Telemark politidistrikt viste ikke grov uforstand

Spesialenheten for politisaker konkluderer med at Telemark politidistrikt ikke har opptrådt på et vis som rammes av straffelovens bestemmelse om grov uforstand.

Politihuset i Skien

I dag kom rapporten fra Spesialenheten for politisaker om Telemark politidistrikt sitt arbeid i forbindelse med dødsfallet til Linn Madelen Bråthen.

Foto: NRK

Men Spesialenheten mener at det er grunnlag for kritikk mot politiet for at de ikke allerede i starten av etterforskningen undersøkte om det var opptak fra overvåkningskameraer, som kunne kontrollere forklaringen til den siktede politimannen om hans og Linn Madelen Bråthen sine bevegelser den aktuelle natten.

Spesialenheten reager på at etterforskere som deltok i samtaler om mulige opptak fra overvåkningskameraer, ikke undersøkte om politimannen og den omkomne kunne være fanget opp av ett eller flere kameraer.

– Vi mener, ut fra opplysningene som har kommet fram, at politidistriktet kanskje for tidlig låste seg fast til en teori i denne saken. Og at man på et tidligere tidspunkt burde ha etterforsket bredere, sier leder for Spesialenheten, Jan Egil Presthus.

Kilvær sin reaksjon på rapporten

Politimester Rita Kilvær er lettet over konklusjonen fra Spesialenheten.

Men Spesialenheten mener at selv om det er grunnlag for kritikk, anses det ikke å være grunnlag for å straffe ansatte i politidistriktet eller politidistriktet som foretak. For at det i løpet av etterforskningens første sju dager feilbedømte muligheten for å finne bevis i form av elektroniske spor.

– Vi er ikke i nærheten av å konkluderer med noe straffansvar her, vår vurdering er at dette er en sak som kan gi grunnlag for læring, sier Presthus.

Det er også det de pårørende er opptatt av i dag.

– De pårørende har vært opptatt av at Spesialenheten skulle etterforske politiets innsats nøye. Det at det ikke blir konkludert med at det er gjort noe straffbart, er ikke noe problem for de pårørende, de er opptatt av at politi skal lære av dette, sier bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra.

Vibeke Hein Bæra leser rapporten

Bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra sier at de pårørende er mest opptatt av at politiet skal ta lærdom av rapporten.

Foto: Knut Øyvind Hagen / NRK

Kritisk til politimannens rolle

Spesialenheten mener også at Telemark politidistrikt på et tidligere tidspunkt burde ha vurdert å overlevere ansvaret for etterforskningen til et annet politidistrikt.

– I etterpåklokskapens lys kan vi si at man tidligere burde tatt skritt for å få overført saken til et annet politidistrikt, sier Presthus.

De mener også at etterforskningsledelsen og etterforskere har opptrådt kritikkverdig når de underveis i etterforskningen ikke synes å ha foretatt noen nærmere vurdering av politimannens situasjon og rolle.

Spesialenheten er kritisk til at politimannen som var et vitne i saken, delvis var til stede under avhøret av avdødes samboer, og at han aktivt synes å ha deltatt i leting etter mulige bevis i avdødes bolig.

Politimannens forsvarer, Arne Lie, er i retten i dag og har foreløpig ikke lest rapporten.

Politiet for også kritikk for de det virker som om tilliten som politimannen hadde i arbeidsmiljøet førte til at det ikke bli stilt nødvendige spørsmål til at han utførte enkelte oppgaver i sammenheng med etterforskningen.

Linn Madelen Bråthen og politimannen

Linn Madelen Bråthen og politimannen ble fanget av dette overvåkingskameraet ved Brotorvet på Stathelle natten Bråthen døde.

Foto: Overvåkingsbilde/politiet

Politimesteren er lettet

– Vi er lettet over at Spesialenheten har kommet til at vi ikke har gjort en straffbar handling, sier politimester i Telemark, Rita Kilvær, i en pressemelding.

Politimesteren sier også at dette har vært en krevende sak for Telemark politidistrikt.

– Jeg er tilfreds med at vi nå har fått en avklaring. Det betyr mye, både for oss som virksomhet og ikke minst for de ansatte som har vært involvert.

Ville undersøke politimannens rolle

I midten av august ble det klart at Spesialenheten for politisaker skulle etterforske Telemark politidistrikt i forbindelse med dødsfallet til Linn Madelen Bråthen (33) i Bamble.

Bråthen ble funnet død i vannet ved Sandøya utenfor Brevik lørdag 3. august.

En politimann ansatt i Telemark politidistrikt er siktet for forsettlig drap på Bråthen fordi politiet tror siktede kastet eller dyttet Bråthen ned fra Breviksbrua i Bamble.

Knut Wold i Spesialenheten for Øst Norge sa til NRK da etterforskningen startet, at det var særlig politimannens rolle i etterforskningen etter hendelsen, og fram til han ble sikta, samt politiets bevissikring i saken, som ville være det sentrale i deres etterforskning.

Ønsket det velkommen

Da det ble kjent at spesialenheten skulle granske Telemark politidistrikt, sa politimester Rita Kilvær at hun ønsket dette velkommen.

– Det er bra for oss som politidistrikt, for de pårørende og for familien å få en utenforstående instans til å se nærmere på om det er begått kritikkverdige handlinger i innledningen av etterforskningen. Det er noe Spesialenheten er godt rustet til å belyse.

– Hvorfor er det viktig med en ekstern gransking?

– Med så mye kritikk som har vært rettet mot politidistriktets håndtering nå de siste to ukene, så er det avgjørende at noen utenfra ser oss i kortene, sier hun.

Les også: