NRK Meny
Normal

Advokat om mobbesaker: – Det går tidvis prestisje i å vinne i retten

En advokat mener Kommune-Norge «ikke skyr noen midler» for å vinne mot tidligere elever i mobbesaker i retten. KS erkjenner varierende håndtering hos kommunene.

Christian Lundin

RISIKOSPORT: Advokat Christian Lundin mener det sitter mange mobbeoffer rundt om i landet som skulle hatt erstatning, men som velger å ikke gå til sak. – Det har jeg forståelse for. Det er en risikosport å saksøke i en mobbesak, sier Lundin.

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

«Brutalt», sier tidligere mobbeoffer Glen Børge Flø, om hvordan han ble behandla i rettssalen av kommunen han saksøkte.

Flø, som i forrige uke ble tilkjent 1,3 millioner kroner i erstatning i lagmannsretten, opplever at kommunen «gjorde alt for å trykke ham ned» i rettssalen.

Glen Børge Løset Flø

– Det er jo ikke er en forbryter som møter kommunen i retten, sier Glen Børge Løset Flø, som reagerte på hvordan han ble behandla av en kommune i rettssalen. Arkivfoto.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Personangrep var forsvaret deres. Det er dumt at kommunen går så hardt på for å ta en uskyldig person på et så alvorlig tema, sier Flø.

Advokat Christian Lundin jobber ikke med Flø sin sak, men bekrefter at mobbesaker i retten er en «kjempebelastning» for elevene som møter kommuner i retten.

Mobbesaker er både kompliserte og kostbare, men Lundin mener det er Kommune-Norge som må ta skylda for at sakene er så krevende for elevene.

– Det virker tidvis som at det går prestisje i å vinne mobbesaker, sier Lundin, fra advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Han viser til saker han selv har vært involvert i og dommer han har lest.

– Kommunene bruker gjerne alle virkemidler for å unndra seg det ansvaret de har. Det mener jeg er under enhver kritikk, sier Lundin.

Ulstein kommune avstår fra å kommentere kritikken både fra Flø og advokat Lundin i påvente av at kommunen har bestemt om dommen skal ankes eller ikke.

«En kjempebelastning for den det gjelder»

Det er uklart hvor mange mobbesaker som når rettsapparatet, men det ser ut til å være snakk om få saker. Lundin, som har representert flere mobbeoffer i retten, sier de fleste han møter velger å ikke gå til sak - fordi det krever for mye.

Advokaten synes Kommune-Norge må «gå i seg selv» og være mer ydmyke i rettssalen, selv om det formelt sett er rett å forsvare seg ved uenighet om et krav.

– Det er jo skadede mennesker de møter, sier Lundin.

Det som går igjen i rettssalen, ifølge Lundin, er en «mistenkeliggjøring» av elevene. Og påstander om at det må være andre grunner til barnas problemer enn mobbing.

– Man møter en massiv motstand i retten. For eksempel ved at kommunene graver opp andre ting barna har slitt med som de bruker mot dem i retten, sier han.

Flere kommuner mener de ikke kunne vite om mobbinga

Illustrasjon mobbesaker i retten

En dom i Høyesterett fra 2012, der en tidligere elev vant fram mot en kommune som ikke skal ha gjort nok for å stoppe mobbing, har gitt føringer for behandling av mobbesaker i retten.

Foto: Margrete Konstad / NRK

NRK har lest de syv rettskraftige mobbedommene fra det siste tiåret som ligger offentlig tilgjengelig på Lovdata. Utvalget av dommer er tilfeldig, fordi ikke alle dommer legges ut på søketjenesten.

I de fire sakene der eleven til slutt fikk medhold, hevder kommunen at skolen ikke visste om omfanget av mobbinga og heller ikke kunne vite om den.

Det er vanskelig å tenke seg at det kunne skje overgrep i en så oversiktlig skolegård uten at lærerne fikk kjennskap til det

Påstand fra en kommune som ble felt i mobbesak i tingretten

Kommunene hevder også at det ikke er sannsynliggjort at elevens plager skyldes mobbing.

KS: – Betviler ikke hans erfaring

Erling Barlindhaug, avdelingsdirektør i Kommunenes sentralforbund (KS), regner med at kommunene forholder seg profesjonelt til alle rettssaker og mener påstanden om prestisje «ligner spekulering».

Han tviler på om advokatens erfaringer kan generaliseres, men tviler ikke på hans enkelterfaringer.

Erling Lien Barlindhaug

Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS med ansvar for utdanningsfeltet, mener kommunene ikke lykkes når mobbesaker kommer så langt som til domstolene. Arkivfoto.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi kan nok erkjenne at det er varierende i hvor stor grad kommunene klarer å håndtere slike saker, sier Barlindhaug og understreker at hver mobbesak i retten er én for mye.

– Disse sakene bør løses tidligst mulig. Man har ikke lyktes når en sak havner i retten, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger