Arbeiderpartiet går inn for å tillate eggdonasjon

Arbeiderpartiet går inn for å tillate at infertile kvinner kan få egg av andre. Senterpartiet er sterkt i mot forslaget, og det kan gå mot full konflikt i regjeringen om det følsomme temaet.

Helga Pedersen

– Dagens lovverk er diskriminerende, sier Aps parlamentariske leder Helga Pedersen. Onsdag gikk arbeiderpartiets gruppemøte inn for å tillate eggdonasjon.

Foto: NRK

– Jeg er sikker på at det norske samfunnet er modent for å likebehandle både egg- og sædceller, kvinner og menn, og fedre og mødre i lovverket - også når det gjelder assistert befruktning, sier parlamentarisk leder i Ap Helga Pedersen.

Onsdag ettermiddag gikk gruppemøtet i Arbeiderpartiet inn for å tillate eggdonasjon. I tillegg åpner partiet for assistert befruktning for enslige.

Sæddonasjon er tillatt og har vært praktisert i Norge siden 1930, mens eggdonasjon er forbudt.

Duket for strid

Vedtaket i Arbeiderpartiet kan reise betente diskusjoner i regjeringen, ettersom Senterpartiet har markert sterk motstand mot eggdonasjon.

Pedersen legger heller ikke skjul på at Ap vil kjempe med nebb og klør for å få gjennomslag for sitt syn.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å få gjennomslag for denne saken, og jeg vet at vi har mange i befolkningen med oss, sier hun.

En undersøkelse gjort av Helsedirektoratet i 2010 viste at 67 prosent av befolkningen mener at eggdonasjon bør tillates.

Det skremmer ikke Senterpartiet fra å kjempe i mot.

– Det er ikke unaturlig at det er et godt stykke mellom Ap og Sp i slike saker. Dette er verdisaker som betyr mye for Senterpartiet, og som vi vil kjempe for, så får vi se hvordan resultatet blir, sier stortingsrepresentant for Sp, Kjersti Toppe til NRK.no.

– Rett til å kjenne sin mor

Kjersti Toppe (Sp)

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Kjersti Toppe.

Foto: Stortinget

Senterpartiet frykter at terskelen for å åpne for surrogati blir lavere dersom man først tillater eggdonasjon.

I tillegg mener partiet at praksisen skaper uklarhet om hvem som er barnets mor:

– Vi mener barna har rett til å kjenne sin mor. Ved eggdonasjon får barnet én genetisk mor, og én mor som bærer fram og føder barnet. Hvem som er den biologiske moren blir veldig uklart, sier Kjersti Toppe.

Hun er ikke enig i at eggdonasjon kan sidestilles med sæddonasjon.

– Det er en viss forskjell, fordi eggdonasjon er mer komplisert. Du flytter celler fra én kvinne til en annen, så det er ikke helt sammeliknbart, sier Toppe.

– Urettferdig

Aps Helga Pedersen ser ingen grunn til å trekke skillelinjer mellom de to formene for donasjon, og mener dagens praksis er diskriminerende.

– Hvis et par ønsker å få barn, men ikke får det til, så kan de få hjelp hvis det er mannen som er infertil. Hvis det er kvinnen som ikke kan få barn, så er de utenfor rekkevidde til å få hjelp i Norge. Det er urettferdig, sier Pedersen.

Bioteknologinemnda gikk inn for å tillate eggdonasjon i 2011, med det argument at menn og kvinner må behandles så likt som mulig.

SISTE NYTT

Siste meldinger