Hopp til innhold

Regjeringen vil lete etter mineraler på havbunnen – Equinor er ikke interessert

Oljedepartementet tror det kan finnes store verdier på flere tusen meters dyp. Equinor mener det trengs mer kunnskap om konsekvensene for miljøet.

Havbunnen utenfor Jan Mayen

Mange av artene på dyphavet er ikke engang beskrevet ennå, advarer forskerne. Bilde er fra Mareano-kartleggingen av Jan Mayen-ryggen i 2014.

Foto: Havforskningsinstituttet

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Havbunnsmineraler er ikke en del av Equinor sin strategi eller satsingsområder, skriver Gisle Ledel Johannessen, pressetalsperson i Equinor i en e-post til NRK.

Til våren vil regjeringen åpne for leting og utvinning av mineraler fra Norges havbunn.

De mener mineralene blir viktige for å få til det grønne skiftet, for mineraler trengs til alt fra solcellepaneler til batterier. I tillegg kan det bli en ny gullgruve for landet.

Men planene har fått kraftig kritikk fra både forskere og miljøorganisasjoner for ikke å ta nok hensyn til økosystemene på havdypet.

Mineralsøket

En robot jobber ved en undersjøisk vulkan cirka 1.000 km vest fra Bergen. Under vulkanene kan det være mineraler.

Foto: K. G. Jebsen-senter for dyphavsforskning / UiB

Nå etterlyser den største aktøren på norsk sokkel mer kunnskap om konsekvensene for miljøet i havet. Equinor anbefaler en «føre-var-tilnærming» i sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet (OED).

Videre tar selskapet til orde for «at det legges til rette for at det avsettes tilstrekkelig tid å bygge opp kunnskap om mulige miljøkonsekvenser som samsvarer med den økte aktiviteten.»

Konsekvensutredningen om saken har vært på høring siden oktober. Fristen er på fredag.

Les også Skarpe reaksjonar på gruvedrift-planar under sjøen

mineralutvinning på havbunnen

Har vært interessert før

Equinor har tidligere vist interesse for havbunnsmineraler.

I et høringssvar til OED i 2021, skrev de at leting og utvinng på norsk sokkel «kan bli et grunnleggende element i å utvikle nye verdikjeder og modne en ny industri basert på norsk offshoreteknologi og eksisterende kompetanse i landbasert industri.»

De har også tidligere vært en partnerorganisasjon i Norsk forum for marine mineraler, som jobber for å fremme næringen i Norge. Equinor bekrefter til NRK at de har meldt seg ut.

– Vi har gjennom noen år deltatt i forskning og kunnskapsinnhenting knyttet til havbunnsmineraler, men dette har ikke blitt prioritert som en del av Equinor sin strategi eller satsingsområder, skriver Johannessen.

Jan Mayen

Havbunnen utenfor Jan Mayen kan inneholde mineraler til store verdier.

Foto: Heiko Junge / NTB

Kraftig miljøkritikk

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har tidligere sagt at en forutsetning for utvinning er at det kan skje «med akseptabel grad av miljøpåvirkning».

Men mange kritikere mener at regjeringen går for raskt frem til å kunne sikre dette.

Les også Skarpe reaksjonar på gruvedrift-planar under sjøen

mineralutvinning på havbunnen

Havforskningsinstituttet slår fast at vi har svært lite kunnskap om økosystemene i de aktuelle områdene, og etterlyser en stor kunnskapsheving. Norsk polarinstitutt mener utvinning trolig vil føre til en irreversibel endring av havbunnen.

Havbunnen på Jan Mayen-ryggen

Mange av artene på dyphavet er ikke engang beskrevet ennå, advarer forskerne. Bilde er fra Mareano-kartleggingen av Jan Mayen-ryggen i 2014.

Foto: Mareano / Havforskningsinstituttet

– Det er veldig bra at Equinor anerkjenner de mulige miljøkonsekvensene av både leting og utvinning, og anbefaler en føre-var-tilnærming, der det settes av nok tid til å innhente nødvendig kunnskap, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

– Det er derfor miljøorganisasjonene, hundrevis av forskere og mange store internasjonale selskaper har tatt til orde for et moratorium, et midlertidig forbud, mot gruvedrift på havbunnen. Vi kan ikke åpne for ny, potensielt svært skadelig industri i norske havområder. Derfor må åpningsprosessen stanses til kunnskapen er på plass, sier hun.

generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

WWF ønsker Equinors standpunkt velkommen.

Foto: Elin Eike Worren / WWF Verdens naturfond

Kommunikasjonssjef Arvid Samland i OED skriver i en e-post at det ikke naturlig for departementet å kommentere enkeltuttalelser så lenge høringsrunden fremdeles pågår.

– Når høringen blir avsluttet vil vi gå gjennom alle innspillene som har kommet inn, skriver han.

AKTUELT NÅ