Hopp til innhold

«Vi er rovdyr nå, ørn over kalv, ulver på jag»

Norske skarpskyttere avslører at de ved en rekke anledninger har jaktet på og likvidert opprørsledere fra Taliban.

Video Skarpskytter i Afghanistan

I en ny bok røper norske skarpskyttere som selv har tjenestegjort i Afghanistan, hvilke tanker de gjør seg i krigshverdagen.

«Med mandat til å drepe» er skrevet av en gruppe anonyme, norske skarpskyttere som selv har deltatt i kamphandlinger i Afghanistan.

Norske skarpskyttere opplever at de er både politi, dommere og bødler når de jakter på medlemmer av Taliban og andre opprørere.

Anonyme skarpskyttere

Boka er skrevet av flere norske skarpskyttere, men alle er anonyme. Forfatterne håper boka skal bidra til debatt om innsatsen til norske soldater i Afghanistan er verdt prisen.

– Vinner vi krigen, eller er dette vårt Vietnam? er et av spørsmålene soldatene stiller.

Boka gir et personlig blikk på hvordan det kjennes å jakte på og drepe medlemmer av Taliban, og hvordan soldatene må ta avgjørelser som handler om liv og død.

Jeg kjenner adrenalinet pumpe. Det er nå jegerinstinktet melder seg fra genenes tusenårige tilpasning. Et øyeblikks drypp av asfaltsivilisasjon gjør så ynkelig lite av seg mot generasjoners kamp for overlevelse, vi er rovdyr nå, ørn over kalv, ulver på jag.

Utdrag fra «Med mandat til å drepe»

– Settes ikke i større fare

Daglig leder i Kagge Forlag, Erling Kagge, mener at ingen norske styrker kommer i større fare enn det de allerede er i dag på grunnlag av boken.

– Boken avslører ingen militære handlingsmønstre og heller ikke noen militære konsepter. Norske skarpskyttere har oppsøkt og tatt livet av ledere i Taliban. Det er helt sikkert kjent for Taliban allerede. At det nå også blir kjent for det norske folk, er vi rett og slett tjent med, sier han.

Kagge mener det er veldig viktig at nordmenn får høre historiene til norske soldater om hva som foregår i Afhganistan, etter at et samlet Storting bestemte å sende norske styrker til landet.

Erling Kagge

Erling Kagge er daglig leder i Kagge Forlag. Han mener at boken 'Med mandat til å drepe' vil føre til en debatt om det er verdt å ha norske styrker i Afghanistan.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Brutal sannhet

Han forteller at forfatterne ikke har noen politisk agenda, og at de ikke ønsker å kritisere Forsvaret på noen måte.

Men forleggeren tror at sannheten om hva som skjer i Afghanistan, fremstår litt annerledes i boka enn det vi kjenner til gjennom medier.

– Krigen i Afghanistan sett gjennom en skarpskytters øyne er annerledes enn det bildet man får gjennom medier. Sannheten er så brutal at man kanskje har passet seg litt for å legge vekt på den fullt og helt, sier Kagge.

Han vet ingenting om det norske folk har blitt feilinformert om krigen i Afghanistan, men tror at vi tåler å høre sannheten.

Forfatterne er ikke bekymret

Kagge forteller at forfatterne boken har to gode grunner for å være anonym.

– Det ene er at bokens innhold skal være det sentrale, og ikke forfatterne. Det andre er av sikkerhetsmessige grunner. De har drept mange mennesker, og ønsker ikke å stå frem med bilde og navn på grunn av mulige represalier, sier han.

Forleggeren sier at soldatene ikke er bekymret for sin egen sikkerhet så lenge de er anonyome.

– Men de tar det som en selvfølge at Forsvaret allerede i dag vet hvem som har skrevet boken. Jeg tror ikke det får noen store konskvenser for dem, for de har ikke brutt noen konfidensialitetsavtaler som foreligger mellom dem som soldater og Forsvaret, sier Kagge.

Han håper at boken vil medføre til en debatt om hva som foregår i Afghanistan, og om det er verdt å betale den prisen.

Ikke tid til refleksjon

Ansvaret som politi, dommer og bøddel er betydelig, dessuten er her sjelden tid til de dype refleksjoner før man blåser i fløyta, dunker kølla og lar øksa falle.

Det er et bukkeritt på knivseggen trår man feil, er konsekvensen beinhard, heter det i et utdrag fra boka.

I Forsvarsstaben var en av talspersonene onsdag kveld i gang med å lese boka, men vedkommende ville foreløpig ikke kommentere innholdet.

– Vi er først og fremst opptatt av om boka gir opplysninger som kan skade sikkerheten til norsk personell, men det må vi ta etter hvert, sier fungerende kommunikasjonssjef John Espen Lien i Forsvarets operative hovedkvarter.

Begge kulene treffer i bakhodet, og den unge opprøreren faller momentant om kull. Hodeskallen har sprukket, han møter mørket øyeblikkelig. Jeg holder rifla halvveis i ferdigstilling og observerer skarpt etter flere truende bevegelser omkring oss. Nei, det virker rolig nå. Den livløse bylten som ligger fremfor oss, er neppe mer enn 15-16 år gammel, trolig en innleid kriger med få kamper på samvittigheten.

Utdrag fra «Med mandat til å drepe»

AKTUELT NÅ