Hopp til innhold

Norge i Europa-toppen i andel muslimer som kriger i Syria

– Det sier noe om størrelsen på det radikale miljøet i Norge, sier terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Fra ISIS-video på Youtube

Opprørsgruppen ISIS, Den islamske stat for Irak og Syria, etablerte seg i Syria i april. Flere forskere har uttalt at det ikke er utenkelig at nordmenn har hatt kontakt med denne gruppen. Mennene på bildet er ikke identifisert som nordmenn.

Foto: Fra ISIS-video

En rekke europeiske sikkerhetstjenester har anslått hvor mange personer som har reist for å delta i krigen i Syria.

Thomas Hegghammer har samlet antallene og sett på hvor stor del av den muslimske befolkningen i det enkelte land som Syria-krigerne utgjør.

Da havner Norge nesten helt på topp.

– Tallene viser at noen av de mindre landene, deriblant Norge, er overrepresentert, sier Hegghammer til NRK.no.

– Det sier noe om størrelsen på det radikale, islamistiske miljøet i Norge, legger han til.

Syria-krigere fra europeiske land

Land

Andel per mill muslimer

Anslag faktiske personer (maksimalantall i parantes)

Danmark

287,6

65

Norge

208,3

30 (40)

Belgia

156

100 (300)

Østerrike

120

57

Spania

93

95

Storbritannia

69,7

200 (300)

Sverige

66,5

30 (40)

Nederland

54,7

50 (100)

Tyskland

48,6

200

Frankrike

42,5

200 (400)

Bosnia

38,3

60

Italia

28,4

45 (59)

Ekspander/minimer faktaboks

Ser man antallet Syria-krigere i forhold til det totale innbyggertallet i det enkelte land, havnet Norge noe lenger ned på tabellen, på en femteplass, bak Bosnia, Danmark, Belgia og Østerrike. Det kommer frem i et innlegg Hegghammer har skrevet, som blant annet er publisert i Washington Post.

– Vi er over en kritisk terskel

Ifølge Hegghammer er det at det har reist jihadister til Syria fra Norge et tegn på at det radikale miljøet her har «en kritisk masse».

Forsker Thomas Hegghammer

Terrorforsker Thomas Hegghammer ved FFI forteller at Norge er overrepresentert blant fremmedkrigere i Syria.

Foto: Aas, Erlend, Erlend Aas / SCANPIX

Det vil si at det radikale miljøet i Norge er såpass etablert og stort at det vil være vanskelig å få bukt med det.

– Dersom det er et lite miljø, og man fjerner noen få, sentrale personer derfra, forsvinner miljøet. Men det tror jeg ikke er tilfellet nå. Vi er over en kritisk terskel når det er folk som drar som fremmedkrigere. Det er i Norge altså et livskraftig miljø som har en viss tilstrømning av nye folk, og som vil kunne være der en stund. Det er ikke så sårbart for bortfall av enkeltpersoner, sier Hegghammer.

Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten er bekymret for at krigere som kommer tilbake fra Syria, kan utgjøre en trussel.

Også terrorforskeren mener tallene gir grunn til bekymring.

– Jeg vil si det er ganske bekymringsfullt. Noen av dem som reiser til Syria, vil sannsynligvis bli radikalisert der og bidra til å holde liv i det radikale miljøet i Norge i flere år etterpå, sier Hegghammer.

Store utfordringer for små land

At land som Norge og Danmark er i Europa-toppen når det gjelder andelen muslimer som har reist til den syriske krigen, kan by på særlige utfordringer fordi det er snakk om mindre land med mindre ressurser.

– Jeg mener norske myndigheter bør merke seg disse tallene. Norge er et lite land med begrensede ressurser. Når vi har en relativt stor andel fremmedkrigere i Syria, betyr det at en stor del av våre ressurser må settes inn på det problemet sammenlignet med tilfellet i andre, større land, sier Hegghammer.

– Det gjelder ikke også en helsemessig og psykiatrisk oppfølging av personene når de kommer tilbake til Norge. Mitt råd til norske myndigheter er at man må begynne å planlegge for hvordan man skal håndtere dem som kommer hjem.

– Alarmerende mange fremmedkrigere

Det er vanskelig å fastslå konkret hvor mange som har reist fra ulike land for å krige i Syria. Myndighetene opererer ofte med anslag, et minimumsantall og et maksimalt antall.

Ifølge Hegghammers innsamlede tall, viser anslagene fra de tolv europeiske landene at det er minst 1132 muslimer som har reist til Syria. Regner vi med det maksimale estimatet, dreier det seg om 1707 personer.

Hegghammer karakteriserer det som nærmest en flom av fremmedkrigere i Syria.

– Det er et mye høyere antall enn man har sett i noen annen konflikt i nyere tid. Det er faktisk et høyere antall enn i alle konfliktene som har vært siden 1990 til sammen, sier han.

Han tror den viktigste grunnen til det er at det er forholdsvis lett å reise til Syria. Et annet poeng han trekker frem, er at krigerne slutter seg til den siden i konflikten som Vesten støtter, og at det dermed kan være politisk vanskelig for vestlige land og nabolandene rundt Syria å stoppe fremmedkrigerne.

Hegghammer betegner antallet fremmedkrigere i Syria som alarmerende høyt.

– Det er alarmerende høyt fordi å ha et stort antall fremmedkrigere i en slik konflikt, fører med seg masse problemer, først og fremst for dem som reiser. De vil bli preget og kanskje skadet av det. Dessuten er det problematisk for konflikten. Noen av fremmedkrigerne slutter seg til de mest radikale gruppene, og det virker destabiliserende på politikken i Syria, sier han.

– Det kan også være et problem for krigernes hjemland. Historisk sett har sett har det alltid vært sånn at en liten andel av fremmedkrigerne blir involvert i terror i Vesten.

AKTUELT NÅ