Hopp til innhold

Åpner for gruvedrift i havet: – En svart dag for norsk natur

Regjeringen åpner for omstridt gruvedrift på havbunnen. I dag la de frem planene for utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel.

Havbunnen på norsk sokkel

VET FOR LITE OM PÅVIRKNING: Det er utilstrekkelig for å bestemme hvordan man skal forvalte hele det området det nå er snakk om, sier professor Pedro Ribeiro ved Universitetet i Bergen til NRK.

Foto: UiB – Centre for Deep Sea Research

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Regjeringen ønsker å åpne opp for gruvedrift på havbunnen. I dag la de frem planen for dette på Stortinget.

Dette bekreftet olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til Dagens Næringsliv tirsdag morgen.

Miljøbevegelsen reagerer sterkt på beslutningen.

Dyr på havbunnen

RIKT DYRELIV: Det finnes ingen mangel på dyr på havbunnen. Nyere forskning har avdekket mange tusena arter som lever i den typen områder som nå skal åpnes for leting.

Foto: Senter for dyphavsforsking ved Universitet i Bergen

Det er en svart dag for norsk natur, sier generalsekretær i Verdens naturfond WWF, Karoline Andaur til NRK.

Hun mener Norge med dette setter seg selv i et uheldig lys i internasjonal sammenheng.

Karoline Andaur, WWF

Leder i WWF, Karoline Andaur, er svært kritisk til kunnskapsgrunnlaget for beslutningen om å åpne for gruvedrift på havbunnen.

Foto: Verdens Naturfond / WWF

Nok en gang viser Norge at vi ikke tar internasjonale forpliktelser og naturen på alvor. Mens stadig flere land tar ansvarlige valg og ber om et moratorium, går Norge, motstrøms og åpner havområder større enn Storbritannia for ødeleggende industri, sier Andaur.

Viser til stort behov for mineraler

Det er fremdeles usikkert hvor vidt Stortinget vil støtte planene. Budsjettsamarbeidspartner SV har tidligere erklært at de vil frede havet for gruvedrift.

Ifølge Oljedirektoratet er det store mineralressurser på norsk sokkel, blant annet i form av flere millioner tonn kobber, sink og kobolt. Dette kan bety store inntekter for Norge.

Havbunnsmineraler blir også ansett av flere som er mulig viktig brikke i det grønne skiftet. Fremover vil det være behov for mye mer mineraler, for å lage alt fra batterier til vindturbiner.

Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte dette synspunktet overfor Financial Times i går.

Områder regjeringen vurderer å åpne for leting etter havbunnsmineraler.

Innenfor dette området kan det åpnes for leting etter havbunnsmineraler. Området dekker 592 500 km². Norges landareal er 385 000 km².

Foto: Oljedirektoratet / NPD

Vil åpne for leting i blokker

Området regjeringen vil åpne for leting er på 281.000 kvadratkilometer og ligger i Barentshavet og Grønlandshavet.

Aasland sier til DN at det vil åpnes for leting i mindre blokker i dette området:

– Når vi åpner et område som er stort i areal i de mest prospektive områdene, så er det ikke slik at vi lyser ut hele området for leting og utvinning. Vi deler det opp i små blokker, sier han.

Det er ikke gitt at letevirksomhet nødvendigvis utløser utvinningstillatelse, påpeker statsråden videre.

– Så blir det noen som får tillatelse, da i et lite begrenset område, til letevirksomhet. Finner de ressurser, så må selskapene kunne dokumentere gjennom prosjektspesifikke konsekvensutredninger at det er mulig å hente frem mineralene bærekraftig og miljøvennlig, forklarer Aasland.

Dyr på havbunnen

Forskere fant nylig 5000 nye arter i et annet område der det planlegges for gruvedrift på havbunnen, i Clarion-Clipperton-sonen i Stillehavet. Forskerne tror det er langt flere uoppdagede arter som nå vil trues av gruvedriften.

Foto: Senter for dyphavsforsking ved Universitet i Bergen

Svært omstridt

Men gruvedrift på havbunnen er svært omstridt. En rekke havforskere og miljøorganisasjoner har pekt på at vi vet altfor lite om livet på havbunnen, og dermed ikke vet hvilken skade gruvedrift kan gjøre.

Enkelte har også stilt spørsmål om hvorvidt gruvedrift på den norske havbunnen i det hele tatt er lønnsomt.

Les også Anklager regjeringen for å villede om gruvedrift på havbunnen

Regjeringen møtte hard kritikk fra flere fagmiljøer, blant annet Miljødirektoratet og Norges geologiske undersøkelse, da de la frem sin konsekvensutredning om saken.

Ifølge Miljødirektoratet gir ikke konsekvensutredningen beslutningsgrunnlag for å åpne for mineralutvinning.

«KU viser vesentlige kunnskapsmangler om natur, teknologi, og miljøvirkninger. Videre inneholder den ikke vurderinger av om, eventuelt hvor og hvordan, det er mulig å drive mineralvirksomhet på en forsvarlig og miljømessig bærekraftig måte,» skriver de i sitt høringssvar.

Ola Elvestuen

Miljøpolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen, mener regjeringens stortingsmelding setter Norge på kartet som et av de mest miljøfiendtlige landene i verden.

Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

Miljøpolitisk talsperson for Venstre, Ola Elvestuen, sier til NRK at regjeringens åpning for gruvedrift på havbunnen er et «overgrep mot miljøet».

Det gjør Norge til skamme internasjonalt. At vi trenger disse mineralene for den grønne omstillingen, er tull, sier Elvestuen.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, sier han er overrasket over beslutningen.

Dette er en bombe fra regjeringa. Jeg hadde aldri trodd at åpningsprosessen ville hastes videre på denne måten etter at kunnskapsgrunnlaget har blitt såpass grundig slaktet i høringssvar fra Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet, sier han, og legger til:

Dette er nok den mest alvorlige overkjøringen av miljøfaglige råd jeg har sett i hele min fartstid i norsk miljøpolitikk.

– Et nytt lavmål

Frederic Hauge i Bellona sier åpningen for gruvedrift er fullstendig uansvarlig og uforståelig av regjeringen.

– Dette er et nytt lavmål i norsk hav- og naturforvaltning, sier Hauge.

– Her velger Jonas Gahr Støre og Terje Aasland å kjøre på med åpning, stikk i strid med faglige råd og til tross for at APs landsmøte har vedtatt å være kunnskapsbasert og føre-var, sier Frederic Hauge.

Bellona reagerer på at regjeringen har hastverk med å åpne for gruvedrift på havbunnen.

–Vi risikerer enorme miljøskader. Vi kjenner ikke økosystemene som vi skal sette i gang med å ødelegge, sier Hauge.

Oljeministeren: – Vi må ta tøffe valg

Terje Aasland på Nordland APs årsmøte

Olje- og energiminister Terje Aasland.

Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Både gjennomføring av det grønne skiftet og håndteringen av klimaendringene er ingen enkel sak, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Aasland mener det blir feil å kalle dette for en åpning av gruvedrift i havet.

– Det vi snakker om er å plukke opp mineraler vi trenger eller skrape havbunnen på veldig begrensa områder, sier han.

Gjennom letefasen må selskapene innhente kunnskap, og sørge for at de kan dokumentere at dette kan gjøres på en bærekraftig, god, miljømessig måte, forklarer ministeren.

– Forskningsmiljøet mener det går for fort. Hvorfor har regjeringen hastverk?

– Vi har hastverk med det grønne skiftet. Vi skal kutte klimagassutslipp, sørge for at vi kan elektrifisere samfunnet, sier Aasland.

Utgangspunktet er at vi sårt trenger mer mineraler for det grønne skiftet, forklarer han.

– I dag lener vi oss på Russland og Kina, land vi kanskje har vanskelig for å stole på i fortsettelsen. Da er det viktig at vi vurderer om vi kan hente ut disse mineralene vi sårt trenger.– Dette skal foregå på en skrittvis måte, sier Aasland.

Norsk selskap vil bli verdensleder

Regjeringens planer ble svært vel mottatt av det norske selskapet Loke Marine Minerals. De ønsker å bli verdensledende innen gruvedrift på havbunnen.

– Jeg er positiv til dette. Vi startet med dette for fire år siden, og har jobbet med dette både på norsk sokkel og internasjonalt. Det er veldig positivt at Norge tar et ansvar på dette området når vi har en teknologi som ingen andre har, sier direktør i Loke, Walter Sognness til NRK.

Han tror det er viktig at Norge tar lederskap i å satse på utvinning av havbunnsmineraler.

– Jeg tror mange ser til Norge som et land som har klart å forvalte ressursene i havet på en veldig god måte. Vi lever jo av havet.

Også Fremskrittspartiet er glade for at regjeringen tar dette skrittet.

– Dette er svært positivt. Utvinning av mineraler på havbunnen kan skape arbeidsplasser og verdier i store deler av Norge, samt være med å gi verden sårt tiltrengte mineraler, både for å få folk ut av fattigdom, opprettholde velstanden og bidra til det grønne skiftet, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp).

Høyre sier at for at de skal ta stilling til regjeringens forslag vil de nøye vurdere om prosessen sikrer et godt nok kunnskapsgrunnlag med hensyn til blant annet miljø.

– Dette er avveininger som vi ikke tar lett på, sier Høyrepolitiker Nikolai Astrup.

– Samtidig er det kritikkverdig at regjeringen ikke gjør noe av det som kan gi oss mer mineraler på kort sikt på land. Regjeringens mineralstrategi har vært annonsert og utsatt en rekke ganger de siste to årene, og ingen vet når den kommer.

Equinor ikke interessert

Store selskaper som Equinor har uttalt at de ikke er interessert i å lete etter havbunnsmineraler. Aker BP har sagt at de ønsker mer informasjon, men foreløpig ikke har bestemt seg for om de vil søke om letelisenser etter havbunnsmineraler.

Les også Regjeringen vil lete etter mineraler på havbunnen – Equinor er ikke interessert

I dag finnes det ikke storskala gruvedrift på havbunnen noe sted i verden. Men temaet er i vinden og flere andre land har kastet seg inn i mineralkappløpet. Samtidig har en rekke land også tatt til orde for et midlertidig forbud mot gruvedrift til man innhenter mer kunnskap om miljøkonsekvensene.

– Når Equinor er skeptiske, bør vi være det også

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken i SV.

Foto: William Jobling / NRK

Talsperson for miljø og klima i SV, Lars Haltbrekken mener forslaget er en katastrofe for havmiljøet.

– Både miljøet, forskninga og Equinor har vært skeptiske. Når Equinor er det, er det virkelig grunn til å la varsellampene blinke.

– Vi kommer til å foreslå at det ikke åpnes for gruvevirksomhet. Her gjøres ting åpenbart i feil rekkefølge. Vi mener vi isteden bør bruke ressursene på å utrede konsekvensene. Man ber om å åpne områder så store som Italia for gruvedrift, det er svært alvorlig

Verden trenger disse mineralene. Hvor står SV der?

– Jo, men vi må gjøre det på en forsvarlig måte, da kan vi ikke sette i gang ny stor virksomhet som kan få katastrofale konsekvenser, sier Haltbrekken.

mineralutvinning på havbunnen

Denne fjernstyrte roboten veier 25 tonn og er designet for mineralutvinning på havbunnen. Her senkes den til dypet i Clarion Clipperton-sonen i Stillehavet.

AKTUELT NÅ