– Vi må tenke oss godt om før vi tar nye sykehjemsoppdrag

Etter at flere har sagt opp kontraktene med Adecco i Norge om sykehjemsdrift, legger selskapet alt anbudsarbeid på is. - Det er fint, sier leder i Sykepleierforbundet, Lisbeth Normann.

Anders Øwre-Johnsen

Konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco Norge legger satsning på sykehjemsdrift på is etter avsløringer om alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Adecco i Norge gjør det klart at de ikke skal forhaste seg med å vinne nye avtaler.

Det ble i dag kjent at Adecco har engasjert advokat og ekspert på arbeidsrett Jan Fougner til å gjennomføre en ekstern granskning av hele selskapets virksomhet i Norge.

Les: – Dette er pinlig og flaut

Anders Øwrre-Johnsen og Jan Fougner

På en pressekonferanse i dag fortalte Adecco-sjefen at de nå setter i gang en ekstern granskning av hele selskapet. Granskningen skal ledes av advokat Jan Fougner.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Granskningen skal ikke bare gjelde sykehjemsdriften innenfor datterselskapet Adecco Helse, og funnene skal rapporteres til politiet og Arbeidstilsynet i tillegg til selskapet selv.

Det var blant innenfor sykehjemsdriften det ble avdekket alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Men også Adecco-ansatte renholdere, barnehageassistenter og lærervikarer har jobbet under kritikkverdige forhold viser flere saker fra Dagbladet og NRK.

Nå sier sjefen for hele bemanningsselskapet i Norge at de legger satsningen på sykehjemsdrift på is. En satsning som politisk har fått mye skryt fra partier som ønsker flere private initiativer i eldreomsorgen velkommen.

– Har valgt å avstå fra nye tilbud

– Når det gjelder sykehjem så tror jeg at vi skal tenke oss veldig godt om før vi går inn med nye tilbud, sier konsernsjef i Anders Øwre-Johnsen på spørsmål fra NRK om de tror de kan få drive nye sykehjem som Ammerudlunden etter avsløringene om lovbrudd.

Ammerudlunden sykehjem

Ammerudlunden sykehjem var det første sykehjemmet der NRK avdekket alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Senere har det blitt flere.

Foto: Kern Tvedten / NRK

Det var ved Ammerudlunden sykehjem at NRK kunne fortelle at ansatte i utstrakt grad jobbet doble vakter, sov i et bomberom og på det meste jobbet 84 timer i uka.

Les også: Jobbet 84 timer i uka, og sov i bomberom

Sykehjemmet har fått flere priser og har blitt besøkt av både lokal- og rikspolitikere, som Erna Solberg fra Høyre og eldrebyråden fra Frp i Oslo.

Politikerne har trukket fram sykehjemmet og ønsket flere slike driftsavtaler med private aktører.

Nå sier Adecco selv etter alle avsløringene at de ikke ønsker å gå inn på nye offentlige avtaler med det første.

– Vi har satt hold på alle tilbud i nye anbudskonkurranser om sykehjemsdrift, sier konsernsjef Øwrre-Johnsen.

Konsernsjefen forteller også at de har avstått fra å delta i konkurransen om å drive helt konkrete sykehjem nylig.

– Vi har også spesielt valgt å avstå fra å gi tilbud der det var kommet til sluttfasen i en slik anbudsprosess, sier Øwre-Johnsen.

- Ga seg da presset ble for stort

Det er bra at Adecco avstår fra å legge inn nye anbud, mener Lisbeth Normann, leder for Norsk Sykepleierforbund.

Lisbeth Normann

Forbundsleder Lisbeth Normann mener det tok lang tid før Adecco la anbudene på is.

Foto: NRK

- Vi kan ikke ha folk som driver med lovbrudd i norsk helsetjeneste. Slike virksomheter er uegnet til å drive sykehjem, sier Normann.

Hun tror Adecco dropper nye anbud fordi presset er blitt for stort.

- Tilliten til at denne typen virksomhet er egnet til å drive med helsetjenester for de svakeste gruppene, er lik null hos oss, sier hun.

Normann mener den eneste måten å ta ut profitt på når man skal drive helsetjenester for syke og gamle, er nettopp å redusere lønns- og arbeidsforholdene. Derfor ser hun ingen grunn til at denne typen virksomhet skal få lov til å fortsette.

Hun både tror og forutsetter at kommunene gjennom KS nå er opptatt av dette, når de skal avgjøre hvem som skal drive deres egne helsetjenester.

- Men kontrollrutinene i kommunene er ikke gode nok. Det må KS følge opp, sier Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet.

Avventer gransking

Jan Fougner

Advokat Jan Fougner skal lede en ekstern granskning av Adecco.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I tiden fremover skal hele Adecco-systemet i Norge endevendes av eksterne granskere. Målet er å komme til bunns i hva som har skjedd, og hvorfor det har skjedd. Advokat Jan Fougner fikk oppdraget med å lede den ekterne granskingen på mandag, og har allerede funnet flere feil.

– Det ble raskt klart at dette gjelder flere steder, sa Jan Fougner på pressekonferansen i dag, og viste til at bruddene på lover og regler ikke bare er innenfor helsedelen av selskapet.

Granskingen er ventet å i alle fall ta et par måneder, og alle funn skal overleveres til både selskapet, politiet og Arbeidstilsynet.

Ledelsen i Adecco sier veien videre for Adecco Helse og sykehjemsdrift knyttes til resultatet av denne granskningen.

– Vi skal også gå veldig grundig til verks innenfor det selskapet før det i hele tatt er aktuelt med nye tilbud, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen om granskningen.

Må vise at de kan gjøre det skikkelig

På spørsmål om Adecco vurderer å trekke seg helt ut av sykehjemsdrift svarte Øwre-Johnsen at det avhenger av granskningen.

Finnes det alvorlige feil ved de kontraktene de fortsatt har med norske kommuner kan de miste også disse avtalene, noe selskapet ikke vil stritte imot. Er forholdene innenfor riktige rammer ønsker konsernsjefen å vise at de også kan drive på skikkelig vis.

Ammerudlunden sykehjem i Oslo

Ammerudlunden sykehjem ble drevet av Adecco Helse på oppdrag for Oslo kommune. Kontrakten ble sagt opp etter avsløringer om lovbrudd.

Foto: NRK

– Hvis konklusjonen ikke er slik, skal vi sørge for at de blir Norges beste sykehjem. Da skal vi gå inn og sikre at de drives på en fantastisk god måte, sier Øwre-Johnsen om de gjenværende kontraktene de har med to norske kommuner.

Først når de har vist at de kan drive godt mener Adecco-sjefen at det eventuelt kan være aktuelt å inngå nye slike sykehjemsavtaler.

– Vi må lykkes med det først før vi begynner å tenke på flere anbud.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger