Kronikk

Omsorg for mobbere!

Mobbere trenger også trygghet og tilhørighet. Det må vi gi dem.

Mobbing i skolen

«For å få en slutt på mobbing mener vi det er langt ifra nok å beskytte de utsatte. Mobberne trenger empati og forståelse», skriver kronikkforfatteren.

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Barneombud Anne Lindboe er en av de siste som skrev om mobbing og vi har sett en delvis iverksetting av forslagene fra Djupedalutvalget. Beskyttelse og trygghet for dem som opplever mobbing er noe av det viktigste. IVK (Ikkevoldskommunikasjon) Norge vil også foreslå noe helt annet: Vi vil gi mobberne empati.

Vi vil ha med mobberne.

Ord som mobbing, mobbere og mobbeofre, kan være stigmatiserende. For letthet bruker vi likevel ordene her.

For å få en slutt på mobbing mener vi det er langt ifra nok å beskytte de utsatte. Vi vil arbeide med alle elever og spesielt med mobberne for at de får empati og forståelse for sine behov og utfordringer.

I en artikkel om mobbernes historier leste vi at ikke alle ønsker mer selvtillit. De ønsker også trygghet og beskyttelse, respekt og kontakt. Ja, mobberne trenger også trygghet og tilhørighet! En av mobberne «våknet opp, 24 år gammel, etter å ha blitt sett, forstått og respektert av en sykepleier.»

Utfordrer rett og galt

Empati og forståelse begynner ofte med anerkjennelsen av mennesket. Ord som mobber eller mobbeoffer gjør oss bekymret for at det er personen det siktes til, og ikke en mening eller vurdering. Vi ønsker å skille person fra handling. Vi er bekymret for at det vi anser som merkelapper som mobber kan bidra til generaliseringer og dermed blokkere kommunikasjonsflyten og potensielt gi rom for vold.

I et samfunn der noen er «gode», blir de kanskje nettopp framstilt som «gode» fordi noen andre er «onde». Der noen «har rett», er det kanskje fordi vi anser at andre «tar feil». Når noen er mobbere er det antakeligvis fordi andre mener at de i hvert fall ikke er det. Denne tankegangen vil vi utfordre.

Se den andre

Djupedalutvalget foreslår «en annen skolekultur» og «bedre involvering av og samarbeid med elever og foreldre» som to av hovedmålene, og det skal jobbes med en «Inkluderende skole». Vi gleder oss over tiltak som mer forskning, veiledning og beskyttelse, og vil i tillegg foreslå empati for alle, inkludert mobberne.

For å få empati også for mobberne trenger vi en ny tankemåte.

Mange har hørt om Algarheim skole der elevene meldte ifra om mindre mobbing etter nye tiltak som inkluderte flere samtaler og flere aktiviteter på tvers av klassetrinn. Empati handler om å se, høre og prøve å forstå den andre – å bli bedre kjent. Som Vetle (12) fra Algarheim sa: «Det blir vanskeligere å tøffe seg ovenfor folk man kjenner. Det hjelper også at rektor [ ...] forstår hvordan vi har det».

På skoler i Brasil, Serbia, Sverige og USA der man har lært og brukt empati og ikkevoldskommunikasjon, har antall tilfeller av mobbing og vold gått kraftig ned og elever og lærere opplever mer samarbeid og respekt. Her har vi kanskje noe å lære?

Ikke dømme

Vi ønsker en måte å kommunisere på som ikke fordømmer andre. Det er lettere å finne felles løsninger med en annen person som også ønsker trygghet, respekt og forståelse enn en som vi kaller mobber.

På den måten kan vi gjenkjenne og forstå den andres behov – fordi vi har akkurat de samme behovene. Hvordan skaper vi trygghet, hvordan skaper vi respekt og hvordan skaper vi forståelse – for å unngå at noen møter disse behovene gjennom mobbing?

Ja, mobberne trenger også trygghet og tilhørighet!

Vegen fra uenighet og konflikt til vold og krig bli mye kortere når vi dømmer, straffer eller påpeker «feil» hos andre. Grunnleggeren av ikkevoldskommunikasjon, Marshall B. Rosenberg sa en gang: «Hva vil du helst? Ha rett – eller leve et lykkelig liv?»

Det kan virke som om mange tiltak i norske skoler ikke har hatt ønsket effekt. La oss tenke nytt: Empati også for mobberne vil gi bedre resultater og samtidig spare lærere, elever og ansatte for tid og ressurser.

Vi vil ha med mobberne

Dette er langt fra enkelt. Vi ønsker trygghet, støtte og empati for dem som opplever mobbing. Og vi ønsker et samfunn som tar ansvar for å uttrykke seg på en måte som ikke skaper eller forsterker fiendebilder.

Vi vil gi mobberne empati.

Vi er bekymret for at vold avler vold på alle nivåer, kommunikasjonsformen vår er av stor betydning. For å få empati også for mobberne trenger vi en ny tankemåte – og vi trenger drahjelp. Da vil vi ha både Lindboe, Djupedalutvalget og kunnskapsminister Asheim/Røe Isaksen med på laget sammen med skolene og lærerne. Og ikke minst vil vi ha med mobberne.

Følg debatten på Twitter og Facebook