Hopp til innhold

Ap etterlyser svar fra Jensen: – Oppsiktsvekkende at vi ikke får det

STORTINGET (NRK): Hvordan fører regjeringens skattekutt til flere arbeidsplasser? Ap stilte spørsmålet tre ganger, men fikk ingen konkrete svar fra finansminister Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen fikk spørsmål av Marianne Marthinsen (Ap).

UENIGE: Finansminister Siv Jensen fikk spørsmål om skatt av Marianne Marthinsen (Ap).

– Skattekutt er det definitivt viktigste tiltaket som regjeringen hevder de har satt inn for å bekjempe økende ledighet. Da er det helt naturlig at Stortinget etterspør svar på hva slags sysselsettingseffekt denne strategien har hatt. Det får vi ikke, og det er oppsiktsvekkende, sa Marianne Marthinsen (Ap) til NRK etter onsdagens spørretime i Stortinget.

Samtidig som finansminister Siv Jensen (Frp) sto på talerstolen, kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå som viser en kraftig økning i arbeidsledigheten.

– Vi får ikke svar

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson utfordret regjeringens premiss om at skattelettelser en avgjørende brikke i kampen mot økt ledighet.

– Regjeringen har brukt 50 millioner kroner om dagen på skattekutt siden den inntok regjeringskontorene, samtidig som det har blitt 45 nye arbeidsledige hver eneste dag, sa Marthinsen i sitt spørsmål.

Et lavere skattenivå og et skattesystem som fremmer bedre ressursutnyttelse, er det fremste tiltaket for å fremme omstilling, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet.

Siv Jensen / Stortinget, 07.10.2015

Hun ønsket deretter svar på følgende spørsmål: «Hva er sysselsettingseffekten av de skattekuttene regjeringen har gjennomført så langt?».

Jensen ga ingen anslag på hvor mange jobber regjeringens skattekutt har bidratt til å skape. I stedet gjorde hun rede for hvorfor regjeringen tror skattekutt fører til flere arbeidsplasser.

– Nivået på skatt henger sammen med vår konkurranseevne. Har ikke bedriftene konkurranseevne, har de heller ikke evne til å sysselsette flere, sa statsråden.

To ganger til ble Jensen utfordret på hvilken effekt regjeringens skattekutt har hatt på sysselsettingen i Norge. Men verken Marthinsen eller hennes partikollega Dag Terje Andersen fikk de svarene de etterlyste.

– Vi får ikke noe svar på hva som er sysselsettingseffekten av skattekuttene, fordi det ikke gir noen effekt, sa Andersen fra talerstolen.

Jensen: – Ap har fortapt seg i teoretisk debatt

På spørsmål fra NRK om regjeringen kan anslå hvor mange arbeidsplasser som er skapt eller berget på grunn av skattekutt, svarer Jensen at «det ikke er noe de kan måle fra uke til uke».

– Det vi kan basere det på, er erfaringene fra forrige store skattereform, som ga betydelig vekst i økonomien, og gjorde at flere bedrifter ble mer lønnsomme. Det er jo hele grunnlaget for at vi nå reduserer skattetrykket. Det er altså ikke rop fra en eneste bedrift et eneste sted i Norge om å få skjerpet skatt, den eneste effekten av økte skatter, er at bedriftene vil sysselsette færre, sier Jensen.

– Er det aktuelt for regjeringen å ta det regnestykket Arbeiderpartiet etterlyser, for å måle sysselsettingseffekten av skattekutt?

– Akkurat nå er det viktigere for regjeringen å iverksette tiltak for å dempe arbeidsledigheten (...) Så skjønner jeg nå at Arbeiderpartiet har fortapt seg helt i en teoretisk debatt om skatt. Det må de gjerne holde på med, jeg er opptatt av å gjøre noe med arbeidsledigheten.

Marianne Marthinsen har null forståelse for at Jensen kaller Aps ønske om konkrete tall for «teoretiske».

– Vi snakker ikke om teori. Vi snakker om antall sysselsatte og hva slags effekt dette faktisk har hatt på bakken.

– Hva synes du om svarene du fikk fra Jensen i spørretimen?

– Jeg vil ikke karakterisere det som svar.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger