Hopp til innhold

Risikerer milliontap ved å gå fra offentlig til privat sektor

Margit Holten Sørlie (50) taper en årslønn i pensjon etter at hun gikk fra jobb i staten til en jobb i det private. Årsaken er pensjonsreformen.

Margit Holten Sørlie

Margit Holten Sørlie fra Hamar jobbet 12 år i staten, og hadde dermed opptjent 28.100 kroner som hun trodde hun skulle få i offentlig tjenestepensjon hvert år som pensjonist. Men så viser det seg at Statens pensjonskasse kommer til å trekke 66 prosent, fordi hun får AFP fra sin private arbeidsgiver, Obos.

Foto: privat

– Det er ganske ergerlig. Jeg har i mange år fått utskrifter som viser hva jeg skulle få i pensjon, og så viser det seg at jeg får ikke de pengene likevel. Jeg taper mer enn en årslønn på omleggingen, sier Sørlie.

Hun er en av stadig flere som rammes av kutt i sin offentlige tjenestepensjon, som følge av samordningen mellom offentlig tjenestepensjon og privat AFP.

19.500 personer rammes

Til nå er 3500 personer rammet av dette, men når alle samordningsreglene er gjennomført, vil dette øke til 19.500 personer.

I verste fall ligger det an til pensjonstap i millionklassen, ifølge en ny rapport konsulentfirmaet Actecan har utarbeidet for LO-forbundet Handel og Kontor.

  • Rapporten viser at pensjonstapet vil bli større for de yngre enn for de eldre, på grunn av overgangsreglene som skjermer de eldste kullene.
  • Kvinner, spesielt i unge i lavlønnsyrker, taper mest.
  • Tapene blir størst for de med kortest karriere i offentlig sektor.

Dersom Margit Holten Sørlie lever i 25 år etter å ha gått av med pensjon som 67-åring, noe det er beregnet at kvinner i snitt gjør etter fylte 67 år, så blir hennes totale pensjonstap 465.000 kroner.

AFP og pensjon kommer til å bli et vanskelig stridstema i vårens lønnsoppgjør. Flere av de største LO-forbundene i privat sektor krever forbedringer i den avtalefestet pensjonsordningen (AFP), skrev Dagsavisen nylig.

– Oppsiktsvekkende tap

Handel og kontor er blant flere forbund som nå går på barrikadene for å kreve forbedringer i AFP. Fagforeningen mener det er oppsiktsvekkende hvor store tapene blir:

– For det første er det ille for de mange som ikke er klar over hvor mye de faktisk får redusert pensjonen sin, sier 1. nestleder i Handel og Kontor i Norge Bjørn Mietinen.

Bjørn Mietinen, andre nestleder Handel og Kontor

OPPSIKTSVEKKENDE: Bjørn Mietinen 1. nestleder i Handel og Kontor mener tapene for den enkelte er oppsiktsvekkende.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Det kan ikke være sånn at arbeidstakere som bytter jobb fra offentlig til privat sektor, taper pensjon. Nå som reglene for offentlig pensjon skal endres, må regjeringen sørge for samordningsregler som bidrar til å fremme jobbmobilitet, ikke hemme den, er budskapet til Mietinen.

– Det betyr at Handel og Kontor går inn for at skattebetalerne skal ut med mer for å betale for pensjoner?

– Ja, men hvem skal ta ansvar og bære byrden for bærekrafta, bare de som går fra offentlig til privat sektor? Er vi for en skjevfordeling av byrdene, der de som flytter på seg må betale dyrt for det og tape opparbeidede rettigheter? spør Mietinen.

Sparer en halv milliard

Beregningene fra Actecan viser at pensjonskassene KLP og SPK vil spare om lag 500 millioner kroner. Som igjen betyr at skattebetalerne sparer det samme, fordi arbeidsgiverne i offentlig sektor får tilsvarende lavere pensjonsregninger.

I dag starter forhandlingene om pensjonsordningen til 800.000 ansatte i staten og kommunene, etter nær to års stillstand, skriver NTB.

Det kan være én grunn til at statssekretær Christl Kvam (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, via sine informasjonsrådgivere, ikke vil svare på den politiske begrunnelsen for samordningen.

– Denne problemstillingen ble spilt inn til departementets forslag om tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning. Saken er nå til vurdering i departementet, skriver Kvam i en e-post.

– Urimelig høy pensjon

Samordningsseglene var omstridte allerede før de ble vedtatt i 2011.

Argumentene for å likevel samordne ordningene, var at det samlede pensjonsnivået vil kunne bli urimelig høyt uten en samordning av de to pensjonsytelsene.

Pensjonsøkonom i Øyvind Røst i KLP understreker at det ikke er deres rolle å mene noe om selve regelverket, som politikerne på Stortinget vedtok i 2011.

portrett av Øyvind Røst

STRENGE SAMORDNINGSREGLER: – Årsaken til at vi trekker fra privat AFP fra den offentlige tjenestepensjonen man har opptjent, er samordningsreglene som vi er satt til å følge. De er strenge, sier pensjonsøkonom i KLP Øyvind Røst.

Foto: KLP

KLP er satt til å følge reglene som Stortinget vedtok. Samordningsreglene er strenge, sier Røst. Noe KLP også advarte mot før reglene ble vedtatt.

– I ytterste konsekvens kan det bety at hele pensjonsrettigheten fra offentlig tjenestepensjon blir samordnet bort. Det vil si at du ikke får noe fra offentlig tjenestepensjon, sier Røst.

Reglene blir gradvis faset inn fra 1953- kullet. Men det blir først krone for krone fradrag for 1963-kullet og utover.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger