Arbeidsledigheten fortsetter å synke

Andelen helt arbeidsledige i Norge har gått ned fra 2,9 prosent av arbeidsstyrken i juni i fjor til 2,6 prosent i år, viser nye tall fra Nav. – Vi har styrt godt, lyder dommen fra statsminister Erna Solberg (H).

Erna Solberg startet valgkampturne med gode arbeidsledighetstall i dag

FORNØYD:– Vi har faktisk kommet gjennom denne alvorlige krisa fordi vi har styrt godt, men det som er viktig nå, er å skape flere jobber fremover, og at vi fortsatt holder tempoet oppe på omstillingen, sier statsminister Erna Solberg (H).

71 500 personer var registrert som helt arbeidsledige hos Nav i juni. Det er 9 500 færre enn på samme tid i fjor, ifølge Nav.

– Den positive utviklingen vi har sett på arbeidsmarkedet så langt i år, fortsatte i juni. Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Solberg: – Vår oppskrift fungerte

Erna Solberg foran valgkampbussen til Høyre

Statsminister Erna Solberg (H) gleder seg over gode arbeidsledighetstall ved valgkampstarten. Her står hun sammen med kolleger foran Høyres valgkampbuss.

Foto: Espen Breivik / NRK

– Det er mange lyspunkter i norsk økonomi for øyeblikket. Det betyr at vi er over den verste krisa på mange tiår som kom på grunn av voldsomt fall i oljeprisen, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

– Arbeiderpartiet kritiserer dere for å gjøre for lite, og sier at det er andre årsaker enn de politiske til at det nå går bra?

– Det er selvfølgelig mange andre årsaker enn bare det politiske, på samme måte som at vi ikke hadde ansvaret for oljeprisfallet, svarer Solberg.

Hun nevner blant annet mer investeringsvilje i arbeidslivet og et ansvarlig lønnsoppgjør.

– Men så har vi også stimulert med forskningsmidler og har holdt aktiviteten oppe i Norge gjennom denne vanskelige krisa. Ap har investert mye i å si at vi gjør for lite. Det har vært mye kritikk og lite politikk. Nå viser det seg at vår oppskrift betød at vi ikke fikk en arbeidsledighetskrise som Ap spådde.

– Vi har faktisk kommet gjennom denne alvorlige krisa fordi vi har styrt godt, men det som er viktig nå, er å skape flere jobber fremover, og at vi fortsatt holder tempoet oppe på omstillingen, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg og valgkampbussen

Erna Solberg og Høyre startet 30. juni sin turne med valgkampbuss.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ap: – Skulle bare mangle med så mye oljepengebruk

– Etter kraftige kutt i lønningene til folk og rekordlav kronekurs, så håpet vi jo alle at arbeidsledigheten skulle begynne å gå ned, etter det rekordnivået det har vært på, og det skjer heldigvis nå, sier Trond Giske (Ap) til NRK.

Han mener den sittende regjeringa ikke har skapt så mange nye jobber:

– Etter Arbeiderpartiets syn, kunne vi ha satt i verk tiltak mye tidligere, unngått at så mange unge står i arbeidsløshet og at mange ble langtidsledige. Vårt mål er å få en helt annet fart på jobbskapinga i Norge og vekst i næringslivet.

– Ifølge Solberg er det siste norsk næringsliv trenger nå, mer skatt og avgifter, slik Ap vil?

– Vi vil først og frems satse på de tiltakene som virker mot arbeidsledighet; investere i oppussing av sykehjem og skoler, sørge for utdanning og investere i folks kompetanse. Da trenger vi et spleiselag for å dekke de utgiftene. Vi skal gjøre om på de skattekutta som Høyre og Frp har gitt til de aller rikeste, svarer Giske.

– Bør ikke regjeringa få noe av æren for at det går bedre i arbeidslivet?

– Det skulle bare mangle at ny norsk rekord i oljepengebruk skulle bidra til noe mer aktivitet.

Færre nye ledige, men flere har gått ledig lenge

Antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år, har derimot økt det siste året.

Ved utgangen av juni gjaldt dette 12 900 personer, noe som er 1100 flere enn for ett år siden. Økningen har i all hovedsak skjedd i Rogaland og Hordaland.

Ledigheten er lavere enn for ett år siden innen alle yrkesgrupper, bortsett fra ledere.

Nedgangen i antall helt ledige var størst innen bygg, anlegg og industriarbeid.

Der gikk arbeidsledigheten ned 22 prosent, eller 2100 personer, fra juni i fjor.

Ved utgangen av juni var arbeidsledigheten høyest innen industriarbeid, reiseliv og transport, begge med 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Det har blitt færre helt ledige i alle fylker det siste året. Fylkene som har hatt størst nedgang er Nordland og Aust-Agder, med en nedgang på henholdsvis 18 og 17 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 3,7 prosent av arbeidsstyrken og i Agder-fylkene, begge med 3,1 prosent.

Byggeplass

FLERE I JOBB: Nedgangen i antall helt arbeidsledige er størst innen bygg og anlegg og industriarbeid, viser ferske tall fra Nav. Dette bildet er tatt på anleggsplassen for det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta i Oslo-

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger