Hopp til innhold

– Norge støtter menneskeretts- brudd i afghanske fengsler

Norske penger går til et afghansk fengselsvesen som praktiserer grove menneskerettsbrudd: Kvinner blir fengslet for mistenkt utroskap, og å avvise islam kan gi dødsstraff.

Video - Norge støtter menneskerettsbrudd i Afghanistan

Karen Marie Eek Larsen og Cathrine Sandstø

Karen Marie Eek Larsen og Cathrine Sandstø fra Bjørgvin fengsel reiser i høst til Afghanistan for andre gang.

Foto: Tormod Strand / NRK
Dag Øistein Endsjø

Dag Øistein Endsjø mener Norge må slå hardt ned på menneskerettighetsbrudd i Afghanistan.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Dette er som om Norge etter krigen skulle støttet et Tyskland der jødene fortsatt ble forfulgt, mener menneskerettighetsekspert Dag Øistein Endsjø.

Skal bedre soningsforholdene

Til daglig jobber Karen Marie Eek Larsen og Cathrine Gangstø ved Bjørgvin fengsel utenfor Bergen, men 1. oktober reiser de til Afghanistan for å være fengselsrådgivere i Fayrab-provinsen i det nordlige Afghanistan.

Det blir deres andre periode som fengselsrådgivere i landet.

På oppdrag fra Justisdepartementet skal de norske utsendingene prøve å bedre forholdene i afghanske fengsler. Men Larsen forteller om rystende ting de ser i fengslene, ting som er i strid med elementære menneskerettigheter.

– Det var en 16 år gammel jente som kom inn i fengselet da vi var der, høygravid fordi hun var blitt voldtatt av sin svoger. Svogeren slapp fri, men hun ble dømt til syv års fengsel, og fødte en sønn i fengselet som hun ikke ville vite av, sier Larsen til NRK.

– Hvorfor ble hun dømt og fengslet?

– Fordi hun hadde begått utroskap. At det var som resultat av en voldtekt er etter afghansk lov helt uinteressant, sier Larsen, som til daglig er assisterende fengselsdirektør ved Bjørgvin fengsel.

– Forferdelig kvinnesyn

Larsen forteller at hun gikk flere runder med seg selv før hun reiste nedover første gang.

– Det er klart at det er et kvinnesyn som er helt forferdelig, og en korrupsjon og vilkårlighet i forhold til hvem som havner i fengsel som er helt forkastelig.

Begge finner likevel mening i å jobbe i det krigsherjede landet, fordi de ser at de gjør soningsforholdene for den enkelte innsatte bedre.

– Vi har fått bygd en mur rundt fengselet slik at de innsatte ikke lenger trenger å gå med fotlenker, vi har fått reparert tak så de innsatte ikke trenger å ligge under åpen himmel, forteller Larsens reisefølge Cathrine Gangstø.

– Bør sette hardt mot hardt

Norge har de to siste årene brukt 13 millioner kroner på å gjenoppbygge fengselet og på å lønne de to fengselsrådgiverne. Norge støtter dermed et regime der mennesker blir dømt og fengslet i strid med menneskerettighetene.

Dag Øistein Endsjø er professor i religionsvitenskap og menneskerettighetsaktivist.

Han mener Norge har havnet i et moralsk uføre gjennom å gi støtte til afghanske fengsler der konvertering til kristendom gir dødsstraff og homoseskualitet gir lange fengselsstraffer.

Endsjø mener Norge bør sette hardt mot hardt hvis Afghanistan ikke følger menneskerettighetene.

– Norge bør forlange at Afghanistan følger opp de menneskrettighetene de har forpilktet seg til. Hvis de ikke gjør det, bør Norge trekke seg ut og oppfordre andre land til å gjøre det samme, mener han.

– Som å støtte etterkrigs-Tyskland

Endsjø trekker en tenkt historisk parallell til det Norge gjør i Afghanistan:

– Å godta afghanske menneskerettighetsbrudd i afghanske fengsler, er som om vi skulle godta og støttet et etterkrigs-Tyskland, med et lovverk som fortatt diskriminerte jøder, mener han.

De norske fengselsrådgiverne reagerer kraftig på uttalelsen.

– Det er veldig provoserende å høre, sier Cathrine Gangstø.

Larsen mener det er lett for en norsk professor å være prinsipiell, når mennesker lider i fengsel.

– Nå vi ser at vi gjør en forskjell for de innsatte, og at dette er et oppdrag afghanske myndigheter har bedt Norge om å utføre, så mener jeg vi ikke kan si nei, sier Karen Marie Eek Larsen.

SISTE NYTT

Siste nytt