.

Skal ha blitt orientert flere ganger

Politidirektør Killengren og politimester Gjengedal skal ha blitt orientert om SDU allerede i 2000.

Politiet skal så ha blitt orientert om amerikanernes aktivitet i lokalet i Drammensveien i 2000, 2003, 2005 og 2007.

Tidligere PST-sjef Jørn Holme hevder at han rettet bekymringsmeldinger til politimesteren i 2006, etter å ha fått advarsler fra en samarbeidende sikkerhetstjeneste i Sveits.

UD fikk en navneliste fra USAs ambassade i mai 2010. Navnene på medlemmene av SDU hadde vært kjent et halvt år da saken sprakk.

– Medlemmene i SDU er helt vanlige ansatte ved den amerikanske ambassaden. De er betalt på samme måte. Noen jobber heltid, og andre er deltidsansatte, sier pressetalsmann Moore ved USAs ambassade.

Får ikke avhørt sentrale aktører

Østfold-politiet fikk ansvaret for etterforskningen av saken, men møtte tidlig motstand.

Fremdeles har Østfold-politiet ikke avhørt de norske ansatte i ambassadesaken. Amerikanske myndigheter holder fast ved at taushetsplikten hindrer dem i å forklare seg.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger