Hopp til innhold

10 norske konvertitter i Syria

Rundt ti nordmenn som har konvertert til islam, har reist til Syria for å krige, etter det NRK kjenner til.

Jihadist group Al-Nusra Fron

Flere norske konvertitter har reist til Syria for å drive Jihad. Soldatene på bildet tilhører Nusra-fronten. Flere av jihadistene fra Norge har sluttet seg til denne grupperingen, men de to som er avbildet er ikke identifisert.

Foto: Guillaume Briquet / Afp

Borgerkrigen i Syria startet som et folkelig opprør mot president Bashar al-Assad, men har etter hvert utviklet seg til en svært voldelig krig.

Konflikten har tiltrukket seg krigere fra hele verden som vil styrte Assad. Nøyaktig hvor mange som kommer fra Norge, er vanskelig å slå fast. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oversikt over nærmere 40 personer som har knyttet seg til ekstreme islamistiske grupper, men sier de antar at tallet er høyere.

Broren konverterte

NRK har vært i kontakt med familien til en av konvertittene som har blitt radikalisert. Han er født og oppvokst i Norge, og har reist til Syria. Hjemme i Norge lever familien i uvisse, bekymret for hva som kan skje.

– Det begynte med Youtube-videoer. Han kastet klærne sine, gikk kun med lange klær og anla skjegg. Han fikk nye vaner, begynte å lese koranen og ville ikke lenger spise svin. Han sluttet med det drev med før og konsentrerte seg kun om religion.

– Dessuten ble ansiktsuttrykket strengere og strengere, sier broren til en av konvertittene som omtales som en sentral person i det radikale islamistmiljøet på Østlandet

Han forteller at familien tar det svært tungt at broren har reist til Syria.

– Det har rammet oss veldig hardt, ingen som snakket om det. Ingen nevner han i familiesammenkomster, han er nesten glemt.

Ettertraktet

Petter Nesser

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Petter Nesser, merner konvertittene har egenskaper som en del militante grupper ser nytten av.

Foto: FFI

Etter fremveksten av Al Qaida har vestlige etterretningstjenester fryktet trusselen som konvertitter, med opplæring i terrorhandlinger, kan utgjøre.

Den store utfordringen er at de kan bevege seg fritt over landegrenser uten visumrestriksjoner.

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Petter Nesser, sier konvertitter har hatt sentrale roller i europeiske jihadistnettverk i mange år.

– De har noen egenskaper som en del militante grupper ser nytten av, blant annet språkkunnskap og muligheten til å reise fritt uten å vekke oppmerksomhet i vestlige land. I tillegg kan de være viktige i rekrutteringsarbeid, sier han.

Det er eksempler på at konvertitter har fremstått som talspersoner for kjente militante grupper, også Al Qaida-nettverket, der de har snakket spesielt til et vestlig publikum og vestlige rekrutter.

Ofte har konvertittene mer å bevise enn andre radikaliserte muslimer, mener Nesser.

– Ulike studier viser at konvertitter i ekstreme miljøer kan ha mer å bevise nettopp fordi de kommer utenfra, og at dette i enkelte tilfeller gjør at de radikaliseres raskere og blir mer ekstreme enn personer som kommer fra en muslimsk bakgrunn.

Men hva som får nordmenn til å konvertere til islam, for så å bli radikalisert, er fortsatt forholdsvis ukjent.

– Vi vet foreløpig lite om bakgrunnen til nordmenn som har reist til Syria.

Jon Fitje

PSTs analysesjef Jon Fitje Hoffmann.

Foto: NRK

Kan radikaliseres raskt

PSTs analysesjef Jon Fitje Hoffmann sier at radikaliseringsprosessen av enkelte konvertitter kan gå raskt.

– Men dette kan skje med ungdom som kommer fra en muslimsk tradisjon også. Det er ikke sikkert den raske radikaliseringen har en sammenheng med om man er konvertitt eller ikke, sier Hoffman.

Han mener det ikke er noe grunnlag for å tro at konvertitter utgjør en større fare for Norge når de kommer hjem.

– Det er fortsatt relativt få personer det er snakk om. Så her vil det nok være helt andre årsaker det er snakk om dersom konvertitten vil utgjøre en trussel når han eller hun kommer tilbake.

AKTUELT NÅ