Hopp til innhold

Anders Behring Breivik saksøker staten på nytt

22. juli-dømte Anders Behring Breivik saksøker staten for brudd på menneskerettighetene. Han begjærer seg samtidig prøveløslatt.

Rettsbehandling av terrordømte Anders Behring Breiviks krav om prøveløslatelse

SAKSØKER: Terroristen saksøker staten for menneskerettighetsbrudd. Her avbildet i januar 2022, da han ba om prøveløslatelse.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Aftenposten meldte først om søksmålet fredag kveld.

22. juli-terroristen Anders Behring Breivik leverte denne uken en stevning til tingretten for å få lettelser i soningen. Partene møtes trolig i retten en gang til våren, ifølge Aftenposten.

Vi mener at hans menneskerettigheter er krenket. Isolasjon har nå foregått seks år ytterligere etter at de vi prøvde det for retten sist og det er en veldig lang sammenhengende isolasjonstid etter at rettssaken var over i 2012.

Det sier Breiviks advokat Øystein Storrvik til NRK.

Det er 11 års isolasjon, og vi mener det går langt utover de rammene som menneskerettighetskonvensjonen tillater. Det er det vi vil prøve for retten, sier Storrvik.

Advokat Øystein Storrvik i retten i Skien

Advokat Øystein Storrvik i retten i fjor, i forbindelse med at Anders Behring Breivik begjærte seg prøveløslatt.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Breivik begjærer seg samtidig prøveløslatt, noe han også gjorde i fjor, bekrefter Storrvik til NRK.

– Det er en prosess som er satt i gang uavhengig av dette, gjennom statsadvokat og kriminalomsorg. Det er en straffeprosessuell rett han har, sier advokaten.

Sitter isolert

Det er staten ved Justis- og beredskapsdepartementet som saksøkes. Kriminalomsorgen ligger under dem.

44-åringen har sittet isolert i fengsel siden han fikk lovens strengeste straff i 2012.

Det er isolasjonsbruken Breivik mener bryter med menneskerettighetene.

Etter så mange års isolasjon har han det veldig vanskelig. Og det gir han klart uttrykk for også. Og det er en litt forverring av forholdene de siste månedene som vi synes er veldig negativt på bakgrunn av de mange årene med isolasjon som han har gjennomgått, sier Storrvik.

Advokaten har et håp om at de denne gangen vinner frem med saken.

Det var på mange måter et grensetilfelle sist det ble avgjort, i 2017. Og det har gått mange år til og vi har et godt håp om å vinne frem med dette nå, sier Storrvik.

Sikkerhetshensyn

Fengselet mener på sin side at isolasjon er nødvendig på grunn av sikkerhet, skriver Aftenposten.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted skal representere departementet også i denne rettsrunden.

– Vi har ikke mottatt noen stevning ennå, så jeg kan ikke kommentere nærmere på dette. Men hvis den kommer, vil vi behandle saken på vanlig måte, sier Sejersted til Aftenposten.

– I en rettsstat som vår har Breivik rett til å få prøvet dette for retten på nytt nå, og det forholder vi oss til på vanlig måte på vegne av våre klienter i Kriminalomsorgen, sier han.

Ble flyttet

Breivik ble flyttet til Ringerike fengsel i fjor. Da hadde han sonet åtte år i Telemark fengsel i Skien.

Storrvik sier at de da hadde håp om at Breivik skulle oppleve bedre soningsforhold.

Og det så ut til å ligge til rette for det, og så har det blitt omgjort. Jeg kan ikke gå nærmere inn på det. Det er ikke tilrettelagt for vanlig samvær med andre fanger som vi håpte han skulle komme i gang med.

Ringerike fengsel

Breivik soner ved Ringerike fengsel. Han ble flyttet dit i fjor fra Telemark fengsel i Skien.

Foto: NRK

Advokaten mener Breivik nå er helt avskåret fra omverdenen.

Ikke besøkende, telefon, brev, ingenting. Det er så stramme rammer rundt at han har ikke noe menneskelig kontakt med andre enn betjenter.

Storrvik mener det har nådd et smertepunkt som overskrider menneskerettighetenes grenser.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Breivik saksøker staten.

Oslo tingrett ga ham delvis medhold i at soningsforholdene brøt med menneskerettighetene. Staten anket avgjørelsen til lagmannsretten.

I 2017 kom Borgarting lagmannsrett til at han ikke var blitt utsatt for menneskerettighetsbrudd under soningen.

– Breivik har tapt saken fullstendig. Avgjørelsen har ikke vært tvilsom, het det i dommen fra Borgarting lagmannsrett den gang.

I den 55 sider lange dommen la retten vekt på at de strenge sikkerhetstiltakene Breivik er underlagt er nødvendig for å ivareta sikkerheten.

Han anket videre til Høyesterett, som forkastet anken. Deretter meldte han saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen avviste saken.

Støttegruppe: – Ekstrem belastning

Leder Lisbeth Kristine Røyneland i Støttegruppen 22. juli reagerer sterkt på søksmålet.

Lisbeth Kristine Røyneland

Lisbeth Kristine Røyneland leder Støttegruppen 22. juli.

Foto: Daphne Steketee

– Jeg må ærlig innrømme at dette var noe som kom litt brått på, men det er jo klart at dette er en ekstrem belastning for de berørte, sier Røyneland til NTB.

Hun mener man må unngå at Breivik får bruke rettsvesenet som en talerstol, sier hun til byrået.

Storrvik sier det er umulig å unngå oppmerksomhet om saken.

– Min jobb er å ivareta hans interesser og grunnleggende menneskerettigheter, og det er umulig å gjøre det uten at det blir oppmerksomhet rundt det, dessverre, sier han til NRK.

AKTUELT NÅ