NRK Meny
Normal

– Alvorlig for Norge som rettsstat

Regjeringens forslag til innstramninger i utlendingsloven er ett tilbakeskritt for Norge som rettsstat, mener Antirasistisk senter.

Rune Berglund Steen

KRITISK: – Dette er ikke oppskriften på en rettssikker prosess, sier Rune Berglund Steen, leder ved Antirasistisk Senter.

Foto: Sana El Morabit

– Endringene som regjeringen nå foreslår er svært alvorlige, sier Rune Berglund Steen, leder ved Antirasistisk Senter.

– Det gjelder spesielt at regjeringen heretter skal kunne instruere ikke bare UDI, men også Utlendingsnemnda om hvordan de skal forstå situasjonen i et land, og hvilke kategorier av asylsøkere fra ulike land som skal få beskyttelse og avslag.

Rettssikkerheten i fare

Statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) la fredag fram flere forslag til endringer i utlendingsloven for å sikre mer effektiv håndtering av flyktningsituasjonen, særlig på Storskog.

For å håndtere den store pågangen av asylsøkere foreslås det at Justis- og beredskapsdepartementet skal kunne gi generelle instrukser til Utlendingsnemnda om praksis, og politiet får utvidet myndighet til å internere asylsøkere når det er sannsynlig at de vil bli returnert til et trygt tredjeland.

– Dette er ikke oppskriften på en rettssikker prosess. Det er oppskriften på en prosess uten rettssikkerhet, hvor hva som skal forstås som "fakta" om situasjonen i et annet land, vil være politisk bestemt, seir Berglund Steen.

Rune Berglund Steen mener det ikke vil ha noe å si hvor påviselig feil eller urimelig regjeringens syn skulle være. Og asylsøkernes advokater kan legge fram alle slags menneskerettsrapporter som viser at regjeringens syn er feil. Det vil være uvesentlig. Utlendingsforvaltningen må uansett håndheve regjeringens syn, sier Steen.

Skaper et negativt bilde av asylsøkerne

– Å skape et uriktig negativt bilde av asylsøkerne som grunnløse, blir raskt en unnskyldning for å behandle dem hardere enn det som er riktig og rimelig, sier Steen.

Han mener det er viktig å snakke om dem som kommer over Storskog på en redelig måte.

– Afghanerne, som meg bekjent stadig utgjør den største gruppen, har åpenbart flyktet fra borgerkrig. Det er klart at vi trenger å få kontroll over situasjonen på Storskog, men vi må samtidig sørge for at de møtes på en rettssikker og forsvarlig måte.

Politisk enighet

Statsminister Erna Solberg har hatt samtaler med alle de parlamentariske lederne for å oppnå enighet om at lovendringen må iverksettes raskt.

– Vi er i utgangspunktet positive til det regjeringen forslår nå sier Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet. De skal nå bruke helgen på å gå grundigere gjennom regjeringens forslag.

Parallelt med behandlingen av dette konkrete lovforslaget, vurderer partiene på Stortinget nå en rekke andre forslag til endringer innen asylfeltet.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet la fram en liste over 15 innstrammingsforslag tidligere i uka, men innspillene har vært mange fra de øvrige partiene. Nå er om lag 100 enkelttiltak til politisk vurdering.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger